Funkce Choose

Vybere a vrátí hodnotu ze seznamu Argument.

Syntaxe

Choose(index, volba-1 [, volba-2] ... [, volba-n] )

Syntaxe funkce Choose zahrnuje tyto argumenty:

Argument

Popis

index

Povinný. Číselný výraz nebo pole, jehož výsledkem je hodnota mezi 1 a počtem dostupných voleb.

volba

Povinný. Výraz typu Variant obsahující jednu z možných voleb.


Poznámky

Funkce Choose vrátí hodnotu ze seznamu voleb na základě indexu. Pokud má index hodnotu 1, vrátí funkce Choose první volbu v seznamu; pokud má index hodnotu 2, vrátí druhou volbu atd.

Pomocí funkce Choose lze vyhledat hodnotu v seznamu možností. Pokud se například index vyhodnocuje jako hodnota 3 a volba-1 = jeden, volba-2 = dva a volba-3 = tři, funkce Choose vrátí hodnotu „tři“. Tato schopnost je zvláště užitečná, pokud index představuje hodnotu ve skupině možností.

Funkce Choose vyhodnocuje každou volbu v seznamu, i když vrací pouze jednu. Z tohoto důvodu je třeba dávat pozor na nežádoucí vedlejší účinky. Pokud například jako součást Výraz ve všech volbách používáte funkci OknoSeZprávou, zobrazí se během vyhodnocování okno se zprávou u každé volby, i když funkce Choose vrátí hodnotu pouze jedné z nich.

V případě, že je index nižší než 1 nebo vyšší než počet uvedených voleb, vrátí funkce ChooseNull.

Pokud index nepředstavuje celé číslo, je před vyhodnocením zaokrouhlen na nejbližší celé číslo.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu se funkce Choose používá k zobrazení názvu jako odpovědi na index předaný do procedury v parametru Ind.

Function GetChoice(Ind As Integer)
GetChoice = Choose(Ind, "Speedy", "United", "Federal")
End Function
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×