Funkce BETAINV

Vrátí inverzní hodnotu rozdělení součtové pravděpodobnosti beta. To znamená, že pokud se pravděpodobnost rovná hodnotě funkce BETADIST(x;...), rovná se hodnota funkce BETAINV(pravděpodobnost;...) hodnotě x. Součtové rozdělení beta lze použít při plánování projektů pro modelování pravděpodobné doby ukončení, je-li zadána očekávaná doba ukončení a proměnlivost.

Syntaxe

BETAINV(pravděpodobnost;alfa;beta;A;B)

Pravděpodobnost     je pravděpodobnost rozdělení beta.

Alfa     je parametr rozdělení.

Beta     je parametr rozdělení.

A     je volitelná dolní mez intervalu hodnot x.

B     je volitelná horní mez intervalu hodnot x.

Poznámky

  • Pokud některý z argumentů není číselného typu, vrátí funkce BETAINV chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Jestliže je argument alfa ≤ 0 nebo beta ≤ 0, vrátí funkce BETAINV chybovou hodnotu #NUM!.

  • Je-li argument pravděpodobnost ≤ 0 nebo > 1, vrátí funkce BETAINV chybovou hodnotu #NUM!.

  • Pokud nezadáte hodnoty A a B, použije funkce BETAINV standardní součtové rozdělení beta, takže A = 0 a B = 1.

Funkce BETAINV používá k výpočtu funkce iterační metodu. Je-li zadána hodnota pravděpodobnosti, provádí funkce BETAINV iterace, dokud výsledek nedosáhne přesnosti ±3×10-7. Pokud funkce BETAINV nekonverguje ani po 100 iteracích, vrátí funkce chybovou hodnotu #N/A.

Příklad

Pravděpodobnost

Alfa

Beta

A

B

Vzorec

Popis (výsledek)

0,685470581

8

10

1

3

=BETAINV([pravděpodobnost];[alfa];[beta];[A];[B])

Inverzní funkce hustoty rozdělení součtové pravděpodobnosti beta pro uvedené parametry (2)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×