Funkce Command

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí funkce Command můžete načíst tu část Příkazový řádek použitého ke spuštění aplikace Microsoft Office Access 2007, která obsahuje Argument.

Poznámky

Po spuštění přístup z příkazového řádku libovolnou část příkazového řádku, který následuje možnostcmd/předána program jako argument příkazového řádku. Funkce příkaz předaný argument načíst.

Chcete-li argument příkazového řádku po otevření databáze změnit, postupujte takto:

  1. V nabídce Soubor klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Access.

  2. V dialogovém okně Nastavení aplikace klepněte na tlačítko Upřesnit.

  3. Zadejte nový argument do pole Argumenty příkazového řádku.

Funkce Command bude nyní vracet nově zadaný argument.

Při použití funkce Command kdekoli jinde než v kódu v jazyce Visual Basic for Applications (VBA) v modulu je třeba za funkci vložit prázdné závorky. Chcete-li například funkci Command použít v textovém poli ve formuláři, nastavíte vlastnost Zdroj ovládacího prvku textového pole na Výraz podobný následujícímu:

=Command()

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující příklad ukazuje, jak spustit aplikaci Access s argumentem příkazového řádku a také jak pomocí funkce Command načíst hodnotu tohoto argumentu.

Chcete-li tento příklad vyzkoušet, klepněte na tlačítko Start systému Windows a na příkaz Spustit. V dialogovém okně Spustit zadejte na jediném řádku následující kód. (Některé informace příkazového řádku je třeba vložit do uvozovek.)

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Msaccess.exe" _
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\Samples\Northwind.mdb" /cmd "Orders"

Potom vytvořte nový modul v ukázkové databázi Northwind Traders a přidejte následující proceduru Sub:

Public Sub CheckCommandLine()
' Check the value returned by Command function and display
' the appropriate form.
If Command = "Orders" Then
DoCmd.OpenForm "Orders"
ElseIf Command = "Employees" Then
DoCmd.OpenForm "Employees"
Else
Exit Sub
End If
End Sub

Při vyvolání této procedury otevře aplikace Access formulář pro objednávky. Můžete vytvořit makro AutoExec, které bude tuto proceduru vyvolávat automaticky při otevření databáze.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×