Formát objektu (podokno Stín)

Pomocí následujících možností můžete měnit barvu, efekt a vzdálenost stínu.

Poznámky : 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny okamžitě použity v obrazci, takže si budete moci účinek změn v obrázku SmartArt, obrazci, obrázku nebo jiném Objekt prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Protože jsou však změny použity okamžitě, nelze v tomto dialogovém okně použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny zrušit, je třeba kliknout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup u každé změny, kterou chcete zrušit.

  • Zpět lze vrátit současně více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím neprovedli žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste současně viděli i obrazec nebo objekt.

Předvolby:     Chcete-li zvolit předdefinovaný efekt stínu, klikněte na tlačítko Předvolby Tlačítko Předvolby stínů a potom na požadovanou možnost.

Barva:     Chcete-li zvolit barvu stínu, klikněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klikněte na možnost Další barvy a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou při pozdější změně Motiv dokumentu aktualizovány.

Průhlednost:     Chcete-li nastavit, do jaké míry bude stín průhledný, přesuňte posuvník Průhlednost nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Průhlednost můžete měnit od 0 (zcela neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 % (zcela průhledný).

Velikost:     Chcete-li nastavit relativní velikost stínu vzhledem k původnímu obrazci nebo objektu, přesuňte posuvník Velikost nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku.

Rozostřit:     Chcete-li nastavit poloměr rozostření stínu, přesuňte posuvník Rozostřit nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Čím větší poloměr nastavíte, tím budou obrazec nebo čára méně ostré.

Úhel:     Chcete-li nastavit úhel, pod jakým bude stín vykreslen, přesuňte posuvník Úhel nebo zadejte číslo do pole vedle posuvníku. Současným použitím možností Úhel a Vzdálenost můžete stín umístit na libovolné místo u obrazce.

Vzdálenost:     Chcete-li nastavit vzdálenost, v jaké bude stín vykreslen ve směru nastaveném pomocí možnosti Úhel, zadejte číslo do pole vedle posuvníku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×