Formát objektu (alternativní text)

Alternativní text můžete vytvořit pro obrazce, obrázky, grafy, tabulky, obrázky SmartArt nebo jiné Objekt v dokumentu systému Office. Alternativní text pomáhá lidem používajícím nástroje pro čtení obsahu obrazovky pochopit obsah obrázků. Pokud pro zobrazení dokumentu používáte nástroj pro čtení obsahu obrazovky, nebo dokument uložíte ve formátu souborů, jako je například HTML nebo DAISY (Digital Accessible Information System), zobrazí se alternativní text ve většině prohlížečů po umístění ukazatele nad obrázek.

Poznámka : Pokud se nejedná o složitý graf nebo tabulku, je vhodné zadat text pouze do pole Popis. Pokud potřebujete popsat složitý obsah, je vhodné vyplnit i pole Název, aby nebylo nutné číst celý popis.

Popis

Do tohoto pole zadejte vysvětlující informace k obrazci, obrázku, grafu, tabulce, obrázku SmartArt nebo jinému objektu. Toto pole by mělo být vždy vyplněné.

Název

Do tohoto pole napište stručný souhrn. Toto pole byste měli vyplňovat pouze v případě, že zadáváte podrobné nebo dlouhé vysvětlení do pole Popis.

Předpokládejme například, že máte tabulku zobrazující populaci kachen v jednotlivých měsících roku 2010. Název by v tomto případě mohl znít: „Tabulka popisující populaci kachen v roce 2010“. A do pole Popis byste mohli zadat: „Data popisující populaci kachen v jednotlivých měsících roku 2010. V březnu vzrostla populace kachen divokých o 30 %, čímž došlo k narušení konzistentního trendu 5% růstu v období od ledna do června. Nestandardní byl rovněž 0% nárůst populace tučňáků ve dvou po sobě jdoucích měsících, počínaje srpnem."

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×