Formátování textu v textovém poli

K některým polím v seznamech služby Microsoft Windows SharePoint Services můžete přidat základní formátování. Například použitím tučného písma nebo kurzívy můžete zvýraznit slovo v popisu úkolu nebo události kalendáře.

Některé prohlížeče, například Microsoft Internet Explorer 6, poskytují nástroje formátování umožňující formátovat text přímo v poli. Pokud prohlížeč podporuje přímé formátování HTML, zobrazí se nad určitými poli panel nástrojů formátování. Jestliže prohlížeč nabízí panel nástrojů formátování, můžete pomocí něj přidat formátovaný text, například popis události kalendáře.

Panel nástrojů formátování pro základní textové pole v prohlížeči

Pokud prohlížeč nenabízí nástroje formátování na webové stránce, můžete k dosažení stejného efektu použít základní elementy HTML. Například pomocí elementu HTML BOLD můžete použít tučné formátování pro text.

<b>Please</b> bring worksheets.

Některé z běžných značek, které můžete použít při vytváření nebo úpravě položek seznamu, jsou uvedeny v následující tabulce.

Důležité : Z důvodů zabezpečení jsou některé značky HTML a skripty HTML blokovány.

Značka HTML

Účel nebo výsledek

<div> and </div>

Vyžadováno kolem textu

<b> and </b>

tučné

<i> and </i>

kurzíva

<em> and </em>

Zvýrazní text, obvykle se zobrazí jako kurzíva

<u> and </u>

Text s formátováním v podobě podtržení

<strong> and </strong>

Tučné formátování, obvykle se zobrazí jako tučné

<p> and </p>

Formátování odstavců

<p align=location> and </p>

Zarovná text s umístěním doleva, na střed nebo doprava

Zarovnání odstavce

<font face="name" color="rgb code" size="#"> and </font>

Example: <font face=Arial color="#3366ff" size=3>

Definuje řez, barvu a velikost textu, kde:

název = název písma, například Arial

kód rgb = kód barvy ve formátu #rrggbb, například #0000CD pro modrou, #FF3030 pro červenou nebo #006400 pro zelenou

Některé (nikoli však všechny) prohlížeče také podporují popisné názvy barev, například Blue (Modrá), Red (Červená) a Green (Zelená).

# = velikost písma, 1-7

Velikost a barva písma

<font style="background-color:rgb code"> and </font>

Example: <font style="background-color:#ffff00">

Definuje barvu pozadí textu, kde kód rgb = kód barvy ve formátu #rrggbb, například #FFFF00 pro žlutou, #FF3030 pro červenou a #006400 pro zelenou

Některé (nikoli však všechny) prohlížeče také podporují popisné názvy pro barvy, například Yellow (Žlutá), Red (Červená) a Green (Zelená).

Při definování barvy pozadí je třeba dbát na to, aby byl stále čitelný text.

Barva pozadí

<ol> and </ol>

<li> and </li>

Seřazený (číslovaný) seznam

Seřazený číslovaný seznam

1. Seřazený (číslovaný) seznam

2. Položky seznamu

<ul> and </ul>

<li> and </li>

Neseřazený seznam (s odrážkami)

Neseřazený seznam s odrážkami

1. Neseřazený seznam (s odrážkami)

2. Položky seznamu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×