Funkce DDB

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrací hodnotu typu Double udávající odpis aktiva za určité časové období pomocí dvojité degresivní metody odpisu nebo jiné metody, kterou zadáte.

Syntaxe

DDB( cena, zůstatková_hodnota, životnost, období [, faktor] )

Syntaxe funkce ODPIS.ZRYCH2 obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

cena

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje pořizovací cenu aktiva.

zůstatková_hodnota

Povinný argument. Hodnota s dvojitou přesností, která určuje cenu aktiva po uplynutí doby jeho efektivní životnosti.

životnost

Povinný argument. Hodnota typu Double, která určuje efektivní dobu životnosti aktiva.

období

Povinný argument. Hodnota typu Double, která určuje období, pro něž je odpis aktiva počítán.

faktor

Volitelné. Varianty určující míru niž odepisování. Pokud není uveden, předpokládá se 2 (dvojité degresivní metody).


Poznámky

Dvojitá degresivní metoda odpisu počítá odpis při zrychlené sazbě. Odpis je nejvyšší v prvním období a v dalších obdobích se snižuje.

Argumenty životnost a období musí vyjádřený v stejné jednotky. Například pokud je v měsících životnost , období musí být rovněž v měsících. Všechny argumenty musí být kladná čísla.

Funkce DDB používá k výpočtu odpisu za dané období následující vzorec:

Odpis / období = ((cena - zůstatková_hodnota) × faktor) / životnost

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce DDB vrácen odpis aktiva za zadané období, přičemž je dána pořizovací cena aktiva (InitCost), zůstatková hodnota aktiva na konci jeho efektivní životnosti (SalvageVal), celková životnost aktiva v letech (LifeTime) a období (v letech), za které je odpis aktiva počítán (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×