Formát textových efektů (podokno Styl obrysu)

Poznámky : 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny okamžitě použity v objektu WordArt nebo textu, takže si budete moci účinek změn prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však v tomto dialogovém okně nelze použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny zrušit, je třeba klepnout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup pro každou změnu, kterou chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i objekt WordArt.

Styl obrysu

Šířka:      Zadejte číslo určující šířku čáry.

Typ složené čáry:      Pokud chcete použít styl složený z dvojitých nebo trojitých čar, klepněte na tlačítko Typ složené čáry a potom na požadovaný styl.

Typ přerušované čáry:      Pokud chcete použít styl složený z kombinace přerušovaných čar, klepněte na tlačítko Typ přerušované čáry a potom na požadovaný styl.

Typ zakončení čáry:      Vyberte požadovaný styl pro konec čáry v seznamu Typ zakončení čáry.

Typ spojení:      Vyberte požadovaný styl pro spojení dvou čar v seznamu Typ spojení.

Nastavení šipky

Počáteční typ:      Jestliže chcete na začátek čáry přidat šipku, klepněte na tlačítko Počáteční typ a potom na požadovaný styl.

Koncový typ:      Jestliže chcete přidat šipku na konec čáry, klepněte na tlačítko Koncový typ a potom na požadovaný styl.

Velikost na začátku:      Chcete-li určit velikost šipky na začátku čáry, klepněte na tlačítko Velikost na začátku a potom na požadovanou velikost.

Velikost na konci:      Chcete-li určit velikost šipky na konci čáry, klepněte na tlačítko Velikost na konci a potom na požadovanou velikost.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×