Funkce DStDev a DStDevP

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Funkce DStDev a DStDevP můžete odhad směrodatné odchylky přes množiny hodnot v zadané sady záznamů (v Doména ). Funkce DStDev a DStDevP v jazyce Visual Basic modul Applications (VBA), Makro, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek ve formuláři nebo sestavě.

Pomocí funkce DSMODCH základního souboru a funkce DSMODCH.výběr vyhodnocení vzorek základního souboru.

Například použijete funkce DSMODCH.výběr v modulu k výpočtu směrodatné odchylky sady výsledků studentů testu přiřazené hodnocení.

Syntaxe

DSMODCH.výběr ( výraz doména [kritéria] )

DSMODCH ( výraz doména [kritéria] )

Funkce DStDev a DStDevP obsahují následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinné. Výraz určující číselné pole, podle kterého chcete najít směrodatnou odchylku. Může být Řetězcový výraz identifikační pole z tabulky nebo dotazu nebo může být výraz, který provádí výpočet s daty v tomto poli. V výrazmůžete zahrnout název pole v tabulce, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkce, může být buď předdefinované nebo definované uživatelem, nikoli však jiná doménová agregační funkce nebo agregační funkce SQL.

doména

Povinný argument. Řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Volitelné. Řetězcový výraz sloužící k omezení rozsahu dat, na kterém je provedena funkce DStDev a DStDevP . Například kritéria odpovídá často klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova kde. Pokud vynecháte argument kritéria , funkce DStDev a DStDevP vyhodnocení výraz celé doméně. Pole, která je součástí kritéria musí být také pole v doméně. v opačném případě vrátí funkce DStDev a DStDevPNull.


Poznámky

Pokud doména odkazuje na méně než dva záznamy nebo míň než dva záznamy odpovídají kritériím, DStDev a DStDevP funkce vrátí hodnotu Null, označující, že nelze vypočte směrodatnou odchylku.

Při použití funkce DStDev a DStDevP v makru, modulu, výrazu dotazu nebo vypočítaného ovládacího prvku, je nutné vytvořit argument kritéria pečlivě zajistit, že bude vyhodnocen správně.

Funkce DStDev a DStDevP slouží k zadání kritérií v řádku kritéria výběrového dotazu. Můžete například vytvořit dotazu na tabulku objednávky a tabulkou produkty k zobrazení všech produktů, u kterých náklady dopravné součet střední hodnoty a směrodatné odchylky nákladů dopravné. Na řádek kritéria pod polem Dopravné by obsahoval následující výraz:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Funkce DStDev a DStDevP můžete ve výrazu počítané pole dotazu nebo na řádku Aktualizovat do Aktualizační dotaz.

Poznámka: Funkce DStDev a DStDevP nebo funkce StDev a StDevP můžete použít ve výrazu počítané pole Souhrnný dotaz. Použití funkce DStDev a DStDevP hodnoty se vypočítávají před data jsou seskupena. Použití funkce StDev a StDevP data jsou seskupena před jsou hodnoty do pole výraz vyhodnocen.

Když potřebujete zadat kritéria pro omezení rozsahu dat, na kterém funkci, použijte funkci DStDev a DStDevP vypočítaného ovládacího prvku. Například zobrazení směrodatné odchylky objednávek, které mají být odeslány do Kalifornie, nastavte vlastnost Zdroj ovládacího prvku textového pole následující výraz:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Pokud chcete jednoduše najít směrodatnou odchylku pro všechny záznamy v doméně, použijte funkci SMODCH.výběr nebo základního souboru .

Tip

Pokud datový typ pole, ze kterého je odvozena výraz je číslo, vrátí funkce DStDev a DStDevP dvojité datový typ. Pokud používáte funkce DStDev a DStDevP vypočítaného ovládacího prvku, zahrnout funkci pro převod typu dat ve výrazu pro zvýšení výkonu.

Poznámka: Neuložené změny záznamů v doméně jsou však započítávány není při použití těchto funkcí. Pokud chcete funkce DStDev a DStDevP založený na změněných hodnotách, musíte nejdřív změny uložíte kliknutím na tlačítko Uložit záznam v části záznamy na kartě Data přesunutí fokusu na jiný záznam, nebo můžete použít Aktualizace metody.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující příklad vrátí odhad směrodatné základního souboru a vzorek základního souboru pro objednávky odeslané do Spojené království. Doména je tabulku objednávky. Argument kritéria omezuje výsledné sady záznamů těm, u kterých je argument hodnota ZeměPříjemce UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

V následujícím příkladu vypočítá stejné odhady pomocí proměnnou strCountryRegionv argumentu kritéria . Všimněte si, že jednoduchých uvozovek (') jsou součástí řetězcový výraz tak, aby při spojení řetězců literál typu řetězec UK bude být uzavřeny do jednoduchých uvozovek.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders