Formáty souborů podporované aplikací Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Soubor aplikace Microsoft Office Excel 2007 můžete uložit v jiném formátu souboru klepnutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a následným klepnutím na příkaz Uložit jako. Formáty souboru dostupné v dialogovém okně Uložit jako se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

Soubor vytvořený v jiném formátu souboru (v předchozí verzi aplikace Microsoft Office Excel nebo v jiné aplikaci) můžete otevřít klepnutím na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a následným klepnutím na tlačítko Otevřít. Pokud se nejedná o sdílený sešit, budete vyzváni k jeho uložení ve formátu aplikace Office Excel 2007. U souborů vytvořených v předchozí verzi aplikace Excel máte možnost zachovat původní formát.

Poznámka : Při každém uložení souboru v jiném formátu může dojít ke ztrátě některých jeho formátování, dat a funkcí. Další informace najdete v tématu formátování a vlastnosti, které nejsou při převodech formátů souborů aplikace Excel.

V tomto článku

Formáty aplikace Excel

Formáty textu

Jiné formáty

Formáty schránky

Formáty souborů, které nejsou podporovány v aplikaci Excel 2007

Formáty aplikace Excel

Formát

Přípona

Popis

Sešit aplikace Excel

XLSX

Výchozí formát souboru aplikace Office Excel 2007 založený na kódu XML. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel s povolenými makry

XLSM

Formát souboru aplikace Office Excel 2007 založený na kódu XML a s povolenými makry. Lze v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Binární sešit aplikace Excel

XLSB

Binární formát souboru aplikace Office Excel 2007 (BIFF12).

Šablona

XLTX

Výchozí formát souboru aplikace Office Excel 2007 pro šablonu aplikace Excel. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Šablona aplikace Excel s povolenými makry

XLTM

Formát souboru aplikace Office Excel 2007 s povolenými makry pro šablonu aplikace Excel. Lze v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel 97-2003

XLS

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8)

Šablona aplikace Excel 97–2003

XLT

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel

Sešit aplikace Microsoft Office Excel 5.0/95

XLS

Binární formát souboru aplikace Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5)

Tabulka XML 2003

XML

Formát souboru tabulky XML aplikace Excel 2003 (XMLSS).

Data XML

XML

Formát datových souborů ve formátu XML.

Doplněk aplikace Excel

XLAM

Doplněk aplikace Office Excel 2007 založený na formátu XML a s povolenými makry – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Doplněk aplikace Excel 97-2003

XLA

Doplněk aplikace Excel 97-2003 – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA.

Sešit aplikace Excel 4.0

XLW

Formát souboru aplikace Excel 4.0, ve kterém se ukládají pouze listy, listy s grafem a listy maker. V aplikaci Office Excel 2007 můžete sešit v tomto formátu souboru otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do tohoto formátu uložit.

Začátek stránky

Formáty textu

Formát

Přípona

Popis

Formátovaný text (oddělený mezerami)

PRN

Lotus mezerami. Pouze pro uložení aktivního listu.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (Macintosh)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (MS-DOS)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text Unicode

TXT

Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (Macintosh)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (MS-DOS)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

DIF

DIF

Formát pro výměnu dat. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

SYLK

SLK

Formát symbolického propojení. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Poznámka : Uložíte-li sešit ve formátu textu, bude veškeré formátování ztraceno.

Začátek stránky

Jiné formáty

Formát

Přípona

Popis

DBF 3, DBF 4

DBF

Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů lze v aplikaci Excel otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do formátu dBase uložit.

ODS (OpenDocument Spreadsheet)

ODS

(OpenDocument Spreadsheet). Můžete ukládat soubory Excel 2007 tak, aby se dal otevřít v tabulkových aplikacích, které formát OpenDocument Spreadsheet, třeba dokumenty Google a OpenOffice.org výpočet Tabulky můžete otevřít taky ve formátu .ods v Excel 2007. Při ukládání a otevírání souborů .ods může dojít ke ztrátě formátování.

Začátek stránky

Formáty schránky

Data ze schránky sady Microsoft Office můžete do aplikace Excel vložit pomocí příkazu Vložit nebo Vložit jinak (tyto příkazy jsou k dispozici po klepnutí na tlačítko Vložit ve skupině Schránka na kartě Domů), a to v případě, že jsou data ve schránce sady Office v jednom z následujících formátů.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Obrázek

WMF nebo EMF

Obrázky ve formátu metasouboru systému Windows (WMF) nebo ve formátu rozšířeného metasouboru systému Windows (EMF).

Poznámka : Kopírujete-li obrázek ve formátu metasouboru systému Windows z jiného programu, vloží aplikace Excel daný obrázek ve formátu rozšířeného metasouboru.

Rastr

BMP

Obrázky uložené ve formátu rastrového obrázku (BMP)

Formáty souborů aplikace Microsoft Excel

XLS

Binární formáty souborů pro aplikaci Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5), Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) a Office Excel 2007 (BIFF12).

SYLK

SLK

Formát symbolického propojení.

DIF

DIF

Formát výměny dat.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Formát textu odděleného tabulátory

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Formát hodnot oddělených pomocí středníků.

Formátovaný text (oddělený mezerami)

ve formátu RTF

Formát RTF (Rich Text Format). Pouze z aplikace Excel.

Vložený objekt

GIF, JPG, DOC, XLS nebo BMP

Objekty aplikace Microsoft Excel, objekty z řádně registrovaných programů, které podporují formát OLE 2.0 (OwnerLink), Picture nebo jiný formát prezentace.

Propojený objekt

GIF, JPG, DOC, XLS nebo BMP

Formát OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture nebo jiný formát.

Kresba skupiny aplikací Office

EMF

Kresby Office formát objektu nebo obrázek (formát rozšířeného metasouboru Windows, EMF).

Text

TXT

Zobrazení textu, OEM Text.

HTML

HTM

Formát HTML (Hypertext Markup Language).

Poznámka : Kopírujete-li text z jiného programu, vloží jej aplikace Excel ve formátu HTML bez ohledu na formát původního textu.

Začátek stránky

Formáty souborů, které nejsou podporovány v aplikaci Excel 2007

Následující formáty souborů již nejsou v aplikaci Office Excel 2007 podporovány. Nelze v nich soubory otevírat, ani je do nich ukládat.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Graf aplikace Excel

XLC

Formáty souborů aplikace Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze)

Sada Microsoft Works

WKS

Formáty souborů aplikace Microsoft Works (všechny verze)

DBF 2

DBF

Formát souborů DBASE II

WQ1

WQ1

Formát souborů aplikace Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro systém Windows

Tipy pro formáty souborů nepodporované aplikací Excel

Pokud aplikace Excel nepodporuje formát souboru, který chcete použít, lze situaci řešit následujícím způsobem:

  • Vyhledejte na webu společnost, která se zabývá vytvářením převaděčů formátů souborů, které nejsou aplikací Excel podporovány.

  • Uložte soubor ve formátu, který je podporován jiným programem. Potřebujete například importovat tabulku do programu, který nepodporuje formát souboru aplikace Excel. Daný program však může podporovat import jiného formátu souboru, například formátu tabulky XML nebo formátu textového souboru. V tomto případě můžete sešit uložit ve formátu tabulky XML a poté soubor XML importovat do daného programu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×