Funkce CurDir

Poznámka : Funkce, metoda, objekt či vlastnost popisovaná v tomto tématu je zakázána, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěna v režimu izolovaného prostoru (sandbox), který zabraňuje vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru (sandbox) naleznete po vyhledání hesla režim izolovaného prostoru (sandbox) v nápovědě.

Vrátí hodnotu typu Variant (String) představující aktuální cestu.

Syntaxe

CurDir[(jednotka)]

Nepovinným Argumentjednotka je Řetězcový výraz, který určuje existující jednotku. Jestliže není zadána žádná jednotka nebo pokud je argumentem jednotka řetězec nulové délky („“), vrátí funkce CurDir cestu pro aktuální jednotku. V systému Macintosh funkce CurDir zadaný argument jednotka ignoruje a jednoduše vrátí cestu pro aktuální jednotku.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce CurDir vrácena aktuální cesta. V systému Macintosh jsou specifikace argumentu jednotka zadané ve funkci CurDir ignorovány. Výchozí název jednotky je HD a jednotlivé části cesty jsou odděleny dvojtečkami, nikoli zpětnými lomítky. Podobně je místo složky Windows použita složka Macintosh.

' Assume current path on C drive is "C:\WINDOWS\SYSTEM" (on Microsoft Windows).
' Assume current path on D drive is "D:\EXCEL".
' Assume C is the current drive.
Dim MyPath
MyPath = CurDir ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("C") ' Returns "C:\WINDOWS\SYSTEM".
MyPath = CurDir("D") ' Returns "D:\EXCEL".
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×