Format Object or Format Text Effects (Reflection pane)

Důležité : 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny okamžitě použity u obrázku, obrazce, textu nebo dalších Objekt, takže si budete moci účinek změn na obrázek snadno prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, nelze v tomto dialogovém okně použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny odebrat, je třeba u každé změny, kterou chcete odebrat, kliknout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup.

  • V jednom kroku lze vrátit zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste mohli vidět obrázek, obrazec, text nebo jiný objekt současně.

Předvolby:     Chcete-li použít některou z nejběžnějších variant odrazu, klikněte na tlačítko Předvolby a v části Varianty odrazu klikněte na požadovanou variantu.

Poznámka : Jestliže vyberete možnost Předvolba, změní se všechny ostatní možnosti na této kartě (Průhlednost, Velikost, Vzdálenost a Rozostřit). Všechny tyto hodnoty lze upravit, aby se zlepšil vzhled odrazu po použití možnosti Předvolba.

Průhlednost:     Chcete-li určit, do jaké míry bude odraz viditelný, přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle posuvníku. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 (plně neprůhledný, výchozí nastavení) do 100 (plně průhledný).

Velikost:     Chcete-li určit velikost odrazu, přesuňte posuvník Velikost nebo zadejte požadovanou hodnotu do pole vedle posuvníku. Čím vyšší číslo zadáte, tím větší bude odraz. Jedná se o procentuální hodnotu založenou na velikosti Objekt, u kterého je použita. Má rozsah 0 % (žádný odraz) až 100 % (odraz má celý objekt).

Vzdálenost:     Chcete-li určit vzdálenost odrazu od objektu, u kterého je odraz použit, přesuňte posuvník Vzdálenost nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle posuvníku. Čím vyšší číslo zadáte, tím větší bude vzdálenost odrazu.

Rozostřit:     Chcete-li určit rozostření odrazu, přesuňte posuvník Rozostřit nebo zadejte požadovanou hodnotu do číselníku vedle posuvníku. Čím vyšší číslo zadáte, tím bude odraz rozostřenější.

Tip : Chcete-li efekt odrazu odebrat, klikněte na tlačítko Předvolby a poté klikněte na položku Bez odrazu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×