Formátování e-mailových zpráv pomocí rychlých stylů

Sady rychlých stylů jsou skupiny možností formátování navržené tak, aby vám pomohly rychle vytvářet individuálně nastavené, profesionálně vyhlížející e-mailové zprávy v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007. Rychlé styly lze používat také v událostech kalendáře, žádostech o schůzku, úkolech a položkách deníku a poznámkách ve Formulář kontaktu.

Můžete si vybrat ze seznamu sad rychlých stylů a pak formátovat zprávy pomocí stylů, které jsou k dispozici ve vybrané sadě. Sady rychlých stylů můžete také přizpůsobit úpravou existujících stylů.

Co chcete udělat?

Použití nové sady rychlých stylů u e-mailové zprávy

Přizpůsobení stylu v sadě rychlých stylů

Uložení vlastní sady rychlých stylů

Použití nové sady rychlých stylů u e-mailové zprávy

Při vytváření nové zprávy si můžete vybrat z několika předem navržených sad rychlých stylů, například Moderní nebo Elegantní. Každá sada rychlých stylů může obsahovat styly pro několik prvků textu, například úrovně nadpisů, základní text, citace, zdůrazněný text a názvy.

 1. Klepněte do textu nové zprávy a pak klepněte na kartu Formát textu.

 2. Ve skupinovém rámečku Styly klepněte na tlačítko Změnit styly.

 3. Přejděte k možnosti Sada stylů a pak klepněte na sadu rychlých stylů, například Moderní.

  Po výběru sady rychlých stylů můžete zobrazit seznam stylů, které jsou v dané sadě k dispozici, v nabídce Styly klepnutím na ikonu pro otevření dialogového okna Styly Obrázek tlačítka . Klepnutím na tlačítko Rychlé styly ve skupinovém rámečku Styly můžete také zobrazit všechny styly, které jsou v galerii k dispozici, s miniaturami jednotlivých stylů a alternativami pro formátování různých stylů.

  Poznámka : Jestliže je zpráva maximalizována na zobrazení na celé obrazovce, nemusí se zobrazit tlačítko Rychlé styly na pásu karet, který je součástí Fluent systému Microsoft Office. Místo toho je částečně rozbalena galerie rychlých stylů, kterou můžete procházet pomocí šipek vedle galerie.

Tip : Vzhled sady rychlých stylů ve zprávě můžete zobrazit, pokud přejdete ukazatelem k sadě rychlých stylů, avšak neklepnete na ni.

Začátek stránky

Přizpůsobení stylu v sadě rychlých stylů

Ve většině případů nebudete měnit styly v sadě rychlých stylů, protože tyto styly byly navrženy tak, aby se navzájem doplňovaly, a je jednodušší použít jinou sadu rychlých stylů, než ji přizpůsobovat. Za určitých okolností však můžete chtít změnit atributy (například řádkování, velikost písma nebo tučné písmo) stylu v sadě rychlých stylů.

 1. Ve vytvářené zprávě vyberte text, u něhož je použit styl s atributy, které chcete změnit.

  Chcete-li například změnit atributy stylu Nadpis 1, vyberte text, u něhož je použit styl Nadpis 1.

  Tip : Chcete-li zobrazit atributy konkrétního stylu, vyberte text formátovaný stylem, o němž chcete zobrazit informace, a pak na kartě Formát textu ve skupinovém rámečku Styly klepněte na možnost Rychlé styly. Informace o vybraném stylu budou zvýrazněny v galerii.

 2. Ve zprávě formátujte vybraný text novými požadovanými atributy.

  Můžete se například rozhodnout, že chcete změnit velikost písma u stylu Nadpis 1 z 16 bodů na 14 bodů.

 3. Na kartě Formátovat text ve skupinovém rámečku Styly klepněte v místní nabídce tlačítka Rychlé styly pravým tlačítkem myši na styl, který chcete změnit.

 4. Klepněte na příkaz Aktualizovat <styl> podle výběru.

  Poznámka : Veškerý text ve zprávě s tímto stylem bude automaticky změněn, aby odpovídal novém stylu, který jste definovali. Tato změna zůstane k dispozici pouze v aktuální zprávě, pokud ji neuložíte jako součást aktuálně vybrané sady rychlých stylů s novým názvem. Další informace o uložení vlastní sady rychlých stylů najdete v následující části.

Tip : Jestliže jste změnili styly ve zprávě a styly nejsou aktualizovány očekávaným způsobem, klepněte na ikonu pro otevření dialogového okna Styly Obrázek tlačítka a klepnutím na tlačítko Kontrola stylů (umístěné v dolní části stránky) zjistěte, zda byl text formátován ručně namísto formátování pomocí stylů.

Začátek stránky

Uložení vlastní sady rychlých stylů

Po provedení změn sady rychlých stylů můžete novou sadu rychlých stylů uložit do seznamu sad stylů, ze kterého můžete styly vybírat.

 1. Změna stylu v sadě rychlých stylů

  Poznámka : Barvy písem používaných v sadě rychlých stylů můžete změnit také klepnutím na tlačítko Změnit styly ve skupině Styly a výběrem příkazu Barvy nebo Písma.

 2. Na kartě Formát textu klepněte ve skupině Styly na položku Změnit styly.

 3. Přejděte k možnosti Sada stylů a pak klepněte na položku Uložit jako sadu rychlých stylů.

 4. V dialogovém okně Uložit sadu rychlých stylů zadejte název souboru nové sady rychlých stylů a klepněte na tlačítko Uložit.

  Chcete-li novou sadu rychlých stylů zobrazit, klepněte na tlačítko Změnit styly ve skupině Styly a přejděte na nabídku Sada stylů. Nová sady stylů bude zobrazena v seznamu, takže ji můžete ve zprávě kdykoli použít.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×