Funkce DDEInitiate

Funkce DDEInitiate slouží k zahájení konverzace DDE (Dynamic Data Exchange) s jinou aplikací. Funkce DDEInitiate otevře Kanál DDE (Dynamic Data Exchange) pro přenos dat mezi serverem DDE a klientskou aplikací.

Pokud například chcete přenést data z tabulky aplikace Microsoft Office Excel 2007 do databáze aplikace Microsoft Office Access 2007, můžete pomocí funkce DDEInitiate otevřít kanál mezi těmito dvěma aplikacemi. V tomto příkladu aplikace Access vystupuje jako klientská aplikace a aplikace Excel jako serverová aplikace.

Syntaxe

DDEInitiate(aplikace, téma)

Syntaxe funkce DDEInitiate zahrnuje následující argumenty:

Argument

Popis

aplikace

Řetězcový výraz označující aplikaci, která se může účastnit konverzace DDE. Argumentem aplikace je u aplikací založených na systému Microsoft Windows (například aplikace Excel) obvykle název souboru EXE (bez přípony EXE).

téma

Řetězcový výraz představující název Téma rozpoznávaného argumentem aplikace. Seznam témat naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.


Poznámky

V případě úspěchu zahájí funkce DDEInitiate konverzaci DDE s aplikací a tématem, které jsou určeny argumenty aplikace a téma, a vátí celočíselnou hodnotu typu Datový typ Long. Tato vrácená hodnota představuje jedinečné Číslo kanálu určující kanál, prostřednictvím něhož může docházet k přenosu dat. Toto číslo kanálu je následně použito u jiných funkcí a příkazů DDE.

Pokud již není aplikace spuštěna nebo je spuštěna, ale nerozpoznává argument téma nebo nepodporuje komunikaci DDE, vrátí funkce DDEInitiateChyba za běhu.

Hodnota argumentu téma závisí na aplikaci určené argumentem aplikace. U aplikací, které používají dokumenty nebo datové soubory, obsahují názvy témat obvykle názvy těchto souborů.

Poznámka : Maximální počet kanálů, které mohou být současně otevřeny, je určen verzí systému Microsoft Windows a pamětí a prostředky počítače. Pokud kanál nepoužíváte, měli byste uvolnit prostředky ukončením komunikace pomocí příkazu DDETerminate nebo DDETerminateAll.

tip

Pokud potřebujete manipulovat s objekty jiné aplikace z aplikace Access, je vhodné zvážit použití automatizace.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×