Formát objektu (podokno Prostorový efekt)

Pomocí těchto možností můžete v dokumentu sady Microsoft Office 2007 přizpůsobit čáry, tvary, grafy nebo obrázky.

Poznámky : 

  • Pokud změníte možnosti v tomto dialogovém okně, budou změny okamžitě použity v tvaru nebo textu, takže si budete moci účinek změn v obrázku SmartArt nebo tvaru prohlédnout, aniž by bylo nutné dialogové okno zavřít. Vzhledem k tomu, že jsou změny použity okamžitě, však v tomto dialogovém okně nelze použít tlačítko Storno. Chcete-li provedené změny zrušit, je třeba klepnout na tlačítko Zpět Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Rychlý přístup u každé změny, kterou chcete zrušit.

  • V jednom kroku lze vzít zpět více změn provedených u jedné možnosti v dialogovém okně, podmínkou ale je, že jste mezitím nesměli provést žádnou změnu jiné možnosti v dialogovém okně.

  • Dialogové okno lze přesunout, abyste současně viděli tvar i dialogové okno.

Zkosení

Zkosení je efekt trojrozměrných okrajů, který se používá u dolních nebo horních okrajů tvaru. Přidáním světlých oblastí na okrajích tvaru vzniká dojem vyvýšených okrajů.

Nahoře:     Chcete-li použít zvýšené okraje v horní části objektu WordArt, klepněte na tlačítko Nahoře Tlačítko Horní zkosení a potom na požadovanou možnost. Jakmile vyberete požadovaný typ okraje v seznamu Nahoře nebo Dole, odpovídající hodnoty šířky a výšky se změní automaticky, ovšem bude je možné dále přizpůsobit.

Šířka:     Zadáním čísla do tohoto pole určíte šířku horní hrany.

Výška:    Zadáním čísla do tohoto pole určíte výšku horní hrany.

Dole:    Chcete-li použít zvýšené okraje v dolní části tvaru, klepněte na tlačítko Dole Tlačítko Dolní zkosení a potom na požadovanou možnost. Jakmile vyberete požadovaný typ okraje v seznamu Nahoře nebo Dole, odpovídající hodnoty šířky a výšky se změní automaticky, ale bude je možné dále přizpůsobit.

Šířka:    Zadejte číslo určující šířku dolního okraje.

Výška:    Zadejte číslo určující výšku dolního okraje.

Hloubka

Vzdálenost tvaru od povrchu.

Barva:     Chcete-li zvolit barvu pro znázornění hloubky, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou při změně Motiv dokumentu aktualizovány.

Hloubka:    Zadáním čísla do tohoto pole určíte hloubku.

Tvarování

Tvarování je vypouklý obrys přidaný k tvaru.

Barva:     Chcete-li zvolit barvu obrysu, klepněte na tlačítko Barva Obrázek tlačítka a potom na požadovanou barvu. Chcete-li vybrat barvu, která není obsažena v Barvy motivu, klepněte na příkaz Další barvy a potom klepněte na požadovanou barvu na kartě Standardní nebo namíchejte vlastní barvu na kartě Vlastní. Vlastní barvy a barvy z karty Standardní nebudou aktualizovány, pokud později změníte Motiv dokumentu.

Velikost:    Zadáním čísla do tohoto pole určíte šířku tvarování.

Povrch

Volbami u tlačítka Materiál můžete změnit vzhled tvaru změnou odlesku. Díky odleskům jsou objekty více či méně lesklé.

Materiál:    Pomocí materiálu lze docílit, aby tvary vypadaly matně, plastově, kovově nebo průhledně. Chcete-li určit, jakým způsobem se světlo odráží od povrchu tvaru, klepněte na toto tlačítko a vyberte požadovanou možnost.

Následuje stručný popis dostupných voleb materiálu:

Standardní

Matný:    Žádné odlesky, takže tvar vypadá ploše.

Hřejivý mat:    Mírné odlesky, kdy má povrch tvaru matnější vzhled než plast.

Umělohmotný:    Výrazné bílé odlesky, které povrchu tvaru propůjčují lesklý plastový vzhled.

Kovový:    Odlesky se přibližují základní barvě materiálu, takže tvar vypadá jako lesklý a vysoce odrazivý.

Zvláštní efekt

Tmavý okraj:    Podobné umělohmotnému povrchu, protože bílé odlesky propůjčují povrchu lesklý vzhled, zatímco tmavé okraje zvýrazňují tvar oproti světlému pozadí.

Jemný okraj:    Díky bílým odleskům s mírně průhlednými hranami lze dosáhnout dokonalého vsazení tvaru do prostoru nebo skupiny tvarů. Je-li tento vzhled použit na povrch tvaru, hrany tvaru jakoby částečně odrážejí barvu pozadí.

Nekontrastní:    Tento vzhled se vyznačuje plnou barvou s bílými odlesky. Není použito stínování v závislosti na směru a intenzitě světla, takže tvar je vyznačen odlesky. Tato možnost je určena především pro Nekontrastní osvětlení.

Drátěný     Žádné efekty zvýraznění nebo výplně. Zobrazí se pouze drátěný obrys tvaru nebo Objekt.

Průhledné

Pudr:    Velké odlesky propůjčují povrchu tvaru velmi měkký pastelový vzhled.

Průhledný pudr:    Podobné pudrovému povrchu, avšak povrch je průhledný s jemnými nebo postupně se vytrácejícími hranami.

Průzračný:    Průhledný povrch s ostrými bílými odlesky a tmavými hranami vytváří tvrdý lesklý vzhled podobný sklu.

Osvětlení:     Jednotlivé typy osvětlení definují soustavu jednoho nebo více světel určených k osvětlení trojrozměrného prostoru. Toto osvětlení je rovněž označováno jako Formát odpovídající trojrozměrné scéně. Jednotlivá světla v soustavě mají svoji polohu, intenzitu a barvu. Většina typů osvětlení používá rovněž okolní světlo, což je všesměrové osvětlení rovnoměrně zářící na všechny povrchy tvaru. Všechny tvary v trojrozměrném prostoru sdílejí stejnou soustavu světel, takže při změně typu osvětlení se změní osvětlení celého trojrozměrného prostoru (nikoli pouze vybraného tvaru).

Chcete-li vybrat osvětlení, klepněte na tlačítko Osvětlení a vyberte požadovanou možnost.

Následuje stručný popis dostupných voleb osvětlení:

Neutrální

Tři body:    Klasická trojice hlavního světla, vyrovnávacího světla a protisvětla. Jedná se o vhodnou univerzální volbu, pokud nepotřebujete dosáhnout jiného efektu. Bodová světla mají barvu a polohu v rámci scény, nemají však konkrétní směr. Vyzařují světlo rovnoměrně do všech směrů.

Vyvážené:    Verze soustavy světel Tři body, ale s menším kontrastem.

Slabé:     Jednoduchá soustava světel s jediným světlem.

Pronikavé:    Soustava se dvěma světly, která vytvářejí silnější odlesky a světlé a tmavé oblasti.

Světlomet:    Soustava se třemi světly, které na hrany tvarů vyzařují velmi jasné světlo.

Kontrastní:    Soustava světel, která eliminuje všechny stíny na povrchu a vytváří malé množství odlesků. Při tomto osvětlení vypadá každý materiál jako nekontrastní.

Teplé

Ráno, Východ slunce, Západ slunce:    Trojice soustav teplých světel, která poskytuje teplé osvětlení s oranžovým nádechem. Intenzita zabarvení se zvyšuje od možnosti Ráno až po možnost Západ slunce.

Chladné

Mrazivé, Ledové:    Tyto dvě soustavy světel poskytují chladné namodralé světlo a nacházejí se na opačné straně spektra než možnosti Ráno, Východ slunce nebo Západ slunce.

Speciální

Nekontrastní:    Tato soustava tří bodových světel vytváří pěkné odlesky vyjadřující tvar a je vhodná především pro volbu materiálu Nekontrastní.

Dva body:    Univerzální soustava se dvěma světly. Světla jsou umístěna tak, aby byl tvar osvětlen ze dvou různých směrů, čímž jsou zdůrazněny okraje nebo obrysy tvaru.

Záře:    Soustava světel, která zcela osvětluje přední část tvaru a záměrně přesvětluje boční části tvaru, takže tvar vypadá, jakoby zářil.

Světlá místnost:    Soustava světel, která je výraznější verzí soustavy světel Záře.

Úhel:    Umožňuje otočení všech světel aktuálního typu osvětlení kolem přední plochy tvaru. Pokud použitý typ osvětlení obsahuje silné primární neboli hlavní světlo, můžete tímto způsobem určit, která strana trojrozměrného prostoru bude nejsilněji osvětlena.

Zadáním čísla do číselníku určíte úhel osvětlení.

Obnovit:    Klepnutím na toto tlačítko odeberete formátování prostoru a výchozí nastavení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×