Formulář Příležitost v aplikaci Business Contact Manager

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Záznamy příležitostí můžete lépe uspořádat a spravovat sledovat důležité podrobnosti o vaší Příležitost, včetně fáze prodeje, možnou hodnotu, Zákazník interakce a odhadovaná TE000129512. Můžete také propojit a přidat přizpůsobitelných podrobné informace, jako jsou hodnoty v polích a položky historie komunikace.

Pokud Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je integrována s účetní systém, můžete taky vytvoříte nabídek, objednávek nebo faktury se záznamem příležitosti kliknutím na tlačítko převést na ve skupině Možnosti na pásu karet.

Poznámka: Předchozí účetní funkce nemusí být dostupné s účetní systém. Další informace najdete v nápovědě v účetní systém.

Formulář obsahuje čtyři zobrazení: Obecné, Podrobnosti, Historie a Pole definovaná uživatelem. Každé zobrazení obsahuje jednu nebo více částí.

Obecné zobrazení

Zobrazení Obecné obsahuje obecné informace o Příležitost a dále stav, zdroj a finanční podmínky.

 • Informace o příležitosti

  Zadejte název příležitosti (vyžadováno) a vyberte, komu je přiřazena (volitelné).

 • Propojení klienta nebo obchodní kontakt

  Klikněte na odkaz na tlačítko Vybrat klientem nebo Obchodním kontaktem, který chcete propojit s touto příležitostí (povinné). V dialogovém okně odkaz s klientem nebo obchodním kontaktem v podokně složek vyberte seznam klientů nebo obchodních kontaktů, vyberte nějakou položku v seznamu a potom klikněte na tlačítko propojit s. Pokud chcete vytvořit nové položky, klikněte na Nový.

 • Stav

  Vyberte fázi prodeje, v níž se příležitost právě nachází. Do seznamu Fáze prodeje můžete položky přidávat a také je upravovat, kromě hodnot Uzavřeno získáno a Uzavřeno ztraceno.

  Zadejte datum, kdy očekáváte uzavření příležitosti, a pokud chcete, také pravděpodobnost, že se příležitost podaří proměnit v obchod. Chcete-li pro tuto příležitost nastavit připomenutí, zaškrtněte políčko Připomenutí a potom vyberte datum a čas.

  Poznámky: 

  • Zvolíte-li fázi prodeje Uzavřeno získáno nebo Uzavřeno ztraceno, záznam se uzamkne jako soubor pouze pro čtení. V případě výběru fáze prodeje Uzavřeno ztraceno se pravděpodobnost nastaví na 100 %; zvolíte-li fázi prodeje Uzavřeno ztraceno, pravděpodobnost se nastaví na 0 %.

  • Procento pravděpodobnosti slouží k výpočtu očekávaných výnosů v části Produkty a služby.

 • Produkty a služby

  Přidejte Produkty a služby, které souvisí s touto Příležitost. Chcete-li přidat novou položku produktů nebo služeb, klepněte na tlačítko Přidat a potom v dialogovém okně Přidat produkt nebo službu informaci zadejte. Chcete-li upravit existující položku, klepněte na tlačítko Upravit. Pokud chcete existující položku odebrat, vyberte ji a potom klepněte na tlačítko Odebrat.

  Poznámka: Pokud je Business Contact Manager pro aplikaci Outlook integrovaný s účetní systém, seznamu může zahrnout položky z účetní systém a položky, které jsou uvedené pouze Business Contact Manager pro aplikaci Outlook. Nových položek, které se přidají pomocí zobrazeného formuláře produkty a služby nejsou integrována do seznamu položek v účetní systém. Pole Popis, Jednotková cena a Jednotková cena se nedají upravovat u položek, které pocházet z účetní systém.

 • Kategorie

  Zařadit do nějaké kategorie tuto příležitost podle barvy, na pásu karet klikněte ve skupině Možnosti na tlačítko Zařadit do kategorií.

 • Informace o zdroji

  Zadejte zdroj příležitosti, kým byla zahájena, případné konkurenty (do tohoto pole můžete zadat až 100 znaků) a typ objednávky, v níž by měla příležitost vyústit. Chcete-li přidat položky do seznamů zdrojů nebo typů, případně upravit výchozí položky, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

 • Podmínky

  Zvolte platební podmínky, datum vypršení platnosti a datum dodání.

Poznámka: Pole Fáze prodeje, Zdroj a Typ v zobrazení Obecné jsou přizpůsobitelná.

Zobrazení podrobností o

Zobrazení Podrobnosti obsahuje Komentáře o dané příležitosti. Můžete sem vložit komentáře z jiných souborů, nebo zadat komentáře přímo do záznamu. Chcete-li datovat své komentáře, klepněte na tlačítko Přidat časové razítko.

Zobrazení Historie

Zobrazení Historie obsahuje všechny položky historie komunikace propojené s Tento Záznam. Klikněte na šipku dolů Šipka pole v poli Zobrazit vyberte typ zobrazení seznamu. Poklikejte na položku historie komunikace a otevřete ho. Můžete vytvořit Podrobnější historii o příležitosti klikněte na tlačítko Nový a potom propojením položky – například Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, událost nebo Úkol – se záznamem.

Zobrazení Finančního historie

Pokud Business Contact Manager pro aplikaci Outlook je integrována s Účetní systém a to Záznam má finanční transakce, můžete zobrazit své transakce v tomto zobrazení. Poklikejte na libovolnou transakce k jeho zobrazení.

 • Seznam transakcí

  Datum     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle data transakce.

  Dokument #     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle čísla dokumentu.

  Obchodní kontakt     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle názvu Obchodní kontakt.

  Typ     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle typu transakce.

  Celková částka     Klikněte na záhlaví sloupce a seřaďte seznam podle celkovou kapacitu transakci.

Poznámka: Předchozí účetní funkce nemusí být dostupné s účetní systém. Další informace najdete v nápovědě v účetní systém.

Zobrazení Pole definovaná uživatelem (vlastních polí)

Zobrazení Pole definovaná uživatelem obsahuje vlastní pole, které můžete vytvořit a uspořádat. Pole jsou uspořádány podle Skupina a zobrazena ve dvou sloupcích.

Vytvářet nebo spravovat pole a skupiny na pásu karet klikněte ve skupině Možnosti na tlačítko Přizpůsobit formulář. Další informace o přizpůsobení formuláře naleznete v následujících tématech:

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující tlačítka umístěná na pásu karet, co je součást uživatelského rozhraní Fluent systému Microsoft Office, která se týkají aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve skupině

Možnost

Cíl akce

Zobrazit

Obecné

Zobrazí formulář v obecném zobrazení, které umožňuje zadávat základní informace.

Zobrazit

Podrobnosti

Zobrazí formulář v zobrazení podrobností, které umožňuje zadávat specifičtější informace.

Zobrazit

Historie

Zobrazí všechny položky historie komunikace pro tento konkrétní záznam.

Zobrazit

Pole definovaná uživatelem

Zobrazí všechna pole definovaná uživatelem, která byla vytvořena pro tento formulář.

Komunikace

Nová položka historie

Umožňuje přidat novou obchodní poznámku, zápis o telefonním hovoru, příležitost, obchodní projekt, úkol, e-mailovou zprávu, schůzku nebo soubor do historie komunikace záznamu.

Možnosti

Přizpůsobit formulář

Umožňuje přidat do tohoto formuláře pole definovaná uživatelem.

Možnosti

Automatické propojení e-mailu

Automaticky propojí e-mailové zprávy směřující na e-mailovou adresu uvedenou v tomto záznamu nebo z ní.

Poznámka: Není-li e-mailová adresa k dispozici, zobrazí se toto tlačítko vyšedle.

Možnosti

Kontrola jmen

Rozpozná e-mailovou adresu nebo propojený záznam a ověří jejich platnost.

Poznámka: Formulář Příležitost zobrazíte klepnutím na příkaz Příležitosti v nabídce Business Contact Manager a potom poklepáním na příležitost.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×