Formulář Obchodní projekt v aplikaci Business Contact Manager

Do formuláře Obchodní projekt lze zadat podrobné informace pro výběr, přidělení a sledování obchodních Úkol potřebných k provedení určitého obchodního projektu.

Formulář obsahuje čtyři zobrazení: Obecné, Podrobnosti, Historie a Pole definovaná uživatelem. Každé zobrazení obsahuje jednu nebo více částí.

Zobrazení Obecné

Zobrazení Obecné obsahuje následující části, ve kterých lze zadat a upravit informace o obchodním projektu, včetně počtu dnů do dokončení, požadovaných úkolů, nebo Klient a Obchodní kontakt, jež jsou s obchodním projektem propojeny.

 • Informace o projektu

  Zadejte název obchodního projektu (požadováno). Chcete-li obchodní projekt přidělit vlastníkovi, vyberte jméno ze seznamu uživatelů, kteří mají oprávnění k přístupu k databázi. Chcete-li jméno ze seznamu odebrat, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

  Přidat jméno do seznamu můžete pouze jako Vlastník databáze. Více informací o přidání uživatele do seznamu naleznete v tématu Sdílení dat aplikace Business Contact Manager s jinými uživateli.

  Vyberte typ projektu, jako například Stálý poplatek, Čas a materiál či Jiné. Nebo chcete-li přidat novou položku nebo upravit existující položku, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

  Tip: Pomocí pole Typ projektu můžete kategorizovat obchodní projekty pro snazší plánování a sledování.

 • Propojený klient nebo obchodní kontakt

  Klepněte na tlačítko Propojit s a vyberte klienta nebo obchodní kontakt, který chcete s tímto obchodním projektem propojit (požadováno). V dialogovém okně Propojení s klientem nebo obchodním kontaktem vyberte v části Složka možnost Klienti nebo Obchodní kontakty, vyberte položku ze seznamu a potom klepněte na tlačítko Propojit. Chcete-li vytvořit novou položku, klepněte na tlačítko Nový.

 • Související klienti a obchodní kontakty

  V seznamu jsou uvedeni klienti a obchodní kontakty, kteří jsou s obchodním projektem propojeni. Poklepáním na klienta nebo obchodní kontakt otevřete daný záznam, nebo klepnutím na tlačítko Přidat přidejte nového klienta nebo obchodní kontakt. V dialogovém okně Přidat klienta nebo obchodní kontakt vyberte v části Složka možnost Klienti nebo Obchodní kontakty, vyberte položku ze seznamu a potom klepněte na tlačítko OK. Chcete-li klienta nebo obchodní kontakt z obchodního projektu odebrat, vyberte příslušný Záznam a klepněte na tlačítko Odebrat.

 • Úkoly projektu

  V seznamu jsou uvedeny úkoly projektu, které jsou s obchodním projektem propojeny. Poklepáním otevřete úkol, nebo klepnutím na tlačítko Nový vytvořte nový úkol. Chcete-li během zadávání informací do formuláře zobrazit nápovědu, klepněte na tlačítko Nápověda  Button image  .

 • Přehled projektu

  V části Přehled projektu je zobrazen stav úkolů propojených s tímto obchodním projektem a počet dnů zbývajících do dokončení.

 • Informace o stavu

  Zadejte data zahájení a dokončení obchodního projektu a dále jeho stav, prioritu a procento dokončení. Chcete-li přidat novou položku stavu nebo priority obchodního projektu, nebo upravit existující položku, klepněte na možnost Upravit tento seznam.

Poznámka: V zobrazení Obecné lze přizpůsobit pole Typ projektu, Stav projektu a Priorita.

Zobrazení Podrobnosti

Zobrazení Podrobnosti obsahuje Komentáře k danému obchodnímu projektu. Můžete vložit komentáře z jiných souborů, nebo zadat komentáře přímo do záznamu daného obchodního projektu. Klepnutím na tlačítko Přidat časové razítko přidáte ke komentářům čas a datum.

Zobrazení Historie

Zobrazení Historie obsahuje všechny Položka historie komunikace propojené s tímto záznamem. Typ zobrazení seznamu zvolíte klepnutím na šipku dolů  Šipka pole  v poli Zobrazení. Položku historie komunikace otevřete poklepáním. Podrobnější historii obchodního projektu můžete vytvořit klepnutím na tlačítko Nový a následným propojením položky, například Obchodní poznámka, Zápis o telefonním hovoru, schůzky nebo úkolu, se záznamem.

Zobrazení Pole definovaná uživatelem

Zobrazení Pole definované uživatelem obsahuje vlastní pole, která vytvoříte a uspořádáte. Pole jsou uspořádána podle skupin a zobrazena ve dvou sloupcích.

Skupiny a pole můžete vytvářet a spravovat klepnutím na tlačítko Přizpůsobit formulář na Pás karet ve skupině Možnosti.

Navigace na pásu karet

Formulář obsahuje následující tlačítka – nacházející se na pásu karet, což je součást uživatelského rozhraní Microsoft Office Fluent –, která jsou specifická pro aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook.

Ve skupině

Klepněte na tlačítko

Význam

Zobrazit

Obecné

Zobrazí formulář v obecném zobrazení, které umožňuje zadávat základní informace.

Zobrazit

Podrobnosti

Zobrazí formulář v zobrazení podrobností, které umožňuje zadávat specifičtější informace.

Zobrazit

Pole definovaná uživatelem

Zobrazí všechna pole definovaná uživatelem, která byla vytvořena pro tento formulář.

Komunikace

Nová položka historie

Umožňuje přidat novou obchodní poznámku, zápis o telefonním hovoru, e-mailovou zprávu, schůzku nebo soubor do historie komunikace záznamu.

Možnosti

Přizpůsobit formulář

Umožňuje přidat do tohoto formuláře pole definovaná uživatelem.

Možnosti

Kontrola jmen

Rozpozná e-mailovou adresu nebo propojený záznam a ověří jejich platnost.

Poznámka: Chcete-li zobrazit tento formulář, klepněte v nabídce Business Contact Manager na příkaz Obchodní projekty a poklepejte na záznam obchodního projektu.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×