Funkce CallByName

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Provede metodu objektu nebo nastaví či vrátí vlastnost Objekt.

Syntaxe

CallByName ( objektu a název_procedury[ typ_volání , argumenty()])

Syntaxe funkce CallByName obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

objekt

Povinný. Variant (objekt). Název objektu, ve kterém bude funkce provedena.

název_procedury

Povinný. Variant (řetězec). Řetězcový výraz obsahující název vlastnosti nebo metody objektu.

typ_volání

Povinný. Konstanta. Konstanta typu vbCallType představující typ volané procedury.

argumenty ()

Volitelný. Variant (matice).


Poznámka

Funkce CallByName se používá k získání či nastavení vlastnosti nebo k vyvolání metody během spuštění na základě názvu ve tvaru řetězce.

V následujícím příkladu se funkce CallByName na prvním řádku používá k nastavení vlastnosti MousePointer (Ukazatel myši) textového pole, na druhém řádku se hodnota vlastnosti MousePointer získává a na třetím řádku se vyvolává metoda Move (Přesunout) za účelem přesunutí textového pole:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se pomocí funkce CallByName vyvolává metoda Move u příkazového tlačítka.

V příkladu se rovněž používá formulář (Form1) s tlačítkem (Command1) a popiskem (Label1). Po načtení formuláře je vlastnost Caption (Popisek) popisku nastavena na název metody, která má být vyvolána, v tomto případě metody Move. Po klepnutí na tlačítko vyvolá funkce CallByName danou metodu, která změní umístění tlačítka.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×