Funkce Abs

Pro číslo, které je do ní zadáno, vrací absolutní hodnotu stejného typu.

Syntaxe

Abs(číslo)

Požadovaný Argumentčíslo může představovat libovolný platný Číselný výraz. Pokud číslo obsahuje Null, je vrácena hodnota Null. Jedná-li se o neinicializovanou Proměnná, bude vrácena nula.

Poznámky

Absolutní hodnotou čísla je jeho velikost bez uvedení znaménka. Například výrazy ABS(-1) i ABS(1) vrátí hodnotu 1.

Příklad

Poznámka : Následující příklady uvádějí použití této funkce v modulu jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Další informace o práci s jazykem VBA získáte tak, že kliknete na položku Referenční informace pro vývojáře v rozevíracím seznamu vedle pole Hledat a do pole pro hledání zadáte jeden nebo více pojmů.

V tomto příkladu se pomocí funkce Abs vypočítá absolutní hodnota čísla.

Dim MyNumber
MyNumber = Abs(50.3) ' Returns 50.3.
MyNumber = Abs(-50.3) ' Returns 50.3.
Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×