Formulář Projektový úkol v aplikaci Business Contact Manager

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Po vytvoření Obchodní projekt v Business Contact Manager pro aplikaci Outlook slouží k přidání a přiřazení jednotlivé úkoly projektu Úkol projektuFormulář. 

Poznámka: Úkoly projektu nejde přidat přílohy, jako jsou soubory nebo e-mailové zprávy, ale je možné je přidat do propojené obchodní projekt. Další informace najdete v tématu O obchodní projekty v aplikaci Business Contact Manager.

Obecné zobrazení

Toto zobrazení se používá k záznamu informací o úkolu projektu, včetně údaje o tom, komu byl úkol projektu přidělen, termínu dokončení, stavu a obchodního projektu, se kterým je úkol projektu propojen.

Informace úkolu projektu

Předmět:      Zadejte název úkolu projektu (požadováno).

Přiděleno      Chcete-li přidělit úkol projektu, vyberte jméno ze seznamu. Chcete-li do seznamu přidat nové jméno, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

Nastavení úkolu projektu

Datum zahájeníTermín:     Zadejte data zahájení a dokončení obchodního projektu.

Stav      V seznamu vyberte popis stavu úkolu projektu. Chcete-li tento seznam upravit přidáním nebo změnou existujícího seznamu, klepněte na tlačítko Upravit tento seznam.

% dokončení:      Zadejte procentuální hodnotu vyjadřující úroveň dokončení obchodního projektu.

Vyžaduje pozornost:      Zaškrtněte toto políčko, jestliže tento úkol projektu vyžaduje pozornost osoby, jíž bylo přiděleno vlastnictví obchodního projektu.

Priorita úkolu projektu:      Vyberte ze seznamu úroveň priority obchodního projektu. Chcete-li seznam upravit přidáním nové položky nebo změnou existující položky, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

Připomenutí      Zaškrtnutím tohoto políčka nastavte připomenutí pro tento úkol projektu a potom klepněte na šipku a zvolte datum a čas připomenutí.

Odkaz na projekt

Propojit s:      Klepněte na tlačítko Propojit s, pokud chcete vybrat obchodní projekt, s nímž má být tento úkol projektu propojen.

Poznámka: Pokud jste formulář úkolu projektu otevřeli z formuláře Obchodní projekt, je toto propojení již vytvořeno.

Komentáře

Do tohoto pole můžete vložit Komentáře z jiných souborů nebo zadat komentáře k úkolu projektu přímo.

Přidat časové razítko      Klepnutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke svým komentářům datum a čas.

Zobrazení podrobností o

Toto zobrazení lze použít k záznamu data dokončení, odpracovaných hodin a ujetých vzdáleností.

Podrobnosti úkolu

Datum dokončení      Zadejte datum, kdy byl úkol projektu dokončen.

Vzdálenost      Zadejte zúčtovatelnou vzdálenost ujetou pro tento úkol projektu.

Celková práce      Zadejte celkový počet hodin očekávaných pro tento úkol.

Dosavadní práce      Zadejte počet skutečně odpracovaných hodin.

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující tlačítka – nacházející se na pásu karet, což je součást uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent –, která jsou specifická pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve skupině

Možnost

Cíl akce

Zobrazit

Obecné

Zobrazí formulář v obecném zobrazení, které umožňuje zadávat základní informace.

Zobrazit

Podrobnosti

Zobrazí formulář v zobrazení podrobností, které umožňuje zadávat specifičtější informace.

Možnosti

Kontrola jmen

Rozpozná e-mailovou adresu nebo propojený záznam a ověří jejich platnost.

Poznámka: Chcete-li zobrazit tento formulář, klepněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Projektové úkoly a potom na panelu nástrojů Standardní klepněte na tlačítko Nová, nebo poklepáním otevřete existující záznam úkolu projektu v seznamu Projektové úkoly. Tento formulář lze otevřít také ze záznamu obchodního projektu. V části Úkoly projektu klepněte na tlačítko Nový, nebo otevřete existující úkol projektu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×