Funkce Count

Výpočet počtu záznamů vrácených dotazem.

Syntaxe

Count( výraz )

Zástupný symbol výraz představuje Řetězcový výraz určující pole s daty, jejichž počet má být vypočten, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Operandy ve výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky nebo funkci (vnitřní nebo definovanou uživatelem, nesmí se však jednat o žádnou z ostatních agregačních funkcí SQL). Počítat lze záznamy se všemi typy dat, včetně textu.

Poznámky

Funkci Count lze použít k určení počtu záznamů v dotazu. Pomocí funkce Count je například možné určit počet objednávek odeslaných do určité země.

Přesto, že prostřednictvím výrazu je možné u pole provádět výpočet, funkce Count určí počet záznamů bez ohledu na hodnoty, které jsou v záznamech uloženy.

Funkce Count nepočítá záznamy obsahující hodnotu Null, není-li výrazemZástupné znaky hvězdička (*). Použijete-li tento znak, funkce Count vrátí celkový počet záznamů, včetně polí obsahujících hodnotu Null. Provedení funkce Count(*) je mnohem rychlejší než provedení funkce Count([Název sloupce]). Znak hvězdička neuvádějte v apostrofech (' '). V následujícím příkladu je vypočten počet záznamů v tabulce Objednávky:

SELECT Count(*) AS TotalOrders FROM Objednávky;

Pokud výraz určuje více polí, započte funkce Count záznam pouze v případě, že alespoň jedno pole neobsahuje hodnotu Null. Pokud všechna určená pole obsahují hodnotu Null, záznam není započten. Názvy polí oddělte znakem ampersand (&). Následující příklad obsahuje ukázku možnosti omezení součtu na záznamy, ve kterých jedno z polí DatumOdeslání nebo Dopravné neobsahuje hodnotu Null:

SELECT Count('DatumOdeslání & Dopravné') AS [Not Null] FROM Objednávky;

Funkci Count je možné použít ve výrazu dotazu. Tento výraz lze také použít ve vlastnosti Jazyk SQL (Structured Query Language) objektu QueryDef nebo při vytváření objektu Sada záznamů založeného na dotazu SQL.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×