Funkce Asc

Vrací Datový typ Integer představující Kód znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.

Syntaxe

Asc(řetězec)

Požadovaným Argumentřetězec je libovolný platný Řetězcový výraz. Pokud řetězec neobsahuje žádné znaky, objeví se Chyba za běhu.

Poznámky

Rozsah vrácených hodnot u jiných systémů než DBCS je 0 – 255, avšak u systémů DBCS je to –32768 – 32767.

Poznámka : Funkce AscB se používá pro bajtová data obsažená v řetězci. Namísto vrácení kódu znaku pro první znak vrací funkce AscB první bajt. Funkce AscW vrací kód znaku ve formátu Unicode, ne však na platformách, kde formát Unicode není podporován. V takovém případě je chování stejné jako u funkce Asc.

Poznámka :  Jazyk Visual Basic pro systém Macintosh nepodporuje řetězce ve formátu Unicode. Proto funkce AscW(n) nemůže vrátit žádné znaky ve formátu Unicode pro hodnoty n v rozsahu 128 – 65 535, jako je tomu v prostředí Windows. Namísto toho se funkce AscW(n) pokusí o nejlepší odhad hodnot n ve formátu Unicode vyšších než 127. Proto byste funkci AscW neměli v prostředí Macintosh používat.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu se pomocí funkce Asc vrací kód znaku odpovídající prvnímu písmenu v řetězci.

Dim MyNumber
MyNumber = Asc("A") ' Returns 65.
MyNumber = Asc("a") ' Returns 97.
MyNumber = Asc("Apple") ' Returns 65.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×