Funkce Chr

Vrací Datový typ String obsahující znak spojený se zadaným Kód znaku.

Syntaxe

Chr(kód_znaku)

Požadovaný Argumentkód_znaku představuje Datový typ Long označující znak.

Poznámky

Čísla 0 – 31 jsou stejná jako standardní netisknutelné kódy ASCII. Například funkce Chr(10) vrací znak konce řádku. Normální rozsah pro kód_znaku je 0 – 255. V systémech DBCS je však skutečný rozsah pro kód_znaku –32768 až 65535.

Poznámka : Funkce ChrB se používá pro bajtová data obsažená v řetězci. Namísto vrácení znaku, který může být jednobajtový nebo dvoubajtový, vrací funkce ChrB vždy jeden bajt. Funkce ChrW vrátí řetězec obsahující znak ve formátu Unicode, ne však na platformách, kde formát Unicode není podporován. V takovém případě je chování stejné jako u funkce Chr.

Poznámka :  Jazyk Visual Basic pro systém Macintosh nepodporuje řetězce ve formátu Unicode. Proto funkce ChrW(n) nemůže vrátit žádné znaky ve formátu Unicode pro hodnoty n v rozsahu 128 – 65 535, jako tomu je v prostředí Windows. Namísto toho se funkce ChrW(n) pokusí o nejlepší odhad hodnot n ve formátu Unicode vyšších než 127. Proto byste funkci ChrW neměli v prostředí Macintosh používat.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu se funkce Chr používá k vrácení znaku spojeného se zadaným kódem znaku.

Dim MyChar
MyChar = Chr(65) ' Returns A.
MyChar = Chr(97) ' Returns a.
MyChar = Chr(62) ' Returns >.
MyChar = Chr(37) ' Returns %.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×