Funkce Array

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vrátí aVariant obsahující Matice.

Syntaxe

Array( seznam_argumentů )

Požadovaný Argumentseznam_argumentů představuje čárkami oddělený seznam hodnot přiřazených k prvkům matice obsažené ve variantu. Pokud nejsou zadány žádné argumenty, je vytvořena matice s nulovou délkou.

Poznámky

Zápis použitý jako odkaz na prvek matice se skládá z názvu Proměnná, za kterým následuje v závorkách uzavřené indexové číslo označující požadovaný prvek. V následujícím příkladu vytváří první Příkaz proměnnou s názvem A jako variantem. Druhý příkaz přiřazuje matici k proměnné A. Poslední příkaz přiřazuje hodnotu obsaženou v druhém prvku matice k jiné proměnné.

Poznámka : Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Dolní mez matice vytvořené pomocí funkce Array je určena dolní mezí zadanou příkazem Option Base, pokud není funkce Array kvalifikována na základě názvu knihovny typů (například VBA.Array). Je-li kvalifikována na základě názvu knihovny typů, není funkce Array příkazem Option Base ovlivněna.

Poznámka : Varianty , který není deklarované jako matice může obsahovat matici. Varianty proměnná může obsahovat maticových libovolný typ, s výjimkou řetězcích s pevnou délkou a typy definované uživatelem. Sice varianty obsahující maticových entity liší od maticových jehož prvky jsou typu Variant, prvků pole zobrazíte stejným způsobem.

Příklad

V tomto příkladu se pomocí funkce Array vrací variant obsahující matici.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×