Formulář Příležitost v aplikaci Business Contact Manager

Záznam příležitosti vám pomohou lépe uspořádat, spravovat a sledovat důležité podrobnosti o Příležitost, včetně fáze prodeje, potenciální hodnoty, interakcí se Zákazník a odhadovaného Datum uzavření. Můžete také připojit a přidat přizpůsobitelné podrobné informace, například Položka historie komunikace a hodnoty polí.

If Business Contact Manager pro aplikaci Outlook is integrated with your accounting system, you can also create quotes, sales orders, or invoices from an Opportunity record by clicking the Convert to button in the Options group on the Ribbon.

Poznámka : The preceding accounting features may not be available with your accounting system. For more information, see Help in your accounting system.

Formulář obsahuje čtyři zobrazení: Obecné, Podrobnosti, Historie a Pole definovaná uživatelem. Každé zobrazení obsahuje jednu nebo více částí.

Zobrazení Obecné

Zobrazení Obecné obsahuje obecné informace o Příležitost a dále stav, zdroj a finanční podmínky.

 • Informace o příležitosti

  Zadejte název příležitosti (vyžadováno) a vyberte, komu je přiřazena (volitelné).

 • Propojený klient nebo obchodní kontakt

  Klepnutím na tlačítko Propojit s vyberte Klient nebo Obchodní kontakt, který chcete propojit s touto příležitostí (vyžadováno). V dialogovém okně Propojení s klientem nebo obchodním kontaktem v části Složka vyberte seznam klientů nebo obchodních kontaktů, vyberte některou položku v seznamu a potom klepněte na tlačítko Propojit s. Chcete-li vytvořit nový záznam, klepněte na tlačítko Nový.

 • Stav

  Vyberte fázi prodeje, v níž se příležitost právě nachází. Do seznamu Fáze prodeje můžete položky přidávat a také je upravovat, kromě hodnot Uzavřeno získáno a Uzavřeno ztraceno.

  Zadejte datum, kdy očekáváte uzavření příležitosti, a pokud chcete, také pravděpodobnost, že se příležitost podaří proměnit v obchod. Chcete-li pro tuto příležitost nastavit připomenutí, zaškrtněte políčko Připomenutí a potom vyberte datum a čas.

  Poznámky : 

  • Zvolíte-li fázi prodeje Uzavřeno získáno nebo Uzavřeno ztraceno, záznam se uzamkne jako soubor pouze pro čtení. V případě výběru fáze prodeje Uzavřeno ztraceno se pravděpodobnost nastaví na 100 %; zvolíte-li fázi prodeje Uzavřeno ztraceno, pravděpodobnost se nastaví na 0 %.

  • Procento pravděpodobnosti slouží k výpočtu očekávaných výnosů v části Produkty a služby.

 • Produkty a služby

  Přidejte Produkty a služby, které souvisí s touto Příležitost. Chcete-li přidat novou položku produktů nebo služeb, klepněte na tlačítko Přidat a potom v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu informaci zadejte. Chcete-li upravit existující položku, klepněte na tlačítko Upravit. Pokud chcete existující položku odebrat, vyberte ji a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

 • Kategorie

  Chcete-li tuto příležitost zařadit do kategorie podle barvy, na Pás karet ve skupině Možnosti klepněte na tlačítko Zařadit do kategorií.

 • Informace o zdroji

  Zadejte zdroj příležitosti, kým byla zahájena, případné konkurenty (do tohoto pole můžete zadat až 100 znaků) a typ objednávky, v níž by měla příležitost vyústit. Chcete-li přidat položky do seznamů zdrojů nebo typů, případně upravit výchozí položky, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

 • Podmínky

  Zvolte platební podmínky, datum vypršení platnosti a datum dodání.

Poznámka : Pole Fáze prodeje, Zdroj a Typ v zobrazení Obecné jsou přizpůsobitelná.

Zobrazení Podrobnosti

Zobrazení Podrobnosti obsahuje Komentáře o dané příležitosti. Můžete sem vložit komentáře z jiných souborů, nebo zadat komentáře přímo do záznamu. Chcete-li datovat své komentáře, klepněte na tlačítko Přidat časové razítko.

Zobrazení Historie

Zobrazení Historie obsahuje všechny Položka historie komunikace propojené s tímto Záznam. Typ zobrazení seznamu zvolíte klepnutím na šipku   Šipka pole  dolů v poli Zobrazení. Položku historie komunikace otevřete poklepáním. Podrobnější historii o příležitosti můžete vytvořit klepnutím na tlačítko Nové a potom propojením položky, například Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, schůzky nebo Úkol, se záznamem.

The Financial History view

If Business Contact Manager pro aplikaci Outlook is integrated with your Účetní systém and this Záznam has financial transactions, you can view its transactions in this view. Double-click any transaction to view it.

 • Transaction list

  Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

  Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

  Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Obchodní kontakt.

  Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

  Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

Poznámka : The preceding accounting features may not be available with your accounting system. For more information, see Help in your accounting system.

Zobrazení Pole definovaná uživatelem (vlastní pole)

Zobrazení Pole definované uživatelem obsahuje vlastní pole, která můžete vytvořit a uspořádat. Pole jsou uspořádána podle Skupina a zobrazena ve dvou sloupcích.

Pole a skupiny můžete vytvářet a spravovat klepnutím na tlačítko Přizpůsobit formulář na Pás karet ve skupině Možnosti. Další informace o vlastním nastavení formuláře naleznete v následujících tématech:

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující tlačítka umístěná na pásu karet, co je součást uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office, která se týkají aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve skupině

Klepněte na tlačítko

Význam

Zobrazit

Obecné

Zobrazí formulář v obecném zobrazení, které umožňuje zadávat základní informace.

Zobrazit

Podrobnosti

Zobrazí formulář v zobrazení podrobností, které umožňuje zadávat specifičtější informace.

Zobrazit

Historie

Zobrazí všechny položky historie komunikace pro tento konkrétní záznam.

Zobrazit

Pole definovaná uživatelem

Zobrazí všechna pole definovaná uživatelem, která byla vytvořena pro tento formulář.

Komunikace

Nová položka historie

Umožňuje přidat novou obchodní poznámku, zápis o telefonním hovoru, příležitost, obchodní projekt, úkol, e-mailovou zprávu, schůzku nebo soubor do historie komunikace záznamu.

Možnosti

Přizpůsobit formulář

Umožňuje přidat do tohoto formuláře pole definovaná uživatelem.

Možnosti

Automatické propojení e-mailu

Automaticky propojí e-mailové zprávy směřující na e-mailovou adresu uvedenou v tomto záznamu nebo z ní.

Poznámka : Není-li e-mailová adresa k dispozici, zobrazí se toto tlačítko vyšedle.

Možnosti

Kontrola jmen

Rozpozná e-mailovou adresu nebo propojený záznam a ověří jejich platnost.

Poznámka : Formulář Příležitost zobrazíte klepnutím na příkaz Příležitosti v nabídce Business Contact Manager a potom poklepáním na příležitost.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×