Formát automatického tvaru

V dialogovém okně Formát automatického obrazce můžete změnit barvu, vzorek, obrys, velikost a další možnosti.

Co chcete udělat?

Změnit výplň a obrys obrazce (Barvy a čáry)

Zvolit výplň

Změnit barvu a styl obrysu

Zvláštní možnosti pro obrazce šipek

Změnit velikost

Změnit rozložení

Změnit možnosti obrázku

Změnit možnosti textového pole

Přidat alternativní text

Změny výplně a obrysu obrazce (Barvy a čáry)

Chcete-li vyplnit obrazec plnou barvou, klikněte na požadovanou barvu. Chcete-li přidat pozadí s víc barvami, klikněte na Efekty výplně.

Volba výplně

Barva:    Klikněte na požadovanou barvu a pokud chcete, aby měl obrazec stejnou barvu jako pozadí stránky, klikněte na Bez výplně. Pokud chcete vytvořit vlastní barvu, klikněte na Další barvy.

Efekty výplně:    Můžete zvolit přechod z jednoho barevného odstínu do jiného, texturu, vzorek nebo obrázek.

 • Přechod: Pokud chcete přidat přechod z jednoho barevného odstínu do jiného, klikněte na kartu Přechod.

  • V oblasti Barvy klikněte na Jedna barva, Dvě barvy nebo Přednastavené a potom v seznamu, který se objeví, klikněte na požadované barvy nebo přednastavené kombinace barev.

  • V oblasti Průhlednost nastavte pomocí posuvníků pro každý konec přechodu úrovně průhlednosti.

  • V oblasti Styly stínování klikněte na požadovaný směr přechodu.

  • V oblasti Varianty klikněte na požadovanou verzi stylu stínování. Jeho vzhled si můžete prohlédnout v poli Ukázka.

  • Chcete-li zachovat orientaci přechodu v obrazci v případě otočení obrazce, zaškrtněte políčko Otáčet s obrazcem.

 • Textura:    Klikněte na požadovanou texturu nebo klikněte na Jiná textura a zvolte některý z vlastních obrázků.

 • Vzorek:    Klikněte na vzorek, který chcete použít. V seznamu Popředí klikněte na barvu, kterou chcete použít pro vzorek. V seznamu Pozadí klikněte na požadovanou barvu pozadí. Náhled barev si můžete prohlédnout v poli Ukázka.

 • Obrázek:    Klikněte na Vybrat obrázek, přejděte na obrázek, který chcete použít, a pak klikněte na Vložit.

 • Chcete-li při změně velikosti obrázku zajistit zachování jeho proporcí, zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran obrázku.

  • Chcete-li zachovat orientaci obrázku v obrazci v případě otočení obrazce, zaškrtněte políčko Otáčet s obrazcem.

Průhlednost:    Pokud chcete, aby byl obrazec průhledný, můžete pomocí posuvníku nebo zadáním nastavit procentuální hodnotu úrovně průhlednosti.

Změny barvy a stylu obrysu

Barva čáry:    V oblasti Čára klikněte na seznam Barva a potom na požadovanou barvu.

Přerušované čáry:    Pokud chcete pro obrys obrazce použít přerušovanou čáru, klikněte na seznam Přerušované a potom na požadovaný typ čáry.

Styl čáry:    Klikněte na seznam Styl a potom na požadovaný styl a tloušťku čáry.

Tloušťka:    Pokud chcete u zvoleného stylu upravit šířku čáry, zadejte novou hodnotu do pole Tloušťka.

Zvláštní možnosti pro obrazce šipek

Pokud je automatickým obrazcem šipka, můžete pro ni nastavit styl začátku a styl zakončení. V závislosti na vybraných stylech je možné taky změnit velikost začátku a zakončení šipky.

Začátek stránky

Změny velikosti

Možnosti pro velikost se dají nastavit na kartě Velikost. Můžete nastavit pevné (absolutní) rozměry nebo můžete nastavit rozměry jako procentuální hodnotu stránky nebo okraje dokumentu.

Na kartě Velikost můžete taky nastavit otočení a měřítko obrazce.

Výška a šířka:    V oblastech Výška a Šířka můžete udělat toto:

 • Klikněte na Absolutní a zadejte velikost.

 • Klikněte na Relativní a zadejte procentuální hodnotu. Pak v seznamu Vzhledem k klikněte na Stránka nebo na okraj, ke kterému se velikost automatického obrazce vztahuje.

Otočení:    Do pole Otočení zadejte počet stupňů pro otočení automatického obrazce ve směru hodinových ručiček. Například po zadání 90 stupňů se obrazec otočí o čtvrtinu ve směru hodinových ručiček.

Měřítko:    Změňte výšku nebo šířku o určitou procentuální hodnotu. Chcete-li změnit obě možnosti najednou, zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran. Chcete-li provádět změny založené na původních rozměrech, zaškrtněte políčko Vzhledem k původní velikosti obrázku. Pokud zaškrtávací políčko Vzhledem k původní velikosti není dostupné, klikněte na Obnovit.

Poznámka :  Po kliknutí na Obnovit se obnoví původní velikost obrazce, která nemusí být stejná jako při vložení obrazce do dokumentu.

Začátek stránky

Změny rozložení

Styl obtékání:    Kliknutím na některou možnost určíte způsob obtékání textu okolo automatického obrazce.

 • Rovnoběžně s textem:    Možnost Rovnoběžně s textem umístí automatický obrazec na místo, na které v dokumentu kliknete, jako kdyby obrazec byl text. Výška řádku se upraví tak, aby bylo místo pro obrazec. Poloha automatického obrazce vzhledem k textu okolo něj se zachová.

 • Obdélník:    Možnost Obdélník vytvoří obdélníkový obrazec, okolo kterého text obtéká.

 • Těsné:    Možnost Těsné způsobí, že text obtéká těsně okolo okrajů automatického obrazce.

  Poznámka :  Pokud je automatickým obrazcem čtverec nebo obdélník, bude vzhled stejný jako při použití možnosti Obdélník.

 • Za textem:    Možnost Za textem způsobí, že text přetéká přes automatický obrazec.

 • Před textem:    Možnost Před textem způsobí, že se automatický obrazec vznáší nad textem.

Vodorovné zarovnání:    Kliknutím na některou možnost určíte polohu automatického obrazce na stránce. Automatický obrazec si tuto polohu vzhledem ke stránce zachová, i když okolo něj přidáte text.

Upřesnit:    Po kliknutí na Upřesnit získáte přístup k přesnějším možnostem pro umístění obrazce a obtékání textu. Budete moct třeba zaškrtnout políčko Přesunovat objekt s textem, aby se zachovalo umístění obrázku vzhledem k textu, ke kterému je ukotvený, i v případě, že nad něj přidáte další text.

Začátek stránky

Změny možností obrázku

Po vyplnění automatického obrazce obrázkem můžete daný obrázek upravit tak, že provedete změny v dialogovém okně Formát automatického obrazce na kartě Obrázek.

Nastavení zobrazení:    V seznamu Barva klikněte na Automatická, Stupně šedé (přechody mezi černou a bílou) Černobílá (bez přechodů) nebo Zesvětlit. Jas a kontrast obrázku můžete upravit pomocí posuvníků.

Komprimovat:    Po kliknutí na Komprimovat můžete rozlišení obrázku změnit na možnost Tisk nebo Web či obrazovka. Můžete taky vybrat možnost Odstranit oříznuté oblasti obrázků a dál tak snížit velikost, kterou obrázek přidá k souboru.

Obnovit:    Pokud chcete obnovit původní barvy obrázku, klikněte na Obnovit.

Začátek stránky

Změny možností textového pole

Pokud chcete přidat do obrazce text, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a pak klikněte na Přidat Text. Po přidání textu můžete způsob zobrazování textu uvnitř obrazce změnit pomocí možností v dialogovém okně Formát automatického obrazce na kartě Textové pole.

Vnitřní okraje:    Nastavte vzdálenost mezi textem a levým, pravým, horním a dolním okrajem textového pole.

Poznámka :  V závislosti na automatickém obrazci nemusí okraje textového pole odpovídat okraji automatického obrazce.

Svislé zarovnání:    Kliknutím na některou možnost můžete nastavit umístění textu v textovém poli nahoru, na střed nebo dolů.

Zalamovat řádky uvnitř automatického obrazce:    Chcete-li zachovat stejnou velikost automatického obrazce, zaškrtněte políčko Zalamovat řádky uvnitř automatického obrazce. Když zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, textové pole se rozšíří a velikost automatického obrazce se přizpůsobí širšímu textovému poli.

Přizpůsobit velikost automatického obrazce textu    Chcete-li změnit výšku automatického obrazce, zaškrtněte políčko Přizpůsobit velikost automatického obrazce textu. Automatický obrazec se prodlouží nebo zkrátí podle množství textu v textovém poli.

Formát popisku:    Pokud je automatickým obrazcem čárový popisek, můžete po kliknutí na Formát popisku změnit délku čáry a další možnosti.

Převést na rámeček:    Pokud potřebujete zahrnout komentáře, poznámky pod čarou, vysvětlivky nebo určitá pole, můžete převést automatický obrazec na rámeček. Po převodu se obrazec může změnit na obdélník.

Začátek stránky

Přidání alternativního textu

Pokud obrazec obsahuje text, umístí Word tento text automaticky do pole Alternativní text. Pokud obrazec neobsahuje text nebo chcete daný alternativní text změnit, klikněte na kartu Alternativní text.

Do pole Alternativní text zadejte text, který má být k dispozici pro čtečky obrazovky nebo při vypnutí zobrazování obrázků.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×