Funkce CVErr

Vrátí hodnotu typu Datový typ Variant podtypu Error obsahující Číslo chyby zadané uživatelem.

Syntaxe

CVErr(číslo_chyby)

Povinným Argumentčíslo_chyby je jakékoli platné číslo chyby.

Poznámky

Pomocí funkce CVErr lze v Procedura vytvořených uživatelem vytvořit chyby definované uživatelem. Pokud například vytvoříte funkci s několika argumenty, která obvykle vrací řetězec, můžete zajistit, aby vytvořená funkce vyhodnotila, zda jsou zadané argumenty v přípustném rozsahu. Jestliže nejsou, je pravděpodobné, že funkce nevrátí očekávanou hodnotu. V tomto případě umožní funkce CVErr vrátit číslo chyby oznamující, jakou akci je třeba provést.

Implicitní převod dat podtypu Error není povolen. Nemůžete například přímo přiřadit hodnotu vrácenou funkcí CVErrProměnná, která není typu Variant. Můžete však provést explicitní převod (pomocí funkcí CInt, CDbl a dalších) hodnoty vrácené funkcí CVErr a výsledek přiřadit proměnné příslušného Datový typ.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu je pomocí funkce CVErr vrácena hodnota typu Variant, jejímž typem VarType je vbError (10). Funkce CalculateDouble definovaná uživatelem vrátí chybu v případě, že jejím argumentem není číslo. Pomocí funkce CVErr lze z procedur definovaných uživatelem vrátit chyby definované uživatelem nebo pozdržet zpracování chyby při běhu programu. Chcete-li zjistit, zda hodnota představuje chybu, použijte funkci IsError.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×