Formátování tabulky

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Office Word 2007 nabízí mnoho způsobů formátování vytvořené tabulky. Rozhodnete-li se použít styly tabulek, můžete provést formátování tabulky najednou a dokonce před skutečným přiřazením určitého stylu budete moci zobrazit náhled tabulky formátované příslušným stylem.

Vlastního vzhledu tabulek lze dosáhnout rozdělením či sloučením buněk, přidáním či odstraněním sloupců nebo řádků, nebo přidáním ohraničení. Pracujete-li s dlouhou tabulkou, můžete opakovat záhlaví tabulek na každé stránce se zobrazením tabulky. Chcete-li zabránit nevhodně umístěným koncům stránek, jež ruší tok tabulky, můžete rovněž určit, jak a kde má být tabulka na stránkách zalomena.

Co chcete udělat?

Použít styly tabulek k formátování celé tabulky

Přidání nebo odebrání ohraničení

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Přidání buňky, řádku nebo sloupce

Odstranění buňky, řádku nebo sloupce

Sloučení nebo rozdělení buněk

Opakování záhlaví tabulky na následujících stránkách

Úprava rozdělení tabulky

Formátování celé tabulky pomocí stylů tabulek

Po vytvoření lze celou tabulku formátovat pomocí stylů tabulek. Přemístěním ukazatele myši nad jednotlivé předdefinované styly tabulek můžete zobrazit náhled tabulky.

 1. Klikněte do tabulky, kterou chcete přidat.

 2. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Návrh.

 3. Ve skupině Styly tabulek přesouvejte ukazatel myši nad jednotlivé styly tabulek, dokud nenajdete požadovaný styl.

  Poznámka : Další styly zobrazíte kliknutím na šipku Více Obrázek tlačítka .

 4. Kliknutím na styl použijete příslušný styl na tabulku.

 5. Ve skupině Možnosti stylů tabulek zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políček u jednotlivých prvků tabulky přiřaďte nebo odeberte vybraný styl.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání ohraničení

Přidáním nebo odebráním ohraničení můžete tabulku formátovat požadovaným způsobem.

Přidání ohraničení tabulky

 1. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Rozložení.

 2. Ve skupině Tabulka klikněte na příkaz Vybrat a potom na příkaz Vybrat tabulku.

 3. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Návrh.

 4. Ve skupině Styly tabulek klikněte na možnost Ohraničení a pak udělejte něco z tohoto:

  • Klepněte na jednu z předdefinovaných sad ohraničení.

  • Klepněte na možnost Ohraničení a stínování, na kartu Ohraničení a zvolte požadované možnosti.

Odebrání ohraničení z celé tabulky

 1. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Rozložení.

 2. Ve skupině Tabulka klikněte na příkaz Vybrat a potom na příkaz Vybrat tabulku.

 3. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Návrh.

 4. Ve skupině Styly tabulek klepněte na možnost Ohraničení a potom na položku Bez ohraničení.

Přidání ohraničení tabulky pouze do určitých buněk

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na položku Zobrazit nebo skrýt.

  Pás karet aplikace Word

 2. Vyberte požadované buňky včetně značek konce buňky.

  Výběr buňky

 3. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Návrh.

 4. Ve skupině Styly tabulek klepněte na možnost Ohraničení a potom na ohraničení, jež chcete přidat.

Odebrání ohraničení tabulky pouze z určitých buněk

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na položku Zobrazit nebo skrýt.

  Pás karet aplikace Word

 2. Vyberte požadované buňky včetně značek konce buňky.

  Výběr buňky

 3. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Návrh.

 4. Ve skupině Styly tabulek klikněte na možnost Ohraničení a potom na položku Bez ohraničení.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí mřížky

Mřížka zobrazuje hranice buněk tabulky na obrazovce v místech, kde není použito ohraničení. Jestliže mřížku v tabulce s ohraničením skryjete, nevšimnete si žádné změny, protože mřížka je za ohraničením. Chcete-li mřížku zobrazit, odeberte ohraničení.

Na rozdíl od ohraničení se mřížka zobrazuje pouze na obrazovce. Při tisku se nezobrazí. Jestliže mřížku vypnete, zobrazí se tabulka stejným způsobem jako při tisku.

Poznámka : Při prohlížení dokumentu ve Webový prohlížeč nebo v náhledu před tiskem není mřížka zobrazena.

Zobrazení nebo skrytí mřížky tabulky v dokumentu

 • V části Nástroje tabulky na kartě Rozložení klepněte ve skupině Tabulka na položku Zobrazit mřížku.

Začátek stránky

Přidání buňky, řádku nebo sloupce

Přidání buňky

 1. Klikněte do buňky, která se nachází napravo od místa, kam chcete vložit buňku, nebo nad tímto místem.

 2. V části Nástroje tabulky spusťte klepnutím na kartě Rozložení dialogové okno Řádky a sloupce.

 3. Klikněte na jeden z následujících přepínačů:

Klepněte na tlačítko

Akce

Posunout buňky vpravo

Vložení buňky a posunutí ostatních buněk v daném řádku doprava.

Poznámka : V důsledku použití této možnosti může vzniknout řádek, který má více buněk než ostatní řádky.

Posunout buňky dolů

Vložení buňky a posunutí zbývajících buněk v daném sloupci o jeden řádek dolů. Na konec tabulky bude přidán nový řádek, který bude obsahovat poslední existující buňku.

Vložit celý řádek

Vložení řádku nad buňku, do níž jste klepli.

Vložit celý sloupec

Vložení sloupce napravo od buňky, do níž jste klepli.

Přidání řádku

 1. Klepněte do buňky, která se nachází pod nebo nad místem, kam chcete přidat řádek.

 2. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Rozložení.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li přidat řádek nad buňku, do které jste klepli, klepněte ve skupině Řádky a sloupce na možnost Vložit nad.

  • Chcete-li přidat řádek pod buňku, do které jste klepli, klepněte ve skupině Řádky a sloupce na možnost Vložit pod.

Přidání sloupce

 1. Klepněte do buňky, která se nachází napravo nebo nalevo od místa, kam chcete přidat sloupec.

 2. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Rozložení.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li přidat sloupec nalevo od buňky, do které jste klepli, klepněte ve skupině Řádky a sloupce na možnost Vložit nalevo.

  • Chcete-li přidat sloupec napravo od buňky, do které jste klepli, klepněte ve skupině Řádky a sloupce na možnost Vložit napravo.

Začátek stránky

Odstranění buňky, řádku nebo sloupce

 1. Proveďte jeden z následujících kroků:

  Výběr

  Akce

  Buňka

  Klikněte na levý okraj buňky. Výběr buňky

  Řádek

  Klikněte vlevo od řádku. Výběr řádku

  Sloupec

  Klikněte na horní ohraničení nebo mřížku sloupce. Výběr sloupce

 2. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Rozložení.

 3. Ve skupině Řádky a sloupce klikněte na Odebrat a potom podle potřeby na Odstranit buňky, Odstranit řádky nebo Odstranit sloupce.

Začátek stránky

Sloučení nebo rozdělení buněk

Sloučení buněk

Aplikace Word umožňuje spojit dvě nebo více buněk jednoho sloupce nebo řádku tabulky do jediné buňky. Je možné například vodorovně sloučit několik buněk, a vytvořit tak nad několika sloupci záhlaví tabulky.

 1. Vyberte buňky, které chcete sloučit, klepnutím na levý okraj jedné buňky a následným přetažením přes další požadované buňky.

 2. V části Nástroje tabulky klepněte na kartě Rozložení ve skupinovém rámečku Sloučit na položku Sloučit buňky.

Rozdělení buněk

 1. Klikněte na buňku nebo vyberte více buněk, které chcete rozdělit.

 2. V části Nástroje tabulky klikněte na kartě Rozložení ve skupinovém rámečku Sloučit na Rozdělit buňky.

 3. Zadejte počet sloupců nebo řádků, do kterých chcete rozdělit vybrané buňky.

Začátek stránky

Opakování záhlaví tabulky na následujících stránkách

Velmi dlouhá tabulka bude na Konec stránky rozdělena. Tabulku je možné upravit tak, aby záhlaví tabulky byla na každé stránce opakována.

Opakovaná záhlaví tabulek se zobrazují jen v zobrazení rozložení při tisku a při tisku dokumentu.

 1. Vyberte řádky tvořící záhlaví. Výběr musí obsahovat první řádek tabulky.

 2. V částiNástroje tabulky na kartě Rozložení klepněte ve skupině Data na položku Opakovat řádky záhlaví.

Poznámka : Automatické konce stránky způsobují, že Word automaticky opakuje záhlaví tabulek na každé nové stránce. Záhlaví se nebudou opakovat, pokud v tabulce zadáte ruční konec stránky.

Začátek stránky

Úprava rozdělení tabulky

Velmi dlouhé tabulky je nutné na všech koncích stránek rozdělit. Pokud je při výchozím nastavení konec stránky na dlouhém řádku, umožní Word rozdělení řádku na dvě stránky.

Pokud je tabulka umístěna na více stránkách, je třeba ji upravit a přesvědčit se, zda jsou údaje zobrazeny na požadovaném místě.

Zabránění zalomení řádku tabulky přes stránky

 1. Klikněte do tabulky.

 2. Ve skupinovém rámečku Nástroje tabulky klepněte na kartu Rozložení.

 3. Ve skupině Tabulka klikněte na Vlastnosti a pak na kartu Řádek.

 4. Zrušte zaškrtnutí políčka Pokračování řádku na další stránce.

Vynucení zalomení tabulky na zadaném řádku

 1. Klikněte na řádek, který se má zobrazit na další stránce.

 2. Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ENTER.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×