Formátování textu v rozšířeném textovém poli

Některé seznamy služby Microsoft Windows SharePoint Services podporují text s rozšířeným formátování (RTF), například obrázky, tabulky a hypertextové odkazy. Například v tématu diskuse můžete vložit hypertextový odkaz na související web.

Některé prohlížeče, například Microsoft Internet Explorer 6, poskytují nástroje formátování umožňující formátovat text přímo v poli. Pokud prohlížeč podporuje přímé formátování HTML, zobrazí se nad určitými poli panel nástrojů rozšířeného formátování, například text oznámení nebo téma diskuse. Pokud prohlížeč nabízí panel nástrojů formátování, můžete pomocí něj přidat formátovaný text.

Panel nástrojů formátování pro rozšířené textové pole v prohlížeči

Pokud prohlížeč na webové stránce nenabízí nástroje formátování pro úpravy seznamů, můžete stejného efektu dosáhnout pomocí elementů HTML. Například pomocí elementu HREF můžete vložit hypertextový odkaz a pomocí elementu IMG vložit obrázek, jak je vidět v předchozím příkladě tématu diskuse.

V následující tabulce jsou uvedeny některé z běžných značek, které můžete použít při vytváření nebo úpravě položek seznamu.

Důležité : Z důvodů zabezpečení jsou některé značky HTML a skripty HTML blokovány.

Značka HTML

Účel nebo výsledek

<div> and </div>

Vyžadováno kolem textu

<b> and </b>

tučné

<i> and </i>

kurzíva

<em> and </em>

Zvýrazní text, obvykle se zobrazí jako kurzíva

<u> and </u>

Text s formátováním v podobě podtržení

<strong> and </strong>

Tučné formátování, obvykle se zobrazí jako tučné

<p> and </p>

Formátování odstavců

<p align=location> and </p>

Zarovná text s umístěním doleva, na střed nebo doprava

Zarovnání odstavce

<font face="name" color="rgb code" size="#"> and </font>

Example: <font face=Arial color="#3366ff" size=4>

Definuje řez, barvu a velikost textu, kde:

název = název písma, například Arial

kód rgb = kód barvy ve formátu #rrggbb, například #0000CD pro modrou, #FF3030 pro červenou nebo #006400 pro zelenou

Některé (nikoli však všechny) prohlížeče také podporují popisné názvy barev, například Blue (Modrá), Red (Červená) a Green (Zelená).

# = velikost písma, 1-7

Velikost a barva písma

<font style="background-color:rgb code"> and </font>

Example: <font style="background-color:#ffff00">

Definuje barvu pozadí textu, kde kód rgb = kód barvy ve formátu #rrggbb, například #FFFF00 pro žlutou, #FF3030 pro červenou a #006400 pro zelenou

Některé (nikoli však všechny) prohlížeče také podporují popisné názvy pro barvy, například Yellow (Žlutá), Red (Červená) a Green (Zelená).

Při definování barvu pozadí je třeba dbát na to, aby byl stále čitelný text.

Barva pozadí

<ol> and </ol>

<li> and </li>

Seřazený (číslovaný) seznam

Seřazený číslovaný seznam

1. Seřazený (číslovaný) seznam

2. Položky seznamu

<ul> and </ul>

<li> and </li>

Neseřazený seznam (s odrážkami)

Neseřazený seznam s odrážkami

1. Neseřazený seznam (s odrážkami)

2. Položky seznamu

<img src="image name" alt="alt text description">

Obrázek

Obrázek v rozšířeném textovém poli

<a href="URL">display text</a>

Hypertextový odkaz

Výsledky formátování HTML v rozšířeném textovém poli

<table> and </table>

Tabulka

Tabulka v textovém poli

<tr> and </tr>

Řádek tabulky

Řádek tabulky

<td> and </td>

Data tabulky (buňka)

Data tabulky (buňka)

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×