Funkce CallByName

Provede metodu objektu nebo nastaví či vrátí vlastnost Objekt.

Syntaxe

CallByName(objekt, název_procedury, typ_volání [, argumenty()])

Syntaxe funkce CallByName zahrnuje tyto Argument:

Argument

Popis

objekt

Povinný. Variant (objekt). Název objektu, ve kterém bude funkce provedena.

název_procedury

Povinný. Variant (řetězec). Řetězcový výraz obsahující název vlastnosti nebo metody objektu.

typ_volání

Povinný. Konstanta. Konstanta typu vbCallType představující typ volané procedury.

argumenty ()

Volitelný. Variant (matice).


Poznámka

Funkce CallByName se používá k získání či nastavení vlastnosti nebo k vyvolání metody během spuštění na základě názvu ve tvaru řetězce.

V následujícím příkladu se funkce CallByName na prvním řádku používá k nastavení vlastnosti MousePointer (Ukazatel myši) textového pole, na druhém řádku se hodnota vlastnosti MousePointer získává a na třetím řádku se vyvolává metoda Move (Přesunout) za účelem přesunutí textového pole:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu se pomocí funkce CallByName vyvolává metoda Move u příkazového tlačítka.

V příkladu se rovněž používá formulář (Form1) s tlačítkem (Command1) a popiskem (Label1). Po načtení formuláře je vlastnost Caption (Popisek) popisku nastavena na název metody, která má být vyvolána, v tomto případě metody Move. Po klepnutí na tlačítko vyvolá funkce CallByName danou metodu, která změní umístění tlačítka.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×