Funkce DVar a DVarP

Funkce DVAR.VÝBĚR a DVAR můžete použít k odhadu rozptylu v sadě hodnot v zadané sadě záznamů (Doména). Je možné je použít v modulu Visual Basic for Applications (VBA), makru, výrazu dotazu nebo počítaném ovládacím prvku ve formuláři nebo v sestavě.

Funkce DVAR slouží k vyhodnocení rozptylu v základním souboru a funkce DVAR.VÝBĚR k vyhodnocení rozptylu ve vzorku základního souboru.

Například můžete pomocí DVAR.VÝBĚR vypočítat rozptyl v sadě výsledků testů studentů.

Syntaxe

DVAR.VÝBĚR ( výraz , doména [, kritéria] )

DVAR ( výraz , doména [, kritéria] )

Funkce DVAR.VÝBĚR a DVAR mají následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určující číselné pole, v kterém chcete rozptyl najít. Může jít buď o řetězcový výraz, který určuje pole z tabulky nebo dotazu, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Argument raz může obsahovat pole názvu v tabulce, ovládací prvek ve formuláři, konstantu nebo funkci. Pokud obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale ne o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL. Každé pole ve výrazu musí být číselné.

doména

Povinný argument. Řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelný argument. Řetězcový výraz, který slouží k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce DVAR.VÝBĚR nebo DVAR provedena. Argument kritéria je například často ekvivalentem klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova WHERE. V případě vynechání argumentu kritéria jsou hodnoty funkcí DVAR.VÝBĚR a DVAR zjišťovány pro argument výraz v celé doméně. Všechna pole obsažená v argumentu kritéria musí být také zahrnuta v argumentu doména. V opačném případě vrátí funkce DVAR.VÝBĚR a DVAR hodnotu Null.


Poznámky

Pokud doména odkazuje na méně než dva záznamy nebo pokud méně než dva záznamy vyhovují kritériím, vrátí funkce DVAR.VÝBĚR a DVAR hodnotu Null, což znamená, že rozptyl nejde vypočítat.

Bez ohledu na to, jestli funkci DVAR.VÝBĚR nebo DVAR použijete v makru, modulu, výrazu dotazu nebo počítaném ovládacím prvku, bude nutné vytvořit argument kritéria pečlivě, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení funkce.

Funkci DVAR.VÝBĚR nebo DVAR je možné použít k zadání kritérií v řádku Kritéria ve výběrovém dotazu, ve výrazu počítaného pole v dotazu nebo v řádku Aktualizovat do v aktualizačním dotazu.

Poznámka: Ve výrazu počítaného pole v souhrnném dotazu je možné použít funkce DVAR.VÝBĚR a DVAR nebo funkce VAR.VÝBĚR a VAR. Pokud použijete DVAR.VÝBĚR nebo DVAR, vypočítají se hodnoty před seskupením dat. Pokud použijete VAR.VÝBĚR nebo VAR, seskupí se data před vyhodnocením hodnot ve výrazu pole.

Funkce DVAR.VÝBĚR a DVAR použijte v počítaném ovládacím prvku, když potřebujete zadat kritéria k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce provedena. Pokud například chcete zobrazit rozptyl objednávek, které se mají poslat do Kalifornie, nastavte u vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku textového pole následující výraz:

=DVar("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Pokud chcete jednoduše najít směrodatnou odchylku ve všech záznamech v doméně, použijte funkci VAR.VÝBĚR nebo VAR.

Poznámka: Neuložené změny záznamů v doméně nebudou při použití těchto funkcí zahrnuty. Pokud chcete, aby byla funkce DVAR.VÝBĚR nebo DVAR založena na změněných hodnotách, je nutné nejdříve změny uložit kliknutím na Uložit záznam ve skupinovém rámečku Záznamy na kartě Data, přesunutím fokusu na jiný záznam nebo pomocí metody Update.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující příklad vrátí odhady rozptylu základního souboru a vzorku základního souboru pro objednávky poslané do Spojeného království. Doménou je tabulka Objednávky. Argument kritéria omezuje sadu výsledků dotazu na záznamy, u kterých je v poli ZeměPříjemce hodnota UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DVarP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Další příklad vrací odhady pomocí proměnné strCountryRegion v argumentu kritéria. Všimněte si, že řetězcový výraz obsahuje jednoduché uvozovky ('), aby byl při spojení řetězců řetězcový literál UK uzavřen v jednoduchých uvozovkách.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DVar("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders