Funkce DDERequest

Pomocí funkce DDERequest použité u otevřeného kanálu DDE (Dynamic Data Exchange) lze od serverové aplikace DDE požadovat určité informace.

Pokud je například otevřen Kanál DDE (Dynamic Data Exchange) mezi aplikacemi Microsoft Office Access 2007 a Microsoft Office Excel 2007, můžete funkci DDERequest použít k přenosu textu z listu aplikace Excel do databáze aplikace Access.

Syntaxe

DDERequest(číslo_kanálu, položka)

Funkce DDERequest zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

číslo_kanálu

Číslo kanálu. Celé číslo vrácené funkcí DDEInitiate.

položka

Řetězcový výraz, který představuje název Datová položka rozpoznávaný aplikací určenou funkcí DDEInitiate. Seznam možných položek naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.


Poznámky

Argument číslo_kanálu určuje číslo kanálu požadované konverzace DDE a argument položka označuje, která data by měla být ze serverové aplikace načtena. Hodnota argumentu položka závisí na argumentech aplikace a Téma, které jsou zadány při otevření kanálu určeného argumentem číslo_kanálu. Argumentem položka může být například oblast buněk na listu aplikace Excel.

Pokud je požadavek úspěšný, vrátí funkce DDERequest hodnotu typu Datový typ Variant ve formě Řetězec obsahujícího požadované informace.

Data jsou požadována ve formátu alfanumerického textu. Grafiku nebo text v žádném jiném formátu nelze přenášet.

Pokud argument číslo_kanálu nepředstavuje celé číslo odpovídající otevřenému kanálu nebo pokud nelze požadovaná data přenést, dojde k Chyba za běhu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×