Funkce Cos

Vrátí dvojitou přesnost uvádějící kosinus úhlu.

Syntaxe

Cos(číslo)

Povinný Argumentčíslo je hodnota Datový typ Double nebo libovolný platný Číselný výraz, který vyjadřuje úhel v radiánech.

Poznámky

Funkce Cos přijímá úhel a vrací poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku. Poměr představuje délku strany přilehlé k úhlu vydělenou délkou přepony.

Výsledek se nachází v rozsahu -1 až 1.

Chcete-li převést stupně na radiány, vynásobte stupně hodnotou Pí/180. Chcete-li převést radiány na stupně, vynásobte radiány hodnotou 180/π.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu se funkce Cos používá k vrácení kosinu úhlu.

Dim MyAngle, MySecant
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MySecant = 1 / Cos(MyAngle) ' Calculate secant.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×