Formát objektu (podokno Prostorový efekt)

Pomocí těchto možností lze upravit prostorové (3D) efekty použité u čar, obrazců, grafů, obrázků SmartArt nebo obrázků v dokumentu.

Důležité : 

  • Při změně možností v tomto dialogovém okně jsou změny okamžitě uplatněny na obrazec či text, takže můžete snadno vidět účinek těchto změn v obrázku SmartArt nebo obrazci, aniž by bylo nutné dialogové okno zavírat. Protože se však změny uplatňují okamžitě, nelze v tomto dialogovém okně kliknout na tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny odebrat, je nutné kliknout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup u každé změny, kterou chcete zrušit.

  • Zpět lze vrátit současně více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím neprovedli žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno je vhodné přesunout tak, abyste současně viděli i obrazec.

Zkosení

Zkosení je prostorový efekt, který se používá u dolního nebo horního okraje obrazce. Zvýrazněním hran obrazce vnikne dojem vyvýšených okrajů.

Nahoře:    Chcete-li vyvýšený okraj použít v horní části obrazce, klikněte na tlačítko Nahoře Tlačítko Horní zkosení a klikněte na požadovanou možnost. Jakmile zvolíte okraj Nahoře nebo Dole, odpovídající hodnoty šířky a výšky se změní automaticky, ale bude je možné dále přizpůsobit.

Šířka:    Zadejte číslo určující šířku horního okraje.

Výška:    Zadejte číslo určující výšku horního okraje.

Dole:    Chcete-li vyvýšený okraj použít v dolní části obrazce, klikněte na tlačítko Dole Tlačítko Dolní zkosení a klikněte na požadovanou možnost. Jakmile zvolíte okraj Nahoře nebo Dole, odpovídající hodnoty šířky a výšky se změní automaticky, ale bude je možné dále přizpůsobit.

Šířka:    Zadejte číslo určující šířku dolního okraje.

Výška:    Zadejte číslo určující výšku dolního okraje.

Hloubka

Hloubka je vzdálenost obrazce od jeho povrchu.

Barva:     Chcete-li zvolit barvu pro znázornění hloubky, klikněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klikněte na možnost Další barvy a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou při změně Motiv dokumentu aktualizovány.

Hloubka:     Umožňuje zadat požadovanou hodnotu hloubky.

Obrys

Obrys je vyvýšený okraj přidaný k obrazci.

Barva:    Chcete-li zvolit barvu obrysu, klikněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klikněte na možnost Další barvy a potom buď klikněte na požadovanou barvu na kartě Standardní, nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou při pozdější změně Motiv dokumentu aktualizovány.

Velikost:    Zadejte číslo určující šířku obrysu.

Povrch

Pomocí možností v seznamu Materiál můžete změnit vzhled obrazce nastavením odlesků. Odlesky způsobují, že objekty vypadají lesklejší nebo méně lesklé.

Materiál:     Pomocí materiálu lze nastavit matný, umělohmotný, kovový nebo průsvitný vzhled obrazců. Chcete-li definovat způsob, jakým povrch obrazce odráží světlo, klikněte na toto tlačítko a potom na požadovanou možnost v seznamu.

V následující části najdete stručné popisy možností, které jsou k dispozici v seznamu Materiál:

Standardní

Matný:     Materiál bez odlesků, který vypadá poměrně ploše.

Hřejivý mat:     Materiál s mírnými odlesky, kdy má povrch obrazce matnější vzhled než umělohmotný povrch.

Umělohmotný:     Materiál s výraznými bílými odlesky, díky kterým povrch obrazce vypadá jako lesklý plast.

Kovový:     Odlesky do jisté míry odrážejí základní barvu materiálu, takže je obrazec zářivě lesklý a vysoce reflexní.

Zvláštní efekty

Tmavý okraj:     Tento efekt je podobný umělohmotnému materiálu, protože bílé odlesky způsobují lesklý vzhled povrchu obrazce, ale tmavé okraje obrazec výrazněji oddělují od světlého pozadí.

Jemný okraj:     Materiál s bílými odlesky a mírně průsvitnými okraji, díky nimž materiál dobře zapadá do obrazu nebo skupiny obrazců. Pokud na povrch obrazce použijete tento vzhled, bude se zdát, jakoby okraje obrazce částečně odrážely barvu pozadí.

Nekontrastní:     Tento vzhled se vyznačuje plnou barvou a bílými odlesky. Není použito stínování v závislosti na směru a intenzitě světla, takže tvar je vyznačen odlesky. Tato možnost je určena především pro Nekontrastní osvětlení.

Drátový model:     Žádné efekty zvýraznění nebo výplně. Zobrazuje se pouze drátový model nebo obrys obrazce či Objekt.

Průhledné

Pudr:     Velkoplošné odlesky dodávají povrchu obrazce velmi jemný pastelový vzhled.

Průhledný pudr:     Efekt je podobný nastavení Pudr, ale tento povrch vypadá průhledně a má jemné nebo postupně slábnoucí okraje.

Průzračný:     Průhledný materiál s bílými odlesky a tmavými okraji, výsledkem čehož je tvrdý a lesklý vzhled podobný sklu.

Osvětlení:     Jednotlivé typy osvětlení definují soustavu jednoho či více světel sloužících k osvětlení prostorového obrazu. Toto osvětlení je rovněž označováno jako Formát odpovídající trojrozměrné scéně. Jednotlivá světla v soustavě mají svoji polohu, intenzitu a barvu. Většina typů osvětlení používá rovněž okolní světlo, což je všesměrové osvětlení rovnoměrně zářící na všechny povrchy obrazce. Všechny obrazce v prostorovém obrazu sdílejí stejnou soustavu světel, takže při změně typu osvětlení se změní osvětlení celého prostorového obrazu (nikoli pouze vybraného obrazce).

Chcete-li zvolit určitý typ osvětlení, klikněte na tlačítko Osvětlení a vyberte požadovanou možnost.

V následující části najdete stručný popis jednotlivých možností Osvětlení:

Neutrální

Tři body:     Klasická trojice hlavního, doplňkového a zadního světla. Tato volba je vhodná pro obecné účely, pokud nevíte jistě, že potřebujete něco jiného. Bodové zdroje světla mají v rámci scény určitou barvu a polohu, ale nemají omezený směr. Světlo je vyzařováno se stejnou intenzitou do všech směrů.

Vyvážené:     Jedná se o upravenou verzi soustavy světel Tři body s nižší úrovní kontrastu.

Slabé:     Jednoduché osvětlení pouze jedním světlem.

Pronikavé:     Soustava dvou světel, která vytváří výraznější odlesky a světlé a tmavé oblasti.

Světlomet:     Soustava se třemi světly, která na okraje obrazců vyzařuje velmi jasné světlo.

Kontrastní:     Soustava světel, která eliminuje veškeré stínování na povrchu a vytváří pár odlesků. V tomto osvětlení vypadají všechny materiály ploše.

Teplé

Ráno, Východ slunce, Západ slunce:     Trojice barevných světel, která vyzařují teplý oranžový odstín. Intenzita zbarvení postupně narůstá od možnosti Ráno po Západ slunce.

Chladné

Mrazivé, Ledové:     Dvojice osvětlení, která vyzařují chladné namodralé světlo. Tyto možnosti se nacházejí na opačné straně spektra než možnosti Ráno, Východ slunce nebo Západ slunce.

Zvláštní

Nekontrastní:     Tato soustava tří bodových světel vytváří pěkné odlesky vymezující obrazec a je vhodná především pro Nekontrastní materiál.

Dva body:     Univerzální soustava se dvěma světly. Světla jsou zpravidla rozmístěna tak, aby byl obrazec osvětlen ze dvou různých směrů, čímž jsou zvýrazněny okraje nebo obrysy obrazce.

Záře:     Soustava světel, která zcela osvětluje přední část obrazce a záměrně přesvětluje boční části obrazce, takže obrazec vypadá, jakoby zářil.

Světlá místnost:     Soustava světel, která je silnější obdobou možnosti Záře.

Úhel:     Umožňuje otočení všech světel aktuálního typu osvětlení kolem přední plochy tvaru. Pokud použitý typ osvětlení obsahuje silné primární neboli hlavní světlo, můžete tímto způsobem určit, která strana trojrozměrného prostoru bude nejsilněji osvětlena.

Úhel osvětlení nastavíte zadáním požadované hodnoty.

Obnovit

Kliknutím na toto tlačítko zrušíte prostorové formátování a obnovíte výchozí nastavení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×