Formátování tabulky aplikace Excel

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Office Excel nabízí mnoho předdefinovaných stylů tabulek (neboli rychlých stylů), které můžete použít k rychlému formátování tabulky. Pokud předdefinované styly neodpovídají vašim potřebám, můžete si vytvořit a použít vlastní styl tabulky. Ačkoli odstranit lze pouze vlastní styl tabulky, odebrat můžete jakýkoli stal tabulky, aby již nebyl u dat používán.

Formátování tabulky lze dále upravit pomocí voleb Rychlé styly pro prvky tabulky, například záhlaví a celkový počet řádků, první a poslední sloupec a skupiny řádků a sloupců.

Co chcete udělat?

Volba stylu tabulky při jejím vytváření

Použití stylu u existující tabulky

Vytvoření nebo odstranění vlastního stylu tabulky

Odebrání stylu tabulky

Výběr formátu prvků tabulky z voleb stylů tabulky

Volba stylu tabulky při jejím vytváření

 1. Vyberte v listu oblast buněk, kterou chcete rychle zformátovat jako tabulku.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Formátovat jako tabulku.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V části Světlý, Střední nebo Tmavý klikněte na styl tabulky, který chcete použít.

  Vlastní styly tabulky jsou po vytvoření jednoho nebo více vlastních stylů k dispozici v části Vlastní, viz část Vytvoření nebo odstranění vlastního stylu tabulky.

Poznámka : Při použití možnosti Formátovat jako tabulku aplikace Office Excel automaticky vloží tabulku. Pokud nechcete pracovat s daty v tabulce, můžete tabulku převést na běžnou oblast, ale zachovat přitom použité formátování stylu tabulky. Další informace naleznete v tématu Převod tabulky aplikace Excel na oblast dat.

Začátek stránky

Použití stylu u existující tabulky

 1. Vyberte v listu tabulku, u které chcete použít styl tabulky.

  Tím zobrazíte panel Nástroje tabulky a přidáte do něj kartu Návrh.

 2. Na kartě Návrh proveďte ve skupině Styly tabulky jednu z následujících akcí:

  • Klepněte na styl tabulky, který chcete použít.

   Dostupné styly tabulky můžete procházet pomocí tlačítek se šipkami.

  • Klepněte na tlačítko Další Obrázek tlačítka a poté v seznamu Světlý, Střední nebo Tmavý vyberte styl tabulky, který chcete použít.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

   Poznámka : Po zmenšení okna aplikace Excel budou styly tabulky dostupné v galerii Rychlé styly tabulky ve skupině Styly tabulky.

   Vlastní styly tabulky jsou po vytvoření jednoho nebo více vlastních stylů k dispozici v části Vlastní, viz část Vytvoření nebo odstranění vlastního stylu tabulky.

Začátek stránky

Vytvoření nebo odstranění vlastního stylu tabulky

Důležité : Vlastní styly tabulky jsou vytvářeny a ukládány pouze v aktuálním sešitě a proto nejsou dostupné v jiných sešitech.

Vytvoření vlastního stylu tabulky

 1. Chcete-li vytvořit vlastní styl tabulky, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Formátovat jako tabulku.

   Obrázek pásu karet aplikace Excel

   • Zobrazte panel Nástroje tabulky výběrem některé ze stávajících tabulek a poté na kartě Návrh ve skupině Styly tabulky klepněte na tlačítko Další Obrázek tlačítka .

 2. Klepněte na tlačítko Nový styl tabulky.

 3. Do pole Název zadejte název nového stylu tabulky.

 4. V poli vlastnosti Prvek tabulky proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li prvek formátovat, klepněte na něj a poté klepněte na příkaz Formát.

  • Pokud chcete u prvku odebrat stávající formátování, klepněte na něj a poté klepněte na příkaz Vymazat.

 5. Na kartách Písmo, Ohraničení a Výplň vyberte požadované možnosti formátování a klepněte na tlačítko OK.

  Tip : V části Náhled si můžete prohlédnout, jak provedené změny formátování tabulku ovlivní.

 6. Opakujte kroky 4 a 5 u všech prvků tabulky, které chcete upravit.

 7. Pokud chcete nový styl tabulky použít v aktuálním sešitě jako výchozí styl tabulky, zaškrtněte políčko Nastavit jako výchozí rychlý styl tabulky pro tento dokument.

Odstranění vlastního stylu tabulky

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Formátovat jako tabulku.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 2. Klepněte v části Vlastní pravým tlačítkem myši na styl, který chcete odstranit, a poté klepněte v místní nabídce na příkaz Odstranit.

  Poznámka : Všechny tabulky v aktuálním sešitě, které daný styl tabulky používají, budou zobrazeny ve výchozím formátu tabulky.

Začátek stránky

Odebrání stylu tabulky

 1. Vyberte v listu tabulku, ze které chcete aktuální styl tabulky odebrat.

  Tím zobrazíte panel Nástroje tabulky a přidáte do něj kartu Návrh.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Styly tabulky klikněte na Další tlačítko Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klepněte na tlačítko Vymazat.

  Tabulka bude zobrazena ve výchozím formátu tabulky.

Poznámka : Při odebrání stylu tabulky není odebrána tabulka. Pokud nechcete pracovat s daty v tabulce, můžete tabulku převést na běžnou oblast. Další informace naleznete v tématu Převedení tabulky aplikace Excel na oblast dat.

Začátek stránky

Volba formátu prvků tabulky z voleb stylů tabulky

 1. Vyberte v listu tabulku, u které chcete použít volby stylů tabulky.

  Tím zobrazíte panel Nástroje tabulky a přidáte do něj kartu Návrh.

 2. Na kartě Návrh proveďte ve skupině Volby stylu tabulky jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zapnout nebo vypnout řádek záhlaví, zaškrtněte políčko Se záhlavím nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Pokud chcete zapnout nebo vypnout řádek souhrnů, zaškrtněte políčko Řádek souhrnů nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  • Chcete-li zobrazit speciální formátování pro první sloupec tabulky, zaškrtněte políčko První sloupec.

  • Chcete-li zobrazit speciální formátování pro poslední sloupec tabulky, zaškrtněte políčko Poslední sloupec.

  • Pokud chcete pro snadnější čtení zobrazit sudé a liché řádky odlišně, zaškrtněte políčko Svazky řádků.

  • Pokud chcete pro snadnější čtení zobrazit sudé a liché sloupce odlišně, zaškrtněte políčko Svazky sloupců.

   Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×