Funkce Choose

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vybere a vrátí hodnotu ze seznamu argumentů.

Syntaxe

Choose( index , volba-1 [, volba-2] ... [, volba-n] )

Syntaxe funkce Choose zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

index

(Povinné) Číselný výraz nebo pole s výslednou hodnotou v intervalu mezi hodnotou 1 a počtem dostupných položek.

volba

(Povinné) Výraz typu Variant obsahující jednu z možných položek.


Poznámky

Funkce Choose vrátí hodnotu ze seznamu voleb na základě indexu. Pokud má index hodnotu 1, vrátí funkce Choose první volbu v seznamu; pokud má index hodnotu 2, vrátí druhou volbu atd.

Pomocí funkce Choose lze vyhledat hodnotu v seznamu možností. Pokud se například index vyhodnocuje jako hodnota 3 a volba-1 = jeden, volba-2 = dva a volba-3 = tři, funkce Choose vrátí hodnotu „tři“. Tato schopnost je zvláště užitečná, pokud index představuje hodnotu ve skupině možností.

Funkce Choose vyhodnocuje každou volbu v seznamu, i když vrací pouze jednu. Z tohoto důvodu je třeba dávat pozor na nežádoucí vedlejší účinky. Pokud například jako součást Výraz ve všech volbách používáte funkci OknoSeZprávou, zobrazí se během vyhodnocování okno se zprávou u každé volby, i když funkce Choose vrátí hodnotu pouze jedné z nich.

Pokud je index menší než 1 nebo větší než počet seznamu voleb, vrátí funkce Zvolit Null.

Pokud index nepředstavuje celé číslo, je před vyhodnocením zaokrouhlen na nejbližší celé číslo.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Choose používá k zobrazení názvu jako odpovědi na index předaný do procedury v parametru Ind.

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×