Formáty souborů podporované aplikací Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Soubor aplikace Microsoft Excel 2010 můžete uložit v jiném formátu souboru kliknutím na kartu Soubor a následným kliknutím na příkaz Uložit jako. Formáty souboru dostupné v dialogovém okně Uložit jako se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu (list, list s grafem nebo jiný typ listu).

V aplikaci Excel 2010 můžete otevřít soubor vytvořený v jiném formátu souboru (v předchozí verzi aplikace Excel nebo v jiné aplikaci) kliknutím na kartu Soubor a následným kliknutím na příkaz Otevřít. Pokud otevřete sešit aplikace Excel 97–2003, bude automaticky otevřen v režimu kompatibility. Chcete-li využívat nové funkce aplikace Excel 2010, můžete sešit uložit ve formátu souboru aplikace Excel 2010. Můžete však také dále pracovat v režimu kompatibility, ve kterém je zachován původní formát souboru z důvodu zajištění zpětné kompatibility.

Při ukládání souboru v jiném formátu může dojít ke ztrátě určitého formátování, dat a funkcí.

V tomto článku

Formáty souborů aplikace Excel

Formáty textových souborů

Další formáty souborů

Formáty souborů používající schránku

Formáty souborů, které nejsou podporovány v aplikaci Excel 2010

Formátování a funkce, které se při převodu formátu souborů aplikace Excel nepřenášejí

Formáty souborů aplikace Excel

Formát

Přípona

Popis

Sešit aplikace Excel

XLSX

Výchozí formát souboru aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel s povolenými makry

XLSM

Formát souboru aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML a s podporou maker. Lze v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Binární sešit aplikace Excel

XLSB

Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2010 a Excel 2007

Šablona

XLTX

Výchozí formát souboru aplikace Excel 2010 a Excel 2007 pro šablonu aplikace Excel. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Šablona aplikace Excel s povolenými makry

XLTM

Formát souboru s podporou maker pro šablonu aplikace Excel v aplikaci Excel 2010 a Excel 2007. Lze v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Sešit aplikace Excel 97–2003

XLS

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8)

Šablona aplikace Excel 97–2003

XLT

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel

Sešit aplikace Microsoft Excel 5.0/95

XLS

Binární formát souboru aplikace Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5)

Tabulka XML 2003

XML

Formát souboru tabulky XML aplikace Excel 2003 (XMLSS).

Datové soubory ve formátu XML

XML

Formát datových souborů ve formátu XML.

Doplněk aplikace Excel

XLAM

Formát doplňku aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML a s podporou maker. Doplněk je doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

Doplněk aplikace Excel 97–2003

XLA

Doplněk aplikace Excel 97-2003 – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA.

Sešit aplikace Excel 4.0

XLW

Formát souboru aplikace Excel 4.0, ve kterém se ukládají pouze listy, listy s grafem a listy maker. V aplikaci Excel 2010 můžete sešit v tomto formátu souboru otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do tohoto formátu uložit.

Začátek stránky

Formáty textových souborů

Formát

Přípona

Popis

Formátovaný text (oddělený mezerami)

PRN

Formát aplikace Lotus s textem odděleným mezerami. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (Macintosh)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text (MS-DOS)

TXT

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Text v kódu Unicode

TXT

Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (Macintosh)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

CSV (MS-DOS)

CSV

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným pomocí středníků za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

DIF (Data Interchange Format)

DIF

Formát pro výměnu dat. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

SYLK (Symbolic Link)

SLK

Formát symbolického propojení. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

Poznámka:    Uložíte-li sešit v jiném textovém formátu, dojde ke ztrátě veškerého formátování.

Začátek stránky

Další formáty souborů

Formát

Přípona

Popis

DBF 3, DBF 4

DBF

Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů lze v aplikaci Excel otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do formátu dBase uložit.

ODS (OpenDocument Spreadsheet)

ODS

Formát OpenDocument Spreadsheet. Soubory aplikace Excel 2010 lze uložit ve formátu, který umožňuje jejich otevření v tabulkových aplikacích používajících formát OpenDocument Spreadsheet, například Google Docs nebo OpenOffice.org Calc. V aplikaci Excel 2010 lze také otevřít tabulky ve formátu ODS. Při ukládání a otevírání souborů ODS může dojít ke ztrátě formátování.

PDF

PDF

Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu PDF zobrazen v online režimu nebo vytištěn, je zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.

Dokument XPS

XPS

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu XPS zobrazen v online režimu nebo vytištěn, je přesně zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit.

Začátek stránky

Formáty souborů používající schránku

Data ze schránky systému Microsoft Office můžete do aplikace Excel vložit pomocí příkazu Vložit nebo Vložit jinak (tyto příkazy jsou k dispozici po kliknutí na tlačítko Vložit ve skupině Schránka na kartě Domů), a to v případě, že jsou data ve schránce systému Office v jednom z následujících formátů.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Obrázek

WMF nebo EMF

Obrázky ve formátu WMF (Windows Metafile Format) nebo ve formátu EMF (Windows Enhanced Metafile Format)

Poznámka:    Kopírujete-li obrázek ve formátu metasouboru systému Windows (WMF) z jiného programu, vloží aplikace Excel daný obrázek ve formátu rozšířeného metasouboru (EMF).

Rastrový obrázek

BMP

Obrázky uložené ve formátu rastrového obrázku (BMP)

Formáty souborů aplikace Microsoft Excel

XLS

Binární formáty souborů pro aplikaci Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5), Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) a Excel 2010 (BIFF12)

SYLK (Symbolic Link)

SLK

Formát symbolického propojení

DIF (Data Interchange Format)

DIF

Formát pro výměnu dat

Text (oddělený tabulátory)

TXT

Formát textu odděleného tabulátory

CSV (oddělený středníkem)

CSV

Formát hodnot oddělených pomocí středníků

Formátovaný text (oddělený mezerami)

RTF

Formát RTF (Rich Text Format). Pouze z aplikace Excel.

Vložený objekt

GIF, JPG, DOC, XLS nebo BMP

Objekty aplikace Microsoft Excel, objekty z řádně registrovaných programů, které podporují formát OLE 2.0 (OwnerLink), Picture nebo jiný formát prezentace.

Propojený objekt

GIF, JPG, DOC, XLS nebo BMP

Formát OwnerLink, ObjectLink, Link, Picture nebo jiný formát.

Kresba skupiny aplikací Office

EMF

Formát nakresleného objektu systému Office nebo obrázek (formát EMF (Windows Enhanced Metafile Format))

Text

TXT

Zobrazený text, text OEM

Webová stránka tvořená jedním souborem

MHT, MHTML

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT nebo MHTML). Tento formát souborů integruje vloženou grafiku, aplety, propojené dokumenty a ostatní pomocné položky, na které v dokumentu existují odkazy.

Webová stránka

HTM, HTML

Formát HTML (Hypertext Markup Language)

Poznámka:    Kopírujete-li text z jiného programu, vloží jej aplikace Excel ve formátu HTML bez ohledu na formát původního textu.

Začátek stránky

Formáty souborů, které nejsou podporovány v aplikaci Excel 2010

Následující formáty souborů již nejsou v aplikaci Excel 2010 podporovány. Nelze v nich soubory otevírat, ani je do nich ukládat.

Formát

Přípona

Identifikátory typu schránky

Graf aplikace Excel

XLC

Formáty souborů aplikace Excel 2.0, 3.0 a 2.x

WK1, FMT, WK2, WK3, FM3, WK4

WK1, WK2, WK3, WK4, WKS

Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze)

Sada Microsoft Works

WKS

Formáty souborů aplikace Microsoft Works (všechny verze)

DBF 2

DBF

Formát souborů DBASE II

WQ1

WQ1

Formát souborů aplikace Quattro Pro for MS-DOS

WB1, WB3

WB1, WB3

Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro systém Windows

Tipy pro formáty souborů nepodporované aplikací Excel

Pokud aplikace Excel nepodporuje formát souboru, který chcete použít, lze situaci řešit následujícím způsobem:

 • Vyhledejte na webu společnost, která se zabývá vytvářením převaděčů formátů souborů, které nejsou aplikací Excel podporovány.

 • Uložte soubor ve formátu, který je podporován jiným programem. Potřebujete například importovat tabulku do programu, který nepodporuje formát souboru aplikace Excel. Daný program však může podporovat import jiného formátu souboru, například formátu tabulky XML nebo formátu textového souboru. V tomto případě můžete sešit uložit ve formátu tabulky XML a poté soubor XML importovat do daného programu.

Začátek stránky

Formátování a funkce, které se při převodu formátu souborů aplikace Excel nepřenášejí

Pokud uložíte sešit v jiném formátu, například ve formátu textového souboru, může dojít ke ztrátě určitého formátování a dat. Některé funkce nemusejí být podporovány.

V následujících formátech souborů jsou popsané rozdíly ve funkcích a formátování.

Formát souboru

Rozdíly ve funkcích

Formátovaný text (oddělený mezerami)

V tomto formátu souboru (PRN) jsou uloženy pouze text a hodnoty, a to tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu.

Pokud řádek buněk obsahuje více než 240 znaků, budou znaky následující po 240. znaku zalomeny na nový řádek na konci převedeného souboru. Jestliže například všechny řádky 1 až 10 obsahují více než 240 znaků, bude zbývající text v řádku 1 umístěn do řádku 11, zbývající text v řádku 2 do řádku 12 atd.

Sloupce dat budou odděleny čárkami a každý řádek dat bude zakončen znakem návratu na začátek řádku. Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce převedeny na text. Veškeré formátování, grafické objekty, objekty a jiný obsah listu budou ztraceny. Symbol eura bude převeden na otazník.

Poznámka:    Před uložením listu v tomto formátu se ujistěte, zda jsou všechna data, která chcete převést, viditelná, a zda jsou mezi sloupci správné mezery. Jinak mohou být data v převedeném souboru ztracena nebo nesprávně oddělena. Může se stát, že bude nutné před převodem do formátu formátovaného textu upravit šířku sloupců listu.

Text (oddělený tabulátory)

V tomto formátu souboru (TXT) jsou uloženy pouze text a hodnoty, a to tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu.

Sloupce dat budou odděleny znaky tabulátoru a každý řádek dat bude zakončen znakem návratu na začátek řádku. Jestliže buňka obsahuje čárku, bude obsah buňky ohraničen dvojitými uvozovkami. Pokud data obsahují uvozovky, budou nahrazeny dvojitými uvozovkami a obsah buňky bude také ohraničen dvojitými uvozovkami. Veškeré formátování, grafické objekty, objekty a jiný obsah listu budou ztraceny. Symbol eura bude převeden na otazník.

Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce uloženy jako text. Chcete-li vzorce uchovat při opětovném otevření souboru v aplikaci Excel, klikněte v Průvodci importem textu na přepínač Oddělovač a jako oddělovače vyberte znaky tabulátoru.

Poznámka:    Pokud sešit obsahuje zvláštní znaky písma, například symbol autorských práv (©), a budete používat převedený textový soubor v počítači s jiným operačním systémem, uložte tento sešit v příslušném formátu textového souboru daného systému. Jestliže například používáte systém Microsoft Windows a chcete použít textový soubor v počítači Macintosh, uložte soubor ve formátu Text (Macintosh). Používáte-li počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v počítači se systémem Windows, uložte soubor ve formátu Text (Windows).

Formát Text v kódu Unicode

V tomto formátu souboru (TXT) jsou uloženy veškerý text a hodnoty, a to tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu. Pokud však otevřete soubor ve formátu textu v kódu Unicode v aplikaci, která tento kód nepodporuje, budou data ztracena.

CSV (oddělený čárkou)

V tomto formátu souboru (CSV) jsou uloženy pouze text a hodnoty, a to tak, jak jsou zobrazeny v buňkách aktivního listu. Všechny řádky i všechny znaky v každé buňce budou uloženy. Sloupce dat budou odděleny čárkami a každý řádek dat bude zakončen znakem návratu na začátek řádku. Jestliže buňka obsahuje čárku, bude obsah buňky ohraničen dvojitými uvozovkami.

Pokud jsou v buňkách zobrazeny vzorce místo hodnot vzorců, budou vzorce převedeny na text. Veškeré formátování, grafické objekty, objekty a jiný obsah listu budou ztraceny. Symbol eura bude převeden na otazník.

Poznámka:    Pokud sešit obsahuje zvláštní znaky písma, například symbol autorských práv (©), a budete používat převedený textový soubor v počítači s jiným operačním systémem, uložte tento sešit v příslušném formátu textového souboru daného systému. Jestliže například používáte systém Windows a chcete použít textový soubor v počítači Macintosh, uložte soubor ve formátu CSV (Macintosh). Používáte-li počítač Macintosh a chcete použít textový soubor v počítači se systémem Windows nebo Windows NT, uložte soubor ve formátu CSV (Windows).

DIF (Data Interchange Format)

V tomto formátu souboru (DIF) jsou uloženy text, hodnoty a vzorce aktivního listu.

Pokud jsou možnosti listu nastaveny na zobrazení výsledků vzorců v buňkách, budou v převedeném souboru uloženy pouze výsledky vzorců. Chcete-li vzorce uložit, zobrazte je v listu před uložením souboru podle následujícího postupu.

 1. Na kartě Soubor klikněte na tlačítkoMožnosti.

 2. Klikněte na položku Upřesnit a pak v části Zobrazit možnosti pro tento list zaškrtněte políčko Zobrazit v buňkách vzorce namísto vypočtených výsledků.

Šířky sloupců a většina číselných formátů bude uložena, ale všechny ostatní formáty budou ztraceny.

Nastavení vzhledu stránky a ručně zadané konce stránek budou ztraceny.

Komentáře k buňkám, grafika, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a jiné funkce listu budou ztraceny.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky budou uložena, všechna ostatní data kontingenční tabulky budou ztracena.

Kód jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) bude ztracen.

Symbol eura bude převeden na otazník.

SYLK (Symbolic Link)

V tomto formátu souboru (SLK) jsou uloženy pouze hodnoty a vzorce aktivního listu a v omezené míře formátování buňky.

Do jedné buňky lze uložit až 255 znaků.

Pokud není některá funkce aplikace Excel formátem SYLK podporována, vypočte aplikace Excel funkci před uložením souboru a nahradí vzorec výslednou hodnotou.

Většina textových formátů bude uložena. Převedený text bude mít formát prvního znaku v buňce. Otočený text, sloučené buňky a nastavení vodorovného a svislého zarovnání textu budou ztracena. Pokud převedený list ve formátu SYLK otevřete znovu v aplikaci Excel, může být barva písma převedena na jinou barvu. Ohraničení budou převedena na ohraničení s jednoduchou čarou. Stínování buněk bude převedeno na tečkované šedé stínování.

Nastavení vzhledu stránky a ručně zadané konce stránek budou ztraceny.

Komentáře k buňkám budou uloženy. Jestliže soubor SYLK znovu otevřete v aplikaci Excel, můžete komentáře zobrazit.

Grafické objekty, vložené grafy, objekty, ovládací prvky formulářů, hypertextové odkazy, nastavení ověření dat, podmíněné formátování a jiné vlastnosti listu budou ztraceny.

Kód jazyka VBA bude ztracen.

Data zobrazená v aktuálním zobrazení sestavy kontingenční tabulky budou uložena, všechna ostatní data kontingenční tabulky budou ztracena.

Poznámka:    Chcete-li použít soubory sešitů v aplikaci Microsoft Multiplan, uložte je v tomto formátu. Aplikace Excel neobsahuje převaděče formátu pro převod souborů sešitů přímo do formátu aplikace Multiplan.

Webová stránka a webová stránka tvořená jedním souborem

Data aplikace Excel lze exportovat do formátů souborů webových stránek (HTM, HTML) nebo webových stránek tvořených jedním souborem (MHT, MHTML). V aplikaci Excel 2010 již nejsou v těchto formátech souborů podporovány funkce listu (například vzorce, grafy, kontingenční tabulky a projekty jazyka VBA (Visual Basic for Application)). Při otevření souboru uloženého v tomto formátu v aplikaci Excel budou tyto funkce ztraceny.

Tabulka XML 2003

Formát souboru XML (XML Spreadsheet 2003) nezachovává následující funkce:

 • Šipky závislostí

 • Objekty grafů a další grafické objekty

 • Listy s grafem, listy maker, listy dialogu

 • Vlastní zobrazení

 • Odkazy na sloučení dat

 • Vrstvy nakreslených objektů

 • Funkce osnovy a seskupení

 • Data listu chráněná heslem

 • Scénáře

 • Kategorie funkcí definované uživatelem

 • Projekty VBA

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×