Funkce ČAS

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce ČAS v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí desetinné číslo aktuálního času. Jestliže je formát buňky před zadáním funkce Obecný, je výsledek formátován jako datum.

Číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 (nula) do 0,99988426, pro čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.).

Syntaxe

ČAS(hodina;minuta;sekunda)

Syntaxe funkce ČAS obsahuje následující argumenty:

  • Hodina:    Povinný argument. Jedná se o číslo od 0 do 32 767 představující hodinu. Všechny hodnoty větší než 23 jsou vyděleny hodnotou 24, získaný zbytek je považován za hodnotu hodiny. Příklad: ČAS(27;0;0) = ČAS(3;0;0) = 0,125 neboli 3:00.

  • Minuta:    Povinný argument. Jedná se o číslo od 0 do 32 767 představující minutu. Všechny hodnoty větší než 59 jsou převedeny na hodiny a minuty. Příklad: ČAS(0;750;0) = ČAS(12;30;0) = 0,520833 neboli 12:30.

  • Sekunda:    Povinný argument. Jedná se o číslo od 0 do 32 767 představující sekundu. Všechny hodnoty větší než 59 jsou převedeny na hodiny, minuty a sekundy. Příklad: ČAS(0;0;2000) = ČAS(0;33;20) = 0,023148 neboli 0:33:20.

Poznámka

Časové hodnoty představují část hodnoty kalendářního data a jsou vyjádřeny desetinným číslem (například čas 12:00 odp. je vyjádřen číslem 0,5, protože představuje polovinu dne).

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Hodina

Minuta

Sekunda

12

0

0

16

48

10

Vzorec

Popis

Výsledek

=ČAS(A2;B2;C2)

Část dne vyjádřená desetinným číslem, pro čas zadaný v řádku 2 (12 hodin, 0 minut, 0 sekund)

0,5

=ČAS(A3;B3;C3)

Část dne vyjádřená desetinným číslem, pro čas zadaný v řádku 3 (16 hodin, 48 minut, 10 sekund)

0,7001157

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přidat a odčítání časových hodnot

Vložení aktuálního času a data v buňce

Vložení aktuálního času a data v buňce v Excelu 2016

Datum a čas, funkce odkaz

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×