Funkce DDESend

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce DDESend zahájit konverzaci (DDE exchange) dynamických dat v jiné aplikaci a odesílat položky informací o této aplikaci z ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě.

Použijete-li funkci DDESend například ve vlastnosti .ZdrojOvládacíhoPrvku textového pole, budou data zobrazená v tomto textovém poli odeslána do zadané buňky v tabulce aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Syntaxe

DDESend ( aplikace téma, položky, data )

Syntaxe funkce DDESend zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

aplikace

Řetězcový výraz označující aplikaci, která se může účastnit konverzace DDE. Argumentem aplikace je u aplikací založených na systému Microsoft Windows (například aplikace Excel) obvykle název souboru EXE (bez přípony EXE). Chcete-li spustit konverzaci DDE například s aplikací Excel, zadejte jako argument aplikace řetězec "Excel".

téma

Řetězcový výraz představující název tématu rozpoznávaného argumentem aplikace. Argumentem téma je často dokument nebo datový soubor. Seznam možných témat naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

položka

Řetězcový výraz představující název Datová položka rozpoznávané aplikací. Seznam možných položek naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

data

Řetězec nebo Výraz obsahující data, která mají být odeslána aplikaci určené argumentem aplikace.


Poznámky

Funkce DDESend zahájí konverzaci DDE s aplikací určenou argumentem aplikace a tématem určeným argumentem téma a položku určenou argumentem položka označí jako datovou položku, která bude přijímat informace určené argumentem data. Pokud je argumentem aplikace například aplikace Excel, může být argumentem téma list "Sheet1" a argumentem položka může být identifikátor řádku a sloupce (například "R1C1") nebo název oblasti buněk.

Argumentem data jsou určeny informace, které chcete odeslat. Může se jednat o řetězcový literál (například "Report prepared by John") nebo to může být výraz obsahující výsledek funkce, která vytváří řetězec (například "Prepared on " & Date()). Pokud argument položka odkazuje na více informací (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), odešle funkce DDESend informace určené argumentem data do prvního záznamu.

V následujícím příkladu odešle funkce DDESend řetězec "Some text" do buňky v 1. řádku a 1. sloupci na listu aplikace Excel. Tento výraz pro textové pole můžete zadat do pole vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku v seznamu vlastností ovládacího prvku:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", "Some text")

Předpokládejme, že chcete odeslat data z Vázaný ovládací prvek ve formuláři aplikace Microsoft Office Access 2007 do buňky v tabulce aplikace Excel. Vlastnost .ZdrojOvládacíhoPrvku vázaného ovládacího prvku již obsahuje název pole nebo výraz. Můžete vytvořit jiné textové pole nebo pole se seznamem a nastavit vlastnost .Zdrojovládacíhoprvku tohoto pole na výraz obsahující funkci DDESend, v níž bude argument data představovat název vázaného ovládacího prvku. Například v případě použití vázaného textové pole s názvem LastName (Příjmení) můžete vytvořit jiné textové pole a nastavit jeho vlastnost .Zdrojovládacíhoprvku následujícím způsobem:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Tímto pomocným ovládacím prvkem musí být textové pole nebo pole se seznamem. Pro zaškrtávací políčko nebo skupinu voleb nelze jako argument data použít název vázaného ovládacího prvku.

Funkce DDESend pouze v nastavení vlastnostintrolSourceCotextové pole, skupinu možností, zaškrtněte políčko nebo pole se seznamem ve formuláři. Funkce DDESend nelze volání z jazyka Visual Basic modul Applications (VBA).

Při použití funkce DDESend ovládací prvek bude určen pouze čtení v Formulářové zobrazení a náhledu před tiskem. Protože vlastnost Zdroj ovládacího prvku se taky jen pro čtení ve formulářovém zobrazení a v náhledu před tiskem ovládací prvek musí být změny v Návrhové zobrazení.

Microsoft Windows a paměti počítače a prostředky určit maximální počet DDE konverzace, které je možné otevřít současně. Pokud konverzaci nejde spustit, protože aplikace neběží nebo nerozpozná téma nebo maximální počet konverzace už dorazila, vrátí funkce DDESendNull.

Poznámka : Je možné, že jsou některé aplikace nastaveny tak, aby požadavky na konverzaci DDE ignorovaly. V takovém případě vrátí funkce DDESend hodnotu Null. Podobně můžete nastavit aplikaci Access tak, aby ignorovala požadavky od jiných aplikací: klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access v nabídce Soubor a potom klepněte na položku Upřesnit v dialogovém okně Nastavení aplikace. V části Operace DDE zaškrtněte políčko Ignorovat požadavky DDE.

Tip:     Pokud potřebujete manipulovat s objekty jiné aplikace z aplikace Access, je vhodné zvážit použití automatizace.

Následující tabulka ukazuje, jak funkce DDESend chování při použití s každým ovládacích prvků.

Ovládací prvek

Poznámky

Textové pole nebo pole se seznamem

Vzhledem k tomu, že se textové pole nebo pole se seznamem ve formulářovém zobrazení a náhledu zobrazuje prázdné, můžete nastavit jeho vlastnost .Zobrazit na hodnotu False.

Argument data může odkazovat na jiný ovládací prvek. V následujícím příkladu je ukázáno, jak lze odeslat obsah ovládacího prvku s názvem LastName (Příjmení) na list aplikace Excel:

=DDESend("Excel", "Sheet1", "R1C1", [LastName])

Skupina voleb

Ve formulářovém zobrazení a náhledu není ve skupině voleb vybrán žádný z přepínačů. Skupinu voleb (a její přepínače) můžete nastavit jako neviditelnou tak, že nastavíte její vlastnost .Zobrazit na hodnotu False.

Argument data musí obsahovat číselná data (například "2"). Pokud není argument data číselný, neodešle funkce DDESend dané informace a argument položka se nezmění.

Zaškrtávací políčko

Zaškrtávací políčko je stínované ve formulářovém zobrazení a v náhledu před tiskem. Je vhodné nastavit neviditelné nastavením jeho vlastnostIMlse.

Argument data musí obsahovat číselná data (například "2"). Pokud není argument data číselný, neodešle funkce DDESend dané informace a argument položka se nezmění.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×