Funkce Command

Pomocí funkce Command můžete načíst tu část Příkazový řádek použitého ke spuštění aplikace Microsoft Office Access 2007, která obsahuje Argument.

Poznámky

Pokud je aplikace Access spouštěna z příkazového řádku, je část příkazového řádku, která následuje za možností /cmd, aplikaci předána jako argument příkazového řádku. Pomocí funkce Command lze předaný argument načíst.

Chcete-li argument příkazového řádku po otevření databáze změnit, postupujte takto:

  1. V nabídce Soubor klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  2. V dialogovém okně Nastavení aplikace klepněte na tlačítko Upřesnit.

  3. Zadejte nový argument do pole Argumenty příkazového řádku.

Funkce Command bude nyní vracet nově zadaný argument.

Při použití funkce Command kdekoli jinde než v kódu v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) v modulu je třeba za funkci vložit prázdné závorky. Chcete-li například funkci Command použít v textovém poli ve formuláři, nastavíte vlastnost Zdroj ovládacího prvku textového pole na Výraz podobný následujícímu:

=Command()

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Následující příklad ukazuje, jak spustit aplikaci Access s argumentem příkazového řádku a také jak pomocí funkce Command načíst hodnotu tohoto argumentu.

Chcete-li tento příklad vyzkoušet, klepněte na tlačítko Start systému Windows a na příkaz Spustit. V dialogovém okně Spustit zadejte na jediném řádku následující kód. (Některé informace příkazového řádku je třeba vložit do uvozovek.)

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Msaccess.exe" _
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\Northwind.mdb" /cmd "Objednávky"

Potom vytvořte nový modul v ukázkové databázi Northwind Traders a přidejte následující proceduru Sub:

Public Sub CheckCommandLine()
' Kontrola hodnoty vrácené funkcí Command a zobrazení
' příslušného formuláře
If Command = "Objednávky" Then
DoCmd.OpenForm "Objednávky"
ElseIf Command = "Zaměstnanci" Then
DoCmd.OpenForm "Zaměstnanci"
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Při vyvolání této procedury otevře aplikace Access formulář pro objednávky. Můžete vytvořit makro AutoExec, které bude tuto proceduru vyvolávat automaticky při otevření databáze.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×