Formáty souborů pro ukládání dokumentů

V následující tabulce se uvádí různé druhy dokumentů, které Word dokáže uložit.

Formát souboru

Popis

Word Document (.docx) (Dokument Wordu)

Výchozí formát dokumentů založený na jazyce XML pro Word 2008 for Mac, Word for Mac 2011, Word 2007 pro Windows a Microsoft Word 2010 pro Windows.

Word 97-2004 Document (.doc) (Dokument Wordu 97–2004)

Formát dokumentů, který je kompatibilní s Wordem 98 až Wordem 2004 for Mac a Wordem 97 až Wordem 2003 pro Windows.

Word Template (.dotx) (Šablona Wordu)

Uloží dokument jako šablonu založenou na jazyce XML, kterou můžete použít k vytvoření nových dokumentů. Uloží obsah dokumentu a nastavení, jako jsou styly, rozložení stránky, položky automatického textu, přiřazení používaných klávesových zkratek a nabídky.

Word 97-2004 Template (.dot) (Šablona Wordu 97–2004)

Uloží dokument jako šablonu, kterou můžete použít k vytvoření nových dokumentů. Uloží obsah dokumentu a nastavení, jako jsou styly, rozložení stránky, položky automatického textu, přiřazení používaných klávesových zkratek a nabídky. Kompatibilní s Wordem 97 až Wordem 2003 pro Windows a Wordem 98 až Wordem 2004 for Mac.

Rich Text Format (.rtf) (Formát RTF)

Exportuje obsah a formátování dokumentu do formátu, který jiné aplikace, včetně kompatibilních programů Microsoftu, můžou přečíst a interpretovat.

Plain Text (.txt) (Prostý text)

Exportuje obsah dokumentu do textového souboru a uloží text bez formátování. Tento formát vyberte jedině v případě, že cílový program nedokáže přečíst žádný jiný z dostupných formátů souborů. Používá rozšířenou znakovou sadu ASCII pro Mac.

Web Page (.htm) (Webová stránka)

Uloží dokument pro zobrazení na webu. Jazyk HTML je výchozí webový formát a dá se zobrazit v prohlížečích určených pro Macintosh a Windows.

PDF

Exportuje dokument do souboru PDF, který vypadá stejně na počítačích Macintosh i Windows.

Word Macro-Enabled Document (.docm) (Dokument Wordu s podporou maker)

Formát dokumentu založený na jazyce XML, který zachovává kód makra jazyka VBA. Makra jazyka VBA fungují ve Wordu 2011, ale ne ve Wordu 2008.

Word Macro-Enabled Template (.dotm) (Šablona Wordu s podporou maker)

Uloží dokument jako šablonu založenou na jazyce XML, která zachovává kód makra jazyka VBA. Makra jazyka VBA fungují ve Wordu 2011, ale ne ve Wordu 2008.

Word XML Document (.xml) (Dokument XML aplikace Word)

Exportuje obsah dokumentu do souboru XML. Převede všechno formátování a textové instrukce do XML. Kompatibilní s Wordem 2007 pro Windows.

Word 2003 XML Document (.xml) (Dokument XML aplikace Word 2003)

Exportuje obsah dokumentu do souboru XML. Převede všechno formátování a textové instrukce do XML. Kompatibilní s Wordem 2003 pro Windows.

Single File Web Page (.mht) (Webová stránka tvořená jedním souborem)

Uloží dokument pro zobrazení na webu tak, že vytvoří jeden soubor, který obsahuje všechny prvky stránky, jako je třeba grafika. Používá internetový standard MIME HTML.

Word Document Stationery (.doc) (Předloha dokumentu Wordu)

Uloží dokument tak, že se u něj nastaví příznak Finderu Stationery Pad (Předloha). Soubor se potom pokaždé otevře jako nový dokument bez názvu.

Speller Custom Dictionary (.dic) (Vlastní slovník kontroly pravopisu)

Uloží obsah dokumentu jako soubor slovníku pro ukládání slov a pojmů, které nejsou součástí hlavního slovníku.

Speller Exclude Dictionary (.dic) (Slovník slov vyloučených kontrolou pravopisu)

Uloží obsah dokumentu jako soubor slovníku, který určuje upřednostňovaný pravopis správně napsaných slov. Tuto možnost vyberte v případě, že chcete uložit slova, jako je třeba „dobrej“, do slovníku vyloučených slov, aby je Word neoznačoval jako nesprávně napsaná.

Word 4.0-6.0/95 Compatible (.rtf) (Kompatibilní s Wordem 4.0–6.0/95)

Tento formát RTF je kompatibilní s Wordem 4.0 až Wordem 6.0 for Mac a Wordem 6.0 až Wordem 95 pro Windows.

Office Theme (.thmx) (Motiv Office)

Uloží písmo, barevné schéma a pozadí souboru, abyste je mohli použít jako nový motiv.

Pokud chcete motiv použitý v jednom dokumentu použít v jiném dokumentu, na kartě Home (Domů) části Themes (Motivy) klikněte na Browse Themes (Procházet motivy). Pokud chcete uložit upravený motiv jako nový motiv, na kartě Home (Domů) v části Themes (Motivy) klikněte na Save Theme (Uložit motiv).

Viz taky

Uložení souboru v jiném formátu souboru

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×