Funkce CallByName

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Provede metodu objekt, nastaví nebo vrátí vlastnost Objekt.

Syntaxe

CallByName ( objektu a název_procedury[ typ_volání , argumenty()])

Syntaxe funkce CallByName obsahuje následující argumenty:

Argument

Popis

objekt

Povinné. Varianty (Objekt). Název objektu, který bude proveden funkci.

název_procedury

Povinné. Varianty (Řetězec). Řetězcový výraz obsahující název vlastnosti nebo metody objektu.

typ_volání

Povinné. Konstanty. Konstanta typ vbCallType představující typ procedury.

argumenty ()

Volitelné. Varianty (Matice).


Poznámky

Funkce CallByName se používá k získání nebo nastavit vlastnost nebo vyvolat metodu za běhu s názvem řetězec.

V následujícím příkladu na prvním řádku používá CallByName nastavovaná vlastnost MousePointer textového pole a druhý řádek je načtena hodnota vlastnost MousePointer třetím řádku vyvolá metodu Move přesunout textového pole:

CallByName Text1, "MousePointer", vbLet, vbCrosshair
Result = CallByName (Text1, "MousePointer", vbGet)
CallByName Text1, "Move", vbMethod, 100, 100

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Tento příklad používá funkci CallByName vyvolat metodu Přesunout příkazové tlačítko.

Příklad taky používá formuláře (Form1) s tlačítkem (Command1) a popisku (Label1). Po načtení formuláři vlastnost Titulek popisku nastavenou název metody vyvolat, v tomto případě "Přesunout". Po kliknutí na tlačítko funkce CallByName vyvolá metodu umístění na tlačítko změnit.

Option Explicit
Private Sub Form_Load()
Label1.Caption = "Move"' Name of Move method.
End Sub
Private Sub Command1_Click()
If Command1.Left <> 0 Then
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 0, 0
Else
CallByName Command1, Label1.Caption, vbMethod, 500, 500
End If

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×