Funkce CVErr

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí hodnotu Variant podtypu chyby obsahující Číslo chyby zadané uživatelem.

Syntaxe

Funkce CVErr ( argument číslo chyby )

Povinným Argumentčíslo_chyby je jakékoli platné číslo chyby.

Poznámky

Funkce CVErr k chybám uživatelem definovaných uživatelem vytvořené postupů. Například pokud vytvoříte funkci, která několika argumenty, obvykle vrátí hodnotu typu string, můžete mít funkce vyhodnocení vstupní argumentem jistotu, že jsou v přípustném rozsahu. Pokud nejsou, je pravděpodobné, že funkce nevrátí, co můžete očekávat. V tomto případě CVErr umožňuje vrátit číslo chyby, která sděluje, jaké akce.

Implicitní převod dat podtypu Error není povolen. Nemůžete například přímo přiřadit hodnotu vrácenou funkcí CVErrProměnná, která není typu Variant. Můžete však provést explicitní převod (pomocí funkcí CInt, CDbl a dalších) hodnoty vrácené funkcí CVErr a výsledek přiřadit proměnné příslušného Datový typ.

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu je pomocí funkce CVErr vrácena hodnota typu Variant, jejímž typem VarType je vbError (10). Funkce CalculateDouble definovaná uživatelem vrátí chybu v případě, že jejím argumentem není číslo. Pomocí funkce CVErr lze z procedur definovaných uživatelem vrátit chyby definované uživatelem nebo pozdržet zpracování chyby při běhu programu. Chcete-li zjistit, zda hodnota představuje chybu, použijte funkci IsError.

' Call CalculateDouble with an error-producing argument.
Sub Test()
Debug.Print CalculateDouble("345.45robert")
End Sub
' Define CalculateDouble Function procedure.
Function CalculateDouble(Number)
If IsNumeric(Number) Then
CalculateDouble = Number * 2 ' Return result.
Else
CalculateDouble = CVErr(2001) ' Return a user-defined error
End If ' number.
End Function

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×