Funkce DEN

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce DEN v Microsoft Excelu. Informace o funkci DNY najdete v článku DNY (funkce).

Popis

Vrátí den určitého kalendářního data představovaný pořadovým číslem.

Syntaxe

DEN(pořadové_číslo)

Syntaxe funkce DEN obsahuje následující argumenty:

  • Pořadové číslo    Povinné. Datem dne chcete najít. Kalendářní data by měla být zadána pomocí funkce datum, nebo jako výsledek jiných vzorců nebo funkcí. Příklad použití DATE(2008,5,23) pro 23 května 2008. Může dojít k problémům se data zadaného v textovém formátu.

Poznámky

Kalendářní data jsou v Microsoft Excelu ukládaná jako pořadová čísla, takže je můžete použít při výpočtech. 1. leden roku 1900 má ve výchozím nastavení pořadové číslo 1 a 1. leden roku 2008 má pořadové číslo 39448, protože představuje 39 448. den po prvním lednu roku 1900.

Hodnoty vrácené funkcemi YEAR, MONTH a DAY představují hodnoty gregoriánského kalendáře bez ohledu na formát zobrazení zadané hodnoty data. Pokud je například formátem zobrazení zadaného data kalendář Hidžra, vrácené hodnoty funkcí YEAR, MONTH a DAY budou hodnotami přidruženými k odpovídajícímu datu v gregoriánském kalendáři.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Datum

15.04.11

Vzorec

Popis (výsledek)

Výsledek

=DEN(A2)

Den kalendářního data uvedeného v buňce A2 (15)

15

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×