Formát textových efektů (podokno Prostorový efekt)

Pomocí těchto možností můžete přizpůsobit objekt WordArt a text v dokumentu sady Microsoft Office 2007.

Poznámky : 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny okamžitě použity v objektu WordArt nebo textu, takže si budete moci účinek změn prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však v tomto dialogovém okně nelze použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny zrušit, je třeba klepnout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup pro každou změnu, kterou chcete odebrat.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste zároveň viděli i upravovaný objekt WordArt nebo text.

Zkosení

Zkosení je efekt trojrozměrných okrajů, který se používá na dolní nebo horní okraje objektu WordArt nebo textu. Tím vzniká dojem vyvýšených okrajů a k okrajům objektu WordArt jsou přidány světlejší oblasti.

Nahoře:     Chcete-li použít zvýšené okraje v horní části objektu WordArt, klepněte na tlačítko Nahoře Tlačítko Horní zkosení a potom na požadovanou možnost. Jakmile vyberete požadovaný typ okraje v seznamu Nahoře nebo Dole, odpovídající hodnoty šířky a výšky se změní automaticky, ovšem bude je možné dále přizpůsobit.

Šířka:     Zadejte číslo určující šířku horního okraje.

Výška:     Zadejte číslo určující výšku horního okraje.

Dole:     Chcete-li použít zvýšené okraje v dolní části objektu WordArt, klepněte na tlačítko Dole Tlačítko Dolní zkosení a potom na požadovanou možnost. Jakmile vyberete požadovaný typ okraje v seznamu Nahoře nebo Dole, odpovídající hodnoty šířky a výšky se změní automaticky, ovšem bude je možné dále přizpůsobit.

Šířka:     Zadejte číslo určující šířku dolního okraje.

Výška:     Zadejte číslo určující výšku dolního okraje.

Hloubka

Hloubkou se rozumí vzdálenost textu nebo objektu WordArt od povrchu.

Barva:     Chcete-li zvolit barvu pro znázornění hloubky, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou při změně Motiv dokumentu aktualizovány.

Hloubka:     Umožňuje zadat požadovanou hodnotu hloubky.

Obrys

Obrysem se rozumí vyvýšené ohraničení použité u objektu WordArt nebo textu.

Barva:     Chcete-li zvolit barvu obrysu, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Velikost:     Zadejte číslo určující šířku obrysu.

Povrch

Pomocí voleb v seznamu Materiál můžete změnit vzhled objektu WordArt nastavením odlesků. Odlesky způsobují, že Objekt vypadají lesklejší nebo méně lesklé.

Materiál:      Pomocí tlačítka Materiál lze nastavit matný, umělohmotný, kovový nebo průsvitný vzhled objektů. Chcete-li nastavit způsob, jakým povrch objektu odráží světlo, klepněte na toto tlačítko a potom na požadovanou možnost v seznamu.

V následující části najdete stručné popisy možností, které jsou k dispozici v seznamu Materiál:

Standardní

Matný:      Materiál bez odlesků, který vypadá poměrně „ploše“.

Hřejivý mat:      Materiál s jemnými odlesky, díky kterým povrch objektu WordArt vypadá měkčeji než umělohmotné povrchy.

Umělohmotný:      Materiál s výraznými bílými odlesky, díky kterým povrch objektu WordArt vypadá jako lesklý plastik.

Kovový:      Odlesky do jisté míry odrážejí základní barvu materiálu, takže objekt WordArt je zářivě lesklý.

Zvláštní efekt

Tmavý okraj:      Tento efekt je podobný jako u umělohmotného materiálu, protože bílé odlesky způsobují lesklý vzhled povrchu objektu WordArt, ale tmavé okraje objekt WordArt výrazně oddělují od osvětleného pozadí.

Jemný okraj:      Materiál s bílými odlesky a mírně průsvitnými okraji, díky nimž objekt WordArt dobře zapadá do scény nebo skupiny objektů. Pokud na povrch objektu WordArt použijete tento vzhled, bude se zdát, jako by okraje objektu WordArt částečně odrážely barvu pozadí.

Nekontrastní:      Tento vzhled sestává z plné barvy a bílých odlesků. Není uplatňováno stínování na základě směru a intenzity osvětlení, takže objekt WordArt je vydělován pomocí odlesků. Tato možnost dává nejlepší výsledky společně s možností Nekontrastní osvětlení.

Drátový model     Žádná prosvětlení ani efekty výplně. Zobrazí se pouze drátěný model nebo obryt objektu WordArt.

Průsvitné

Pudr:      Velkoplošné odlesky dodávají povrchu objektu WordArt velmi jemný pastelový vzhled.

Průhledný pudr:      Efekt je podobný nastavení Pudr, ale tento povrch vypadá průhledně a má jemné nebo postupně slábnoucí okraje.

Průzračný:      Průhledný materiál s výraznými bílými odlesky a tmavými okraji, výsledkem čehož je tvrdý a lesklý vzhled podobný sklu.

Osvětlení:      Každá možnost v seznamu Osvětlení definuje sestavu jednoho či více světel sloužící k osvětlení prostorové scény. Díky tomu vznikají Formát odpovídající trojrozměrné scéně. Každé světlo v sestavě má vlastní pozici, intenzitu a barvu. U většiny možností v seznamu Osvětlení je definováno také ambientní světlo, což je bezsměrové osvětlení, které je rovnoměrně použito na všechny povrchy objektu WordArt. Všechny objekty v prostorové scéně sdílejí stejnou soupravu světel, takže při změně možnosti Osvětlení se změní typ osvětlení celé prostorové scény (nikoli pouze vybraného objektu WordArt).

Klepněte na tlačítko Osvětlení a potom vyberte požadovanou možnost v seznamu.

V následující části najdete stručné popisy možností, které jsou k dispozici v seznamu Osvětlení:

Neutrální

Tři body:      Klasická trojice hlavního, doplňkového a zadního světla. Tato volba je vhodná pro obecné účely, pokud nevíte jistě, že potřebujete něco jiného. Bodové zdroje světla mají v rámci scény určitou barvu a pozici, ale nemají omezený směr. Světlo je vyzařováno se stejnou intenzitou do všech směrů.

Vyvážené:      Jedná se o upravenou verzi sestavy světel Tři body s nižší úrovní kontrastu.

Slabé:      Jednoduché osvětlení pouze jedním světlem.

Pronikavé:      Sestava dvou světel, která vytváří silnější odlesky a výrazné světlé a tmavé oblasti.

Světlomet:      Sestava tří světel, které vyřazuje silné světlo na okraje objektů.

Kontrastní:      Sestava světel, která eliminuje veškeré stínování na povrchu a vytváří pár odlesků. V tomto osvětlení vypadají všechny materiály ploše.

Teplé

Ráno, Východ slunce, Západ slunce:      Trojice barevných osvětlení, která dávají teplý oranžový odstín všem osvětlovaným objektům. Intenzita zbarvení postupně narůstá od možnosti Ráno (nejmenší) po hodnotu Západ slunce (největší).

Studené

Mrazivé, Ledové:      Dvojice osvětlení poskytujících chladné, namodralé světlo. Tyto možnosti se nacházejí na opačné části spektra než možnosti Ráno, Východ slunce a Západ slunce.

Zvláštní

Nekontrastní:      Osvětlené určené speciálně pro situaci, kdy je vybrána možnost Nekontrastní materiál. Jedná se o sestavu tří světel vytvářející příjemné odlesky vydělující objekt WordArt.

Dva body:      Jedná se o sestavu dvou světel vhodnou pro obecné použití. Světla jsou obvykle umístěna tak, aby byl objekt WordArt osvětlen ze dvou různých směrů, což zvýrazňuje okraje (obrysy) objektu WordArt.

Záře:      Osvětlení, které plně osvětluje přední část objektu WordArt a záměrně přesvětluje jeho boční strany. Vzniká tak dojem, jako by objekt WordArt zářil.

Světlá místnost:      Osvětlení, které je silnější obdobou osvětlení Záře.

Úhel:      Otáčí všechna světla pro aktuální typ Osvětlení kolem přední části objektu WordArt. Pokud možnost vybraná v seznamu Osvětlení zahrnuje silné základní (klíčové) světlo, můžete nastavením úhlu kontrolovat, která strana prostorové scény bude nejsilněji osvětlena.

Úhel osvětlení nastavíte zadáním požadované hodnoty.

Obnovit:      Klepnutím na toto tlačítko zrušíte prostorové formátování a obnovíte výchozí nastavení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×