Funkce Array

Vrátí Datový typ Variant obsahující Matice.

Syntaxe

Array(seznam_argumentů)

Požadovaný Argumentseznam_argumentů představuje čárkami oddělený seznam hodnot přiřazených k prvkům matice obsažené ve variantu. Pokud nejsou zadány žádné argumenty, je vytvořena matice s nulovou délkou.

Poznámky

Zápis použitý jako odkaz na prvek matice se skládá z názvu Proměnná, za kterým následuje v závorkách uzavřené indexové číslo označující požadovaný prvek. V následujícím příkladu vytváří první Příkaz proměnnou s názvem A jako variantem. Druhý příkaz přiřazuje matici k proměnné A. Poslední příkaz přiřazuje hodnotu obsaženou v druhém prvku matice k jiné proměnné.

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

Dim A As Variant
A = Array(10,20,30)
B = A(2)

Dolní mez matice vytvořené pomocí funkce Array je určena dolní mezí zadanou příkazem Option Base, pokud není funkce Array kvalifikována na základě názvu knihovny typů (například VBA.Array). Je-li kvalifikována na základě názvu knihovny typů, není funkce Array příkazem Option Base ovlivněna.

Poznámka : I variant, který není deklarován jako matice, může obsahovat matici. Proměnná Variant může obsahovat matici libovolného typu kromě řetězců s pevnou délkou a Uživatelsky definovaný datový typ. Ačkoli variant obsahující matici je koncepčně odlišný od matice, jejíž prvky jsou typu Variant, přistupuje se k prvkům matice stejným způsobem.

Příklad

V tomto příkladu se pomocí funkce Array vrací variant obsahující matici.

Dim MyWeek, MyDay
MyWeek = Array("Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat", "Sun")
' Return values assume lower bound set to 1 (using Option Base
' statement).
MyDay = MyWeek(2) ' MyDay contains "Tue".
MyDay = MyWeek(4) ' MyDay contains "Thu".
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×