Funkce DDE

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce DDE můžete zahájit konverzaci (DDE exchange) dynamických dat v jiné aplikaci, požádat o položku informace z této aplikace a zobrazovat tyto informace v ovládacím prvku ve formuláři nebo sestavě.

Použijete-li funkci DDE například ve vlastnosti .ZdrojOvládacíhoPrvku textového pole, budou zobrazena data ze zadané buňky na listu aplikace Microsoft Office Excel 2007.

Syntaxe

DDE( aplikace, téma, položka )

Syntaxe funkce DDE zahrnuje následující argumenty:

A rgument

Popis

aplikace

Řetězcový výraz označující aplikaci, která se může účastnit konverzace DDE. Argumentem aplikace je u aplikací založených na systému Microsoft Windows (například aplikace Excel) obvykle název souboru EXE (bez přípony EXE). Chcete-li spustit konverzaci DDE například s aplikací Excel, zadejte jako argument aplikace řetězec "Excel".

téma

Řetězcový výraz představující název Téma rozpoznávaného aplikací. Argumentem téma je často dokument nebo datový soubor. Seznam možných témat naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.

položka

Řetězcový výraz představující název Datová položka rozpoznávané aplikací. Seznam možných položek naleznete v dokumentaci k příslušné aplikaci.


Poznámky

Funkce DDE se pokusí spustit konverzaci DDE s aplikací určenou argumenty aplikace a téma a požaduje data určená argumentem položka. Pokud je konverzace úspěšná, vrátí funkce DDE řetězec obsahující požadované informace.

Pokud požadujete data z aplikace Excel, může být argumentem položka identifikátor řádku a sloupce (například "R1C1") nebo název oblasti buněk. V následujícím příkladu požaduje funkce DDE informace z buňky v 1. řádku a 1. sloupci na listu aplikace Excel. Tento výraz pro textové pole můžete zadat do pole vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku v seznamu vlastností ovládacího prvku:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

Funkci DDE je možné použít pouze u vlastnosti .Zdrojovládacíhoprvku textového pole, skupiny voleb, zaškrtávacího políčka nebo pole se seznamem. Funkci DDE nelze volat z modulu Visual Basic for Applications (VBA).

Při použití funkce DDE ovládacího prvku bude určen pouze čtení v Formulářové zobrazení a náhledu před tiskem. Například, pokud používáte funkci DDE v textovém poli, nejde upravovat text v textovém poli. Je třeba upravit text v jiné aplikaci. Protože vlastnost Zdroj ovládacího prvku je jen pro čtení ve formulářovém zobrazení a v náhledu před tiskem, musíte v Návrhové zobrazení provedeny změny na ovládací prvek.

Microsoft Windows a paměti počítače a prostředky určit maximální počet DDE konverzace, které je možné otevřít současně. Pokud konverzaci nejde spustit, protože jiné aplikace neběží nebo nerozpozná zadané téma nebo maximální počet konverzace už dorazila, vrátí funkce DDENull.

Poznámka : Je možné, že jsou některé aplikace nastaveny tak, aby požadavky na konverzaci DDE ignorovaly. V takovém případě vrátí funkce DDE hodnotu Null. Podobně můžete nastavit aplikaci Access tak, aby ignorovala požadavky od jiných aplikací: klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access v nabídce Soubor a potom klepněte na položku Upřesnit v dialogovém okně Nastavení aplikace. V části Operace DDE zaškrtněte políčko Ignorovat požadavky DDE.

tip

Pokud potřebujete manipulovat s objekty jiné aplikace z aplikace Access, je vhodné zvážit použití automatizace.

Následující tabulka ukazuje, jak funkce DDE chování při použití s každým ovládacích prvků.

CON

Poznámky

Textové pole

Argument položka může odkazovat na text nebo čísla. Pokud argument položka odkazuje na více informaci (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), vrátí funkce DDE první záznam. Při použití této funkce s textovým polem lze zobrazit informace obsažené v buňce na listu.

Pole se seznamem

Funkce DDE naplní pole se seznamem informacemi, na které odkazuje argument položka. Data nemůžete vložit do textové části pole. Při použití funkce DDE s polem se seznamem je možné zobrazit například seznam oblastí nebo zemí obsažených na listu aplikace Excel.

Skupina voleb

Vlastnost .Volitelnáhodnota každého přepínače ve skupině voleb je nastavena na číslo. Hodnota prvního tlačítka je obvykle 1, hodnota druhého tlačítka je 2 atd. Číslo vrácené funkcí DDE určuje, který přepínač je vybrán.

Jestliže funkce DDE vrátí například hodnotu 2, je vybráno druhé tlačítko. Vrátí-li tato funkce hodnotu, která neodpovídá žádnému nastavení vlastnosti .Volitelnáhodnota, není vybráno žádné tlačítko. Pokud argument položka odkazuje na více informaci (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), vrátí funkce DDE první záznam.

Zaškrtávací políčko

Pokud funkce DDE vrátí hodnotu 0, je zaškrtnutí políčka zrušeno. Jestliže tato funkce vrátí nenulovou hodnotu (například 1 nebo -1), je políčko zaškrtnuto. Pokud argument položka odkazuje na text nebo na více informací (například na pojmenovanou oblast na listu aplikace Excel, která obsahuje více buněk), není zaškrtávací políčko k dispozici.


Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×