Funkce Atn

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrací dvojitou přesnost uvádějící arkustangens čísla.

Syntaxe

Funkce Atn ( number )

Požadované čísloArgument je typu Double nebo libovolný platný Číselný výraz.

Poznámky

Funkce Atn přijímá poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku (číslo) a vrací odpovídající úhel v radiánech. Poměr představuje délku strany protilehlé k úhlu vydělenou délkou strany přilehlé k úhlu.

Rozsah výsledku je Pí/2 až π/2 radiánů.

Chcete-li převést stupně na radiány, vynásobte stupně hodnotou π/180. Chcete-li převést radiány na stupně, vynásobte radiány hodnotou 180/π.

Poznámka : Funkce Atn je obrácenou trigonometrickou funkcí funkce Tan, které jako svůj argument přijímá úhel a vrací poměr dvou stran pravoúhlého trojúhelníku. Nezaměňujte funkci Atn s funkcí kotangens, která je jednoduchou obrácenou funkcí funkce tangens (1/tangens).

Příklad

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se funkce Atn používá k výpočtu hodnoty π.

Dim pi pi = 4 * Atn(1) ' Calculate the value of pi.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×