Funkce Avg

Výpočet aritmetického průměru sady hodnot obsažené v určeném poli dotazu.

Syntaxe

Avg( výraz )

Zástupný parametr výraz představuje Řetězcový výraz určující pole s číselnými daty, jejichž průměr chcete vypočítat, nebo výraz, jehož prostřednictvím je proveden výpočet s daty daného pole. Operandy ve výrazu mohou zahrnovat název pole tabulky, konstantu nebo funkci (vnitřní nebo definovanou uživatelem, nesmí se však jednat o žádnou z ostatních agregačních funkcí SQL).

Poznámky

Pomocí funkce Avg je vypočten aritmetický průměr (součet hodnot dělený jejich počtem). Pomocí funkce Avg lze například vypočítat průměrnou cenu za přepravu.

Při výpočtu funkce Avg nejsou uvažovány hodnoty Null.

Funkci Avg lze použít ve výrazu dotazu a ve vlastnosti Jazyk SQL (Structured Query Language) objektu QueryDef nebo při vytváření objektu Sada záznamů založeného na dotazu SQL.Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×