Formáty souborů podporované v Excelu pro Windows

Soubor Excelu 2013 nebo Excelu 2016 můžete uložit v jiném formátu souboru kliknutím na Soubor > Uložit jako. Formáty souborů, které jsou dostupné v okně Uložit jako se budou lišit v závislosti na typu aktivního listu (list, list s grafem nebo jiný typ listu). Při ukládání souboru v jiném formátu může dojít ke ztrátě určitého formátování, dat a funkcí.

Pokud chcete otevřít soubor vytvořený v jiném formátu souboru (v předchozí verzi Excelu nebo v jiné aplikaci), klikněte na Soubor > Otevřít.

Formáty souborů, které podporuje Excel 2013 a Excel 2016

Přípona

Název formátu souborů

Popis

.csv

CSV (oddělený čárkou)

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v jiném operačním systému Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

.csv

CSV (Macintosh)

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží jenom k uložení aktivního listu.

.csv

CSV (MS-DOS)

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s oddělovači za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

.dbf

DBF 3, DBF 4

Formát dBase III a IV. Tyto formáty souborů lze v aplikaci Excel otevřít, soubor aplikace Excel však nelze do formátu dBase uložit.

DIF

DIF (formát výměny dat)

Formát výměny dat. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

HTM, HTML

Webová stránka

Formát HTML (Hypertext Markup Language)

Poznámka:    Kopírujete-li text z jiného programu, vloží jej aplikace Excel ve formátu HTML bez ohledu na formát původního textu.

MHT, MHTML

Webová stránka tvořená jedním souborem

Webová stránka tvořená jedním souborem (MHT nebo MHTML). Tento formát souborů integruje vloženou grafiku, aplety, propojené dokumenty a ostatní pomocné položky, na které v dokumentu existují odkazy.

.ods

Formát OpenDocument Spreadsheet

Formát OpenDocument Spreadsheet. Soubory Excelu můžete uložit ve formátu, který se dá otevřít v tabulkových aplikacích používajících formát OpenDocument Spreadsheet, třeba Google Docs nebo OpenOffice.org Calc. V Excelu se taky dají otevřít tabulky ve formátu .ods. Při ukládání a otevírání souborů .ods může dojít ke ztrátě formátování.

.pdf

PDF

Formát PDF (Portable Document Format). Formát PDF zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Je-li soubor ve formátu PDF zobrazen online nebo vytištěn, je zachován požadovaný formát. Data v souboru nelze snadno měnit. Formát PDF je také užitečný pro dokumenty, které budou reprodukovány pomocí metod komerčního tisku.

.prn

Formátovaný text (oddělený mezerami)

Formát aplikace Lotus s textem odděleným mezerami. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

.slk

Formát SYLK (formát symbolického propojení)

Formát symbolického propojení. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

.txt

Text (oddělený tabulátory)

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v jiném operačním systému Microsoft Windows a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

.txt

Text (Macintosh)

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému Macintosh a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

.txt

Text (MS-DOS)

Slouží k uložení sešitu jako textového souboru s textem odděleným tabulátory za účelem použití v operačním systému MS-DOS a k zajištění správné interpretace znaků tabulátoru, konců řádků a dalších znaků. Slouží pouze k uložení aktivního listu.

.txt

Text v kódu Unicode

Slouží k uložení sešitu ve formátu textu s kódováním Unicode, což je standard kódování znaků vyvinutý konsorciem Unicode Consortium.

.xla

Doplněk aplikace Excel 97–2003

Doplněk aplikace Excel 97-2003 – doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů v jazyce VBA.

.xlam

Doplněk aplikace Excel

Formát doplňku aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML a s podporou maker. Doplněk je doplňkový program, který je určen ke spouštění dalšího kódu. Podporuje použití projektů VBA a listů maker aplikace Excel 4.0 (XLM).

.xls

Sešit aplikací Excel 97 až Excel 2003

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8).

.xls

Sešit Microsoft Excel 5.0/95

Binární formát souboru aplikace Excel verze 5.0 nebo 95 (BIFF5).

.xlsb

Binární sešit aplikace Excel

Binární formát souboru (BIFF12) aplikace Excel 2010 a Excel 2007

.xlsm

Sešit Excelu s podporou maker

Formát souboru pro Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 a Excel 2007, založený na jazyce XML a s podporou maker. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker Excelu 4.0 (.xlm).

.xlsx

Sešit aplikace Excel

Výchozí formát souboru aplikace Excel 2010 a Excel 2007 založený na jazyce XML. Nelze v něm uložit kód makra jazyka VBA (Microsoft Visual Basic for Applications) ani listy maker aplikace Microsoft Office Excel 4.0 (XLM).

.xlsx

Tabulka Strict Open XML

Verze ISO formátu souboru sešitu Excelu (.xlsx).

.xlt

Šablona aplikací Excel 97 až Excel 2003

Binární formát souboru aplikací Excel 97 až Excel 2003 (BIFF8) pro šablonu aplikace Excel.

.xltm

Šablona Excelu s podporou maker

Formát souboru s podporou maker pro šablonu Excelu pro Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010 a Office Excel 2007. Dá se v něm uložit kód makra jazyka VBA a listy maker Excelu 4.0 (.xlm).

.xltx

Šablona Excelu

Výchozí formát souboru pro šablonu Excelu pro Excel 2013, Excel 2010 a Office Excel 2007. Nedá se v něm uložit kód makra jazyka VBA nebo listy maker Excelu 4.0 (.xlm).

.xlw

Sešit aplikace Excel 4.0

Formát souboru Excelu 4.0, ve kterém se ukládají jenom listy, listy s grafem a listy maker. V Excelu 2013 můžou uživatelé sešit v tomto formátu souboru otevřít. Uživatelé ale nemůžou excelový soubor do tohoto formátu uložit.

.xml

Tabulka XML 2003

Formát souboru tabulky XML 2003.

.xml

Datové soubory ve formátu XML

Formát datových souborů ve formátu XML.

.xps

Dokument XPS

Formát XPS (XML Paper Specification). Tento formát zachovává formátování dokumentu a umožňuje sdílení souborů. Při zobrazení online nebo tisku si soubor XPS udržuje přesně takový formát, jaký uživatelé požadovali. Data v souboru se nedají snadno měnit.

Poznámky : Tyto formáty souborů nejsou podporované:

  • Graf aplikace Excel (formáty souborů Excelu 2.0, 3.0 a 2.x) (.xlc)

  • Formáty souborů aplikace Lotus 1-2-3 (všechny verze) (.wk1, .wk2, .wk3, .wk4, .wks)

  • Microsoft Works (všechny verze) (.wks)

  • Formát souborů DBASE II (.dbf)

  • Formát souborů aplikace Quattro Pro pro MS-DOS (.wq1)

  • Quattro Pro 5.0 a 7.0 pro Windows (.wb1, .wb3)

Otevření nebo zobrazení nepodporovaných formátů souborů

Pokud formát souboru, který chcete použít, není podporovaný, zkuste tento postup:

  • Vyhledejte na internetu společnost, která se zabývá vytvářením převaděčů formátů souborů, které nejsou podporované.

  • Uložte soubor do formátu, který jiná aplikace podporuje, a exportujte ho z této aplikace do formátu souborů, který podporuje Excel.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×