Formátování pruhového grafu v zobrazení Ganttův diagram

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pruhy Ganttova diagramu vypadat dostatečně jednoduché, ale dostali matoucí jako projekty get složité. Přizpůsobení pruhy na Zobrazení Ganttův diagram je často první věc, kterou vedoucím projektu slouží k vytvoření projekty v projektu a můžete rychle pozorování problémových oblastí.

V tomto článku

Přehled formátování zobrazení Ganttův diagram

Změna barvy, obrazec nebo vzorku pruhů Ganttova diagramu

Rychlá změna pruhů Ganttova diagramu pomocí stylu

Vytvoření nového typu pruhu Ganttova diagramu

Přidání textu do Ganttova diagramu

Změna výšky pruhy Ganttova diagramu

Změna vzhledu čar vazeb mezi pruhy Ganttova diagramu

Přehled formátování zobrazení Ganttův diagram

Zobrazení Ganttův diagram umožňují rychle zobrazit informace o úkolech ve sloupcích a řádcích s odpovídajícími sloupci na časové ose. Část grafu těchto zobrazení můžete přizpůsobit tak, aby odpovídala vašim potřebám. Můžete například změnit způsob zobrazování nepracovního času nebo můžete Ganttův diagram naformátovat tak, aby rychle určil konkrétní úkoly, případně můžete označit konkrétní pruhy přidáním textu.

Změny provedené v jednom Ganttově diagramu nezmění vzhled jiného Ganttova diagramu.

Začátek stránky

Změna barvy, vzorku nebo tvaru pruhů Ganttova diagramu

Chcete-li upozornit na některé pruhy úkolů v Ganttově diagramu, jako je například milník nebo souhrnný úkol, můžete změnit jejich barvu, tvar nebo vzorek, a oddělit je tak od jiných pruhů konkrétního typu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na libovolné místo v grafu zobrazení Ganttův diagram (ale ne na jednotlivé pruhy) a klikněte na Styly pruhů.

 3. V poli Název klepněte na typ Pruh Ganttova diagramu (například Úkol nebo Průběh), který chcete formátovat, a potom klepněte na kartu Pruhy.

  Pokud typ pruhu Ganttova diagramu nezobrazí v tabulce, můžete vytvořit nový pruhu Ganttova diagramu pro požadovaný typ úkolu.

 4. V seznamech Začátek, Střed a Konec klikněte na tvary, typy nebo vzorky a barvy pruhu.

  Některé kategorie mají pouze počáteční obrazec (například Milník ), zatímco jiné kategorie mít počáteční obrazec, prostřední pruh a ukončení obrazec (například souhrnné úkoly).

Tip : Chcete-li zvýraznit pruh Ganttova diagramu změnou jeho formátování, klikněte na pruh pravým tlačítkem myši a vyberte barvu výplně.

Začátek stránky

Rychlá změna pruhů Ganttova diagramu pomocí stylu

Jedním kliknutím můžete použít předdefinovaný styl u všech pruhů v zobrazení Ganttův diagram.

 1. Použijte zobrazení Ganttův diagram. Pod kartou Nástroje Ganttova diagramu se zobrazí karta Formát.

 2. Klikněte na skupinu Styly Ganttova diagramu.

  Obrázek skupiny Styly Ganttova diagramu

Na pruhy v zobrazení se okamžitě použije styl.

Začátek stránky

Vytvoření nového typu Ganttova diagramu

Pokud chcete vybrat konkrétní Úkol kategorii, která není představované vlastní pruhu Ganttova diagramu, můžete vytvořit nový styl pruhů Ganttova diagramu. Můžete například vytvořit typ pruhu Ganttova diagramu zobrazit dostupnou časovou rezervu nebo upoutat pozornost na zpožděné úkoly.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na libovolné místo v grafu zobrazení Ganttův diagram (ale ne na jednotlivé pruhy) a klikněte na Styly pruhů.

 3. V seznamu pruhů Ganttova diagramu vyberte řádek, nad který chcete vložit nový styl pruhu, a klepněte na tlačítko Vložit řádek.

 4. Do sloupce Název nového řádku zadejte název nového stylu pruhu.

 5. Ve sloupci Zobrazit pro úkoly typu na novém řádku zadejte nebo vyberte typ úkolu, který má pruh znázorňovat.

  Jestliže chcete vyloučit úkoly s určitým typem pruhu, zadejte před typ úkolu hodnotu Ne. Tímto způsobem můžete například definovat typ pruhu Ne Milník, který bude zobrazovat pouze úkoly, které nejsou milníky.

  Pokud chcete zobrazit pruh Ganttova diagramu pro úkoly několika typů (například milníky a kritické úkoly), zadejte do vstupního řádku za kategorii úkolu čárku (,) a v poli Zobrazit pro úkoly typu zadejte nebo vyberte kategorii druhého úkolu.

 6. V rozevíracích sloupcích OdDo zadejte nebo vyberte pole, kterými chcete vyznačit počáteční a koncové body nového pruhu.

  Chcete-li vytvořit symbol představující jediné datum, ve sloupcích OdDo zadejte nebo vyberte stejné pole.

 7. Klepněte na kartu Pruhy a ve skupinových rámečcích Zahájení, StředKonec vyberte požadovaný tvar, vzorek nebo typ a barvu pruhu.

Tip : Chcete-li ušetřit čas, můžete zkopírovat styl existujícího pruhu Ganttova digramu, který obsahuje většinu požadovaných atributů, a vložit jej na požadované místo. V dialogovém okně Styly pruhů vyberte řádek, který chcete kopírovat, a potom klikněte na tlačítko Vyjmout řádek. Kliknutím na tlačítko Vložit řádek ze schránky obnovte vyjmutý řádek, vyberte řádek, nad který chcete vložit zkopírovaný řádek, znovu klikněte na tlačítko Vložit řádek ze schránky a upravte kopii.

Začátek stránky

Přidání textu do Ganttova diagramu

Do pruhů Ganttova diagramu lze přidat určité informace o projektu, například názvy úkolů, názvy zdrojů, procentuální hodnoty dokončení a data zahájení.

Ve většině případů budete zřejmě chtít přidat text pouze k určitým typům pruhů Ganttova diagramu.

 1. Použití zobrazení Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na libovolné místo v grafu zobrazení Ganttův diagram (ale ne na jednotlivé pruhy) a klikněte na Styly pruhů.

 3. V tabulce klepněte na typ pruhu Ganttova diagramu (například Úkol nebo Průběh), ke kterému chcete přidat text, a klepněte na kartu Text.

 4. Do rozevíracích polí Doleva, Doprava, Nahoře, DoleUvnitř zadejte údaje, které chcete u příslušného pruhu Ganttova diagramu zobrazit, nebo vyberete příslušná pole s údaji.

  Chcete-li přidat text, který je pro každý úkol jedinečný, zadejte nebo vyberte vlastní textové pole, například Text1, Text2 nebo Text3. Text zadaný do těchto polí z jiných zobrazení bude automaticky přidán k pruhům Ganttova diagramu.

Můžete také přidat text do konkrétního pruhu Ganttova diagramu.

 1. Dvakrát klikněte na jeden pruh v části grafu zobrazení Ganttův diagram, avšak ne na mezeru mezi pruhy.

 2. V dialogovém okně Formát pruhu klikněte na kartu Text pruhu.

 3. Do rozevíracích polí Doleva, Doprava, Nahoře, DoleUvnitř zadejte údaje, které chcete u příslušného pruhu Ganttova diagramu zobrazit, nebo vyberete příslušná pole s údaji.

  Chcete-li přidat text, který je pro každý úkol jedinečný, zadejte nebo vyberte vlastní textové pole, například Text1, Text2 nebo Text3. Text zadaný do těchto polí z jiných zobrazení bude automaticky přidán k pruhům Ganttova diagramu. Není možné přidat samostatný text do pruhů Ganttova diagramu, aniž byste zadali text do vlastních textových polí.

 • Chcete-li změnit formát kalendářních dat u pruhů Ganttova diagramu, klikněte ve skupině Formát na příkaz Rozložení a potom v rozevíracím seznamu Formát data klikněte na požadovaný formát.

 • Kliknutím můžete přidat informace o projektu k ostatním pruhům. Dávejte však pozor, aby kurzor ukazoval na příslušné pruhy a ne do okolního prostoru. Pokud je pro jednotlivé úkoly zobrazeno více pruhů, lze kliknutím na příkaz Pruh ve skupině Styly pruhů zobrazit pouze informace prvního pruhu shora.

Začátek stránky

Změna výšky pruhů Ganttova diagramu

Pokud chcete usnadnit pruhy v části Diagram zobrazení Ganttova diagramu zobrazíte, je vhodné upravit výšku pruhy Ganttova diagramu.

 1. Použijte zobrazení Ganttův diagram. Pod kartou Nástroje Ganttova diagramu se zobrazí karta Formát.

 2. Ve skupině Formát klikněte na tlačítko Rozložení.

  Obrázek skupiny Formát

  Tip : Můžete také dvakrát kliknout na část grafu zobrazení Ganttův diagram, avšak nikoli na jednotlivé pruhy.

 3. V rozevíracím seznamu Výška pruhu klikněte na požadovanou velikost bodu.

Začátek stránky

Změna vzhledu čar propojení mezi pruhy Ganttova diagramu

Když propojíte úkoly, zobrazení v aplikaci Project čáry vazeb v zobrazení Ganttův diagram, aby se zobrazil seznam Závislosti mezi úkoly propojených úkolů. Můžete změnit vzhled čáry vazeb zobrazit nebo skrýt odkaz řádky.

 1. Použijte zobrazení Ganttův diagram. Pod kartou Nástroje Ganttova diagramu se zobrazí karta Formát.

 2. Ve skupině Formát klikněte na tlačítko Rozložení.

  Obrázek skupiny Formát

  Tip : Můžete také dvakrát kliknout na část grafu zobrazení Ganttův diagram, avšak nikoli na jednotlivé pruhy.

 3. Ve skupinovém rámečku Vazby klepněte na požadovaný typ čáry. Pokud vyberete první typ čáry, čáry vazeb se nezobrazí.

Poznámka : Chcete-li změnit vztah mezi úkoly (jako je například změna závislosti úkolu typu Dokončení-Zahájení na závislost typu Zahájení-Zahájení), je třeba změnit typ závislosti úkolu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Zobrazení názvů úkolů vedle pruhů Ganttova diagramu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×