Formát textových efektů (podokno Textové pole)

Poznámky : 

  • Při změně možností v tomto dialogovém okně jsou změny okamžitě uplatněny na objekt WordArt či text, takže můžete snadno vidět účinek těchto změn v objektu WordArt nebo textu, aniž by bylo nutné dialogové okno zavírat. Protože se však změny uplatňují okamžitě, nelze v tomto dialogovém okně kliknout na tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny odebrat, je nutné kliknout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup u každé změny, kterou chcete zrušit.

  • Zpět lze vrátit současně více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím neprovedli žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i objekt WordArt.

Rozložení textu

Svislé zarovnání:     Vyberte v seznamu požadovanou možnost pro svislou polohu textu v objektu WordArt.

Směr textu:     Vyberte v seznamu možnost orientace textu v objektu WordArt.

Přizpůsobit

Nepřizpůsobovat:     Kliknutím na toto tlačítko vypnete automatické přizpůsobení velikosti.

Zmenšit text při přetečení:     Kliknutím na toto tlačítko se text zmenší tak, aby se vešel do objektu WordArt.

Přizpůsobit velikost obrazce textu:     Kliknutím na toto tlačítko se objekt WordArt zvětší ve svislém směru tak, aby se do něj vešel text.

Vnitřní okraje

Vnitřními okraji se rozumí vzdálenosti mezi textem a vnějším ohraničením objektu WordArt nebo jiného Objekt. Tyto vzdálenosti můžete zvětšit nebo zmenšit pomocí následujících možností.

Vlevo:     Chcete-li určit vzdálenost mezi levým okrajem objektu WordArt a textem, zadejte požadovanou hodnotu do tohoto pole.

Vpravo:     Chcete-li určit vzdálenost mezi pravým okrajem objektu WordArt a textem, zadejte požadovanou hodnotu do tohoto pole.

Nahoře:     Chcete-li určit vzdálenost mezi horním okrajem objektu WordArt a textem, zadejte požadovanou hodnotu do tohoto pole.

Dole:     Chcete-li určit vzdálenost mezi dolním okrajem objektu WordArt a textem, zadejte požadovanou hodnotu do tohoto pole.

Zalamování řádků uvnitř obrazce:     Zaškrtnutím tohoto políčka určíte, že se text v objektu WordArt může zobrazit na více řádcích.

Sloupce:     Pokud chcete zadat počet sloupců textu v objektu WordArt a mezery mezi sloupci, klikněte na toto tlačítko.

Počet:     Do tohoto pole zadejte požadovaný počet sloupců textu v objektu WordArt.

Mezery:     Do tohoto pole zadejte požadovanou velikost mezer mezi sloupci textu v objektu WordArt.

Sloupce zprava doleva:      Výběrem této možnosti určíte, že se sloupce textu v objektu WordArt zobrazí jako převrácený obraz výchozího zobrazení zleva doprava. Tato možnost je zobrazena pouze při zapnutí podpory jazyků psaných Zprava doleva.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×