Funkce DFirst a DLast

Funkce DFirst a DLast lze použít k vrácení náhodného záznamu z určitého pole v tabulce nebo dotazu, potřebujete-li získat některou z hodnot v daném poli. Funkce DFirst a DLast lze použít v Makro, modulu, výrazu dotazu nebo Vypočítaný ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě.

Syntaxe

DFirst(výraz, doména [, kritéria] )

DLast(výraz, doména [, kritéria] )

Funkce DFirst a DLast obsahují následující argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz identifikující pole, ve kterém chcete vyhledat první nebo poslední hodnotu. Může jít buď o Řetězcový výraz, který určuje pole v tabulce nebo dotazu, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Argument výraz může obsahovat název pole tabulky, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale nikoli o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL.

doména

Povinný argument. Tento řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu.

kritéria

Volitelný argument. Řetězcový výraz, který slouží k omezení oblasti dat, u které bude provedena funkce DFirst nebo DLast. Argument kritéria je například často ekvivalentem klauzule WHERE ve výrazu SQL bez slova WHERE. V případě vynechání argumentu kritéria jsou hodnoty funkcí DFirst a DLast zjišťovány pro argument výraz v celé doméně. Všechna pole obsažená v argumentu kritéria musí být také zahrnuta v argumentu doména. V opačném případě vrátí funkce DFirst a DLast hodnotu Null.


Poznámky

Poznámka :  Pokud chcete vrátit první nebo poslední záznam v sadě záznamů (Doména), je nutné vytvořit vzestupně nebo sestupně seřazený dotaz a nastavit vlastnost Nejvyšší hodnoty na hodnotu 1. Další informace naleznete v tématu vlastnosti Nejvyšší hodnoty. V modulu Visual Basic for Applications (VBA) lze také vytvořit objekt ADO Recordset a použít metodu MoveFirst nebo MoveLast, která vrátí první nebo poslední záznam v sadě záznamů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×