Funkce Atn

Vrací dvojitou přesnost uvádějící arkustangens čísla.

Syntaxe

Atn(číslo)

Povinným Argumentčíslo je hodnota typu Datový typ Double nebo libovolný platný Číselný výraz.

Poznámky

Funkce Atn přijímá poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku (číslo) a vrací odpovídající úhel v radiánech. Poměr představuje délku strany protilehlé k úhlu vydělenou délkou strany přilehlé k úhlu.

Rozsah výsledku je Pí/2 až π/2 radiánů.

Chcete-li převést stupně na radiány, vynásobte stupně hodnotou π/180. Chcete-li převést radiány na stupně, vynásobte radiány hodnotou 180/π.

Poznámka :  Funkce Atn je obrácenou trigonometrickou funkcí funkce Tan, které jako svůj argument přijímá úhel a vrací poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku. Nezaměňujte funkci Atn s funkcí kotangens, která je jednoduchou obrácenou funkcí funkce tangens (1/tangens).

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu se funkce Atn používá k výpočtu hodnoty π.

Dim pi pi = 4 * Atn(1) ' Calculate the value of pi.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×