Funkce DDERequest

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce DDERequest přes kanál (DDE exchange) otevřít dynamických dat můžete požádat o jedné položky ze serverové aplikace DDE.

Například pokud máte otevřený kanál DDE mezi Microsoft Office Access 2007 a Microsoft Office Excel 2007, můžete funkce DDERequest převést text z Excelového listu do databáze aplikace Access.

Syntaxe

DDERequest ( číslo_kanálu Položka )

Funkce DDERequest zahrnuje následující argumenty:

Ar gument

Popis

číslo_kanálu

Číslo kanálu. Celé číslo vrácené funkcí DDEInitiate.

položka

Řetězcový výraz, který představuje název Datová položka rozpoznávaný aplikací určenou funkcí DDEInitiate. Seznam možných položek naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.


Poznámky

Argument číslo_kanálu určuje číslo kanálu požadované konverzace DDE a argument položka označuje, která data by měla být ze serverové aplikace načtena. Hodnota argumentu položka závisí na argumentech aplikace a Téma, které jsou zadány při otevření kanálu určeného argumentem číslo_kanálu. Argumentem položka může být například oblast buněk na listu aplikace Excel.

Funkce DDERequest vrátí varianty jako Řetězec obsahující požadované údaje, pokud požadavek byl úspěšný.

Data jsou požadována ve formátu alfanumerického textu. Grafiku nebo text v žádném jiném formátu nelze přenášet.

Pokud argument číslo_kanálu nepředstavuje celé číslo odpovídající otevřenému kanálu nebo pokud nelze požadovaná data přenést, dojde k Chyba za běhu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×