Formulář Klient v aplikaci Business Contact Manager

Do FormulářKlient můžete zadat velké množství informací o klientovi včetně kontaktu, zdroje a informací o profilu společnosti. Můžete také propojit Obchodní kontakt a Položka historie a přidat přizpůsobitelné podrobné informace. Tyto informace jsou pak uloženy jako Záznam klienta.

Formulář obsahuje čtyři zobrazení: Obecné, Podrobnosti, Historie a Pole definovaná uživatelem. Každé zobrazení obsahuje jednu nebo více částí.

Chcete-li do pole zadat více položek, například více adres nebo e-mailových adres, klepněte na šipku dolů   Šipka pole   vedle pole.

Zobrazení Obecné

Zobrazení Obecné obsahuje následující části, kde můžete zadat nebo upravit informace o klientovi.

 • Klient

  Zadejte jméno klienta (povinný údaj) a jeho pracoviště (volitelný údaj).

 • Telefonní čísla

  Zadejte telefonní čísla klienta.

 • Adresa

  Zadejte výchozí obchodní adresu, která má být přidružena k tomuto klientovi. Pokud má klient více adres, můžete zaškrtnutím políčka Na tuto adresu zasílat poštu určit adresu, která bude použita při Hromadná korespondence*.

  *Hromadná korespondence vyžaduje aplikaci Publisher nebo Word. Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Publisher a Word verze 2007 nebo 2003.

 • Informace o zdroji

  Vyberte zdroj tohoto klienta a oblast zájmu. Chcete-li přidat novou položku nebo upravit existující položku v seznamech Zdroj nebo Oblast zájmu, klepněte na tlačítko Upravit seznam.

  Další podrobnosti získáte po klepnutí na tlačítko Zahájil. V dialogovém okně Vybrat kampaň, obchodní kontakt, příležitost nebo obchodní projekt vyberte v části Složka seznam a potom vyberte položku, která nejlépe popisuje způsob první komunikace s tímto klientem. Chcete-li položku propojit se záznamem Klient, klepněte na tlačítko Propojit. Novou položku vytvoříte klepnutím na tlačítko Nový.

 • Obchodní kontakty

  Chcete-li propojit jeden či více obchodních kontaktů s tímto klientem, klepněte na tlačítko Přidat a potom jej vyberte ze seznamu. Propojení obchodního kontaktu s klientem zrušíte tak, že vyberete obchodní kontakt a potom klepnete na tlačítko Odebrat.

  Poznámka : Protože obchodní kontakt může být propojen pouze s jedním klientem, v seznamu se zobrazí pouze obchodní kontakty, které dosud nejsou propojeny s žádným klientem. Pokud jsou všechny obchodní kontakty propojeny s odpovídajícími klienty, bude seznam prázdný, protože pro zobrazení nejsou k dispozici žádné nepropojené obchodní kontakty.

 • E-mailová a internetová adresa

  Zadejte e-mailovou adresu nebo adresy spojené s tímto klientem a adresu webových stránek. Zadáním jména do pole Zobrazit jako můžete určit způsob zobrazení jména klienta na řádku Komu ve zprávě.

  Chcete-li k tomuto klientovi přidat obrázek, klepněte na rámeček obrázku.

  obrázek kontaktu

  V dialogovém okně Přidat obrázek kontaktu vyhledejte složku, která obsahuje požadovaný obrázek, a poklepáním na soubor obrázku jej přidejte. Velikost obrázku se automaticky přizpůsobí.

 • Klasifikace

  Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Stav označíte klienta jako aktivního. Po klepnutí na šipku dolů   Šipka pole  vedle polí můžete vybrat, komu je klient přiřazen, hodnocení a stav platby.

Poznámka : V zobrazení Obecné můžete přizpůsobit pole Zdroj, Oblast zájmu, Hodnocení klienta a Stav platby.

Zobrazení Podrobnosti

Zobrazení Podrobnosti obsahuje podrobné údaje o profilu společnosti, upřednostňované způsoby komunikace a Komentáře. Komentář můžete zkopírovat z jiných souborů nebo přidat přímo do záznamu Klient.

 • Profil společnosti

  Zadejte číslo účtu, symbol, symbol akcií (je-li k dispozici), roční obrat a počet zaměstnanců. Obor podnikání a území klienta vyberte po klepnutí na šipku dolů   Šipka pole   vedle polí.

  Poznámka : Seznam možností spojených s položkami Obor podnikání a Území je možné změnit.

 • Komunikace

  Klepněte na šipku dolů   Šipka pole   v poli Preferovaný způsob a vyberte upřednostňovaný způsob komunikace pro tohoto klienta. Klepnutím na tlačítko Upravit seznam přidejte, upravte nebo odeberte položky v seznamu. Zaškrtnutím políčka Netelefonovat, Neposílat e-maily, Nefaxovat nebo Neposílat poštu označte způsoby komunikace, které by u tohoto klienta neměly být používány.

 • Komentáře

  Komentáře můžete vložit z jiných souborů nebo je přidat přímo do záznamu Klient. Klepnutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke komentářům datum.

Zobrazení Historie

Zobrazení Historie obsahuje všechny položky historie komunikace propojení s tímto Záznam. Typ zobrazení seznamu zvolíte klepnutím na šipku dolů   Šipka pole  v poli Zobrazení. Položku historie komunikace otevřete poklepáním. Podrobnější historii o klientovi můžete vytvořit klepnutím na tlačítko Nové a potom propojením položky, například obchodní poznámky, zápisu o telefonním hovoru, schůzky nebo úkolu, se záznamem.

Zobrazení Pole definovaná uživatelem

Zobrazení Pole definované uživatelem obsahuje vlastní pole, které můžete vytvořit a uspořádat. Pole jsou uspořádána podle skupiny a zobrazena ve dvou sloupcích.

Skupiny a pole můžete vytvářet a spravovat klepnutím na tlačítko Přizpůsobit formulář na Pás karet ve skupině Možnosti.

The Financial History view

If Business Contact Manager pro aplikaci Outlook is integrated with your Účetní systém and this record has financial transactions, you can view transactions on this view. Double-click any transaction to view it.

 • Transaction list

  Date     Click the column header to sort the list by the transaction date.

  Document #     Click the column header to sort the list by the document number.

  Type     Click the column header to sort the list by the type of transaction.

  Business Contact     Click the column header to sort the list by the name of the Business Contact.

  Total Amount     Click the column header to sort the list by the total amount of the transaction.

The Financial Summary view

If Business Contact Manager pro aplikaci Outlook is integrated with your Účetní systém, and this record has financial transactions, you can view a summary of these transactions on this view. This view displays information about the financial transactions for the account, balance and payment information, amount of sales, financial details, and terms.

 • Balance due

  Current    Displays the current balance.

  Overdue    Displays the amount overdue, sorted into categories of 1-30 days, 31-60 days, 61-90 days, and over 90 days.

  Total balance    Displays the total balance.

 • Payment information

  Average days to pay    Displays the average number of days that the Account took to pay.

  Average days to pay (YTD)    Displays the year-to-date average number of days that the Account took to pay.

 • Terms

  Preferred shipping method    Displays the preferred shipping method.

  Preferred payment method    Displays the preferred payment method.

 • Sales information

  Month-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current month.

  Year-to-date    Displays the monetary amount of sales to the Account for the current year.

  Last year    Displays the monetary amount of sales to the Account for the previous year.

  Lifetime sales    Displays the total monetary amount of sales to the Account, for the life of the Account.

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující ikony – nacházející se na pásu karet, což je součást uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent –, které jsou specifické pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve skupině

Klepněte na tlačítko

Význam

Zobrazit

Obecné

Zobrazí formulář v obecném zobrazení, které umožňuje zadávat základní informace.

Zobrazit

Podrobnosti

Zobrazí formulář v zobrazení podrobností, které umožňuje zadávat specifičtější informace.

Zobrazit

Historie

Zobrazí všechny položky historie komunikace pro tento konkrétní záznam.

Zobrazit

Pole definovaná uživatelem

Zobrazí všechna pole definovaná uživatelem, která byla vytvořena pro tento formulář.

Komunikace

Nová položka historie

Umožňuje přidat novou obchodní poznámku, zápis o telefonním hovoru, příležitost, obchodní projekt, úkol, e-mailovou zprávu, schůzku nebo soubor do historie komunikace záznamu.

Možnosti

Přizpůsobit formulář

Umožňuje přidat do tohoto formuláře pole definovaná uživatelem.

Možnosti

Automatické propojení e-mailu

Automaticky propojí e-mailové zprávy směřující na e-mailovou adresu uvedenou v tomto záznamu nebo z ní.

Poznámka : Není-li e-mailová adresa k dispozici, zobrazí se tato ikona vyšedle.

Možnosti

Kontrola jmen

Rozpozná e-mailovou adresu nebo propojený záznam a ověří jejich platnost.

Poznámka : Formulář Klient zobrazíte klepnutím na příkaz Klienti v nabídce Business Contact Manager a potom poklepáním na klienta.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×