Funkce DStDev a DStDevP

Funkce DStDev a DStDevP slouží k odhadu směrodatné odchylky sady hodnot v zadané sadě záznamů (Doména). Funkce DStDev a DStDevP lze použít v modulu Visual Basic for Applications (VBA), Makro, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě.

Funkce DStDevP slouží k výpočtu směrodatné odchylky základního souboru a funkce DStDev k výpočtu směrodatné odchylky pro výběr ze základního souboru.

Funkci DStDev lze použít například v modulu pro výpočet standardní odchylky sady výsledků zkouškových testů.

Syntaxe

DStDev(výraz, doména [, kritéria] )

DStDevP(výraz, doména [, kritéria] )

Funkce DStDev a DStDevP obsahují následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určující číselné pole, jehož směrodatnou odchylku chcete najít. Může jít o Řetězcový výraz, který určuje pole v tabulce nebo dotazu, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Argument výraz může obsahovat název pole tabulky, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale nikoli o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL.

doména

Povinný argument. Tento řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelný argument. Řetězcový výraz, který slouží k omezení oblasti dat, u které bude provedena funkce DStDev nebo DStDevP. Argument kritéria je například často ekvivalentem klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova WHERE. V případě vynechání argumentu kritéria jsou hodnoty funkcí DStDev a DStDevP zjišťovány pro argument výraz v celé doméně. Všechna pole obsažená v argumentu kritéria musí být také zahrnuta v argumentu doména. V opačném případě vrátí funkce DStDev a DStDevP hodnotu Null.


Poznámky

Pokud argument doména odkazuje na méně než dva záznamy nebo argumentu kritéria odpovídají méně než dva záznamy, vrátí funkce DStDev a DStDevP hodnotu Null, která znamená, že směrodatnou odchylku nelze vypočítat.

Bez ohledu na to, zda funkci DStDev nebo DStDevP použijete v makru, modulu, výrazu dotazu nebo vypočítaném ovládacím prvku, je nutné vytvořit argument kritéria pečlivě, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení funkce.

Funkce DStDev a DStDevP lze použít k určení kritérií v řádku Kritéria ve výběrovém dotazu. Můžete například vytvořit dotaz týkající se tabulek Objednávky a Výrobky, který zobrazí všechny výrobky, u kterých náklady na dopravu přesahují součet průměru a směrodatné odchylky dopravného. Řádek Kritéria pod polem Dopravné bude obsahovat následující výraz:

>(DStDev("[Dopravné]", "Objednávky") + DAvg("[Dopravné]", "Objednávky"))

Funkce DStDev a DStDevP lze použít ve výrazu vypočítaného pole v dotazu nebo v řádku Aktualizovat v Aktualizační dotaz.

Poznámka : Ve výrazu vypočítaného pole Souhrnný dotaz lze použít funkce DStDev a DStDevP nebo StDev a StDevP. Použijete-li funkci DStDev nebo DStDevP, jsou hodnoty vypočteny před seskupením dat. Použijete-li funkci StDev nebo StDevP, jsou data seskupena před vyhodnocením hodnot ve výrazu pole.

Funkce DStDev a DStDevP lze použít ve vypočítaném ovládacím prvku, potřebujete-li zadat kritéria, která omezí oblast dat, u které bude tato funkce provedena. Chcete-li například zobrazit směrodatnou odchylku pro objednávky s místem dodání v Kalifornii, nastavte vlastnost ZdrojOvládacíhoPrvku textového pole na následující výraz:

=DStDev("[Dopravné]", "Objednávky", "[RegionPříjemce] = 'CA'")

Chcete-li pouze nalézt směrodatnou odchylku pro všechny záznamy v argumentu doména, použijte funkci StDev nebo StDevP.

tip

Pokud je pole, ze kterého je odvozen argument výraz, typu Číslo, funkce DStDev a DStDevP vrátí datový typ Datový typ Double. Použijete-li funkci DStDev nebo DStDevP ve vypočítaném ovládacím prvku, zahrňte do výrazu funkci pro převod datového typu, čímž zlepšíte výkon.

Poznámka : Neuložené změny záznamů v argumentu doména nebudou při použití těchto funkcí zahrnuty. Pokud chcete, aby byly funkce DStDev nebo DStDevP založeny na změněných hodnotách, je nutné nejdříve změny uložit klepnutím na tlačítko Uložit záznam ve skupinovém rámečku Záznamy na kartě Data, přesunutím fokusu na jiný záznam nebo pomocí metody Update.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V následujícím příkladu jsou vráceny odhady směrodatné odchylky pro základní soubor a výběr ze základního souboru pro objednávky s místem dodání ve Velké Británii. Doménou je tabulka Objednávky. Argument kritéria omezuje výsledky na záznamy, u kterých je v poli ZeměPříjemce hodnota UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Odhad pro výběr.
dblX = DStDev("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[ZeměPříjemce] = 'UK'")
' Odhad pro základní soubor.
dblY = DStDevP("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[ZeměPříjemce] = 'UK'")

V dalším příkladu jsou stejné odhady vypočítány s použitím proměnné strCountryRegion v argumentu kritéria. Všimněte si, že řetězcový výraz obsahuje jednoduché uvozovky ('), aby byl řetězcový literál UK při spojení řetězců uzavřen v jednoduchých uvozovkách.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[ZeměPříjemce] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Dopravné]", "Objednávky", _
"[ZeměPříjemce] = '" & strCountryRegion & "'")
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×