Funkce DFirst a DLast

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce DFirst a DLast lze použít k vrácení náhodného záznamu z určitého pole v tabulce nebo dotazu, potřebujete-li získat některou z hodnot v daném poli. Funkce DFirst a DLast lze použít v Makro, modulu, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě.

Syntaxe

Funkce DFirst ( výraz doména [kritéria] )

DLast ( výraz doména [kritéria] )

Funkce DFirst a DLast obsahují následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinné. Výraz určující pole, ze které chcete najít první nebo poslední hodnotu. Může být buď Řetězcový výraz označuje pole v tabulce nebo dotazu nebo výraz, který provádí výpočet s daty v tomto poli. V excenamůžete zahrnout název pole v tabulce, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkce, může být buď předdefinovaných nebo definované uživatelem, nikoli však jiná doménová agregační funkce nebo agregační funkce SQL.

doména

Povinný argument. Tento řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu.

kritéria

Volitelné. Řetězcový výraz sloužící k omezení rozsahu dat, na kterém je provedena funkce DFirst a DLast . Například kritéria odpovídá často klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova KDE. Pokud vynecháte argument kritéria , funkce DFirst a DLast vyhodnocení výraz celé doméně. Pole, která je součástí kritéria musí být také pole v doméně. v ostatních případech vrátí funkce DFirst a DLastNull.


Poznámky

Poznámka : Pokud chcete vrátit první nebo poslední záznam v sadě záznamů (Doména), je nutné vytvořit vzestupně nebo sestupně seřazený dotaz a nastavit vlastnost Nejvyšší hodnoty na hodnotu 1. Další informace naleznete v tématu vlastnosti Nejvyšší hodnoty. V modulu Visual Basic for Applications (VBA) lze také vytvořit objekt ADO Recordset a použít metodu MoveFirst nebo MoveLast, která vrátí první nebo poslední záznam v sadě záznamů.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×