Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Formátování textu e-mailu v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

Přidávejte nebo upravujte text v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook 2016 pomocí klávesnice a Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows. Můžete měnit písmo, používat různé možnosti formátování a zlepšit čitelnost zpráv pomocí nadpisů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

V tomto tématu

Přidání nebo úprava textu

 1. Při vytváření e-mailové zprávy můžete v případě potřeby přejít do textu zprávy opakovaným stisknutím klávesy TAB. Když se fokus přesune do textu zprávy, oznámí Předčítání: „<název zprávy> – zpráva – úpravy“. U čteček JAWS uslyšíte: „ zprávy – upravit“.

 2. Pokud vytváříte novou zprávu, začněte psát.

  Pokud zpráva obsahuje text, který chcete změnit nebo dále vytvářet, pohybujte se v textu zprávy pomocí kláves se šipkami. Text vyberete pomocí kombinace klávesy SHIFT a kláves se šipkami. Text přidejte nebo nahraďte zadáním.

Změna písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte část textu, kterou chcete změnit, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy, pokud zpráva zatím žádný text neobsahuje.

 2. Stiskněte kombinaci kláves ALT+Ů, pak klávesu P a pak Í. Fokus se přesune do pole písma.

 3. V seznamu možností písma se pohybujte pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ. Při procházení seznamu bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivá písma. Až budete na písmu, které chcete použít, stiskněte klávesu ENTER. Vybrané písmo se použije.

Změna výchozího písma pro e-mailové zprávy

Když změníte výchozí písmo, vybrané písmo se použije vždy, když použijete Outlook. Výchozí písmo pro nové zprávy, které píšete, a pro odpovědi a přeposílané zprávy můžete změnit nezávisle na sobě.

 1. V Outlooku stisknutím Alt+S, M otevřete okno Možnosti aplikace Outlook na kartě Soubor.

 2. Stisknutím P přejděte na možnosti v části Pošta.

 3. Stisknutím Alt+Š přejděte na tlačítko Šablony e-mailů a písma a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Podpisy a šablony s vybranou kartou Osobní šablony.

 4. Pomocí jednoho z následujících postupů se přesuňte na možnost, kterou chcete změnit:

  • Pokud chcete změnit výchozí písmo pro nové e-mailové zprávy, stiskněte Alt+S.

  • Pokud chcete změnit výchozí písmo pro odpovědi a přeposílané zprávy, stiskněte Alt+O.

  • Pokud chcete změnit výchozí písmo pro psaní a čtení zpráv ve formátu prostého textu, stiskněte Alt+M.

 5. Otevře se dialogové okno Písmo s fokusem v poli Písmo. V seznamu možností písma se můžete posouvat stisknutím klávesy Šipka dolů. Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter. Dialogové okno Písmo se zavře a vy se vrátíte do dialogového okna Podpisy a šablony.

 6. Pokud chcete změnu přijmout a použít nové písmo, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte klávesu Enter.

 7. Pokud chcete zavřít okno Možnosti aplikace Outlook a vrátit se do hlavního zobrazení Outlooku, stiskněte klávesu Esc.

Změna velikosti písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte část textu, u které chcete změnit velikost, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy, pokud zpráva zatím žádný text neobsahuje.

 2. Stiskněte kombinaci kláves ALT+Ů a pak klávesu E. Fokus se přesune do pole velikosti písma.

 3. Zadejte novou velikost písma, kterou chcete použít, a stiskněte klávesu ENTER. Nová velikost se použije.

Změna výchozí velikosti písma pro e-mailové zprávy

Když změníte výchozí velikost písma, vybraná velikost se použije vždy, když použijete Outlook. Výchozí velikost písma pro nové zprávy, které píšete, a pro odpovědi a přeposílané zprávy můžete změnit nezávisle na sobě.

 1. V Outlooku stisknutím Alt+S, M otevřete okno Možnosti aplikace Outlook na kartě Soubor.

 2. Stisknutím P přejděte na možnosti v části Pošta.

 3. Stisknutím Alt+Š přejděte na tlačítko Šablony e-mailů a písma a stiskněte klávesu Enter. Otevře se dialogové okno Podpisy a šablony s vybranou kartou Osobní šablony.

 4. Pomocí jednoho z následujících postupů se přesuňte na možnost, kterou chcete změnit:

  • Pokud chcete změnit výchozí velikost písma pro nové e-mailové zprávy, stiskněte Alt+S.

  • Pokud chcete změnit výchozí velikost písma pro odpovědi a přeposílané zprávy, stiskněte Alt+O.

  • Pokud chcete změnit výchozí velikost písma pro psaní a čtení zpráv ve formátu prostého textu, stiskněte Alt+M.

 5. Otevře se dialogové okno Písmo s fokusem v poli Písmo. Stisknutím Alt+L přejděte do pole Velikost. Čtečka obrazovky oznámí aktuální velikost písma. Pokud ji chcete změnit, zadejte požadovanou velikost, například 16, a stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Písmo se zavře a vy se vrátíte do dialogového okna Podpisy a šablony.

 6. Pokud chcete změnu přijmout a použít novou velikost písma, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a pak stiskněte klávesu Enter.

 7. Pokud chcete zavřít okno Možnosti aplikace Outlook a vrátit se do hlavního zobrazení Outlooku, stiskněte klávesu Esc.

Změna velikosti písma pro položky ve složce Doručená pošta

Rozložení složky Doručená pošta se nazývá zobrazení. Můžete ho přizpůsobit (nebo můžete dokonce vytvářet nová zobrazení) pomocí karty Zobrazení v Outlooku.

 1. V Outlooku přejděte do složky Doručená pošta a stiskněte Alt+O, Í. Otevře se dialogové okno Upřesnit nastavení zobrazení: Kompaktní.

 2. Stisknutím Alt+D přejděte na nastavení písma. Otevře se dialogové okno Další nastavení.

 3. Pomocí jednoho z následujících postupů se přesuňte na možnost, kterou chcete změnit:

  • Pokud chcete změnit velikost písma pro záhlaví sloupců ve složce Doručená pošta, stiskněte Alt+P.

  • Pokud chcete změnit velikost písma pro nadpisy zpráv zobrazené ve složce Doručená pošta, stiskněte Alt+S.

  • Pokud chcete změnit velikost písma pro náhledy zpráv zobrazené ve složce Doručená pošta, stiskněte Alt+M.

 4. Otevře se dialogové okno Písmo s fokusem v poli Písmo. Stisknutím Alt+V přejděte do pole Velikost. Čtečka obrazovky oznámí aktuální velikost písma. Pokud ji chcete změnit, zadejte požadovanou velikost, například 16, a stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Písmo se zavře a vy se vrátíte do dialogového okna Další nastavení.

 5. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Další nastavení se zavře.

 6. Pokud chcete dialogové okno Upřesnit nastavení zobrazení: Kompaktní zavřít a použít novou velikost písma, stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, a stiskněte klávesu Enter. Vrátíte se do hlavního zobrazení Outlooku.

Použití písem motivu

 1. Při vytváření e-mailové zprávy stiskněte kombinaci kláves ALT+Ž a potom 9. Otevře se seznam písem motivů.

 2. V seznamu možností písma se pohybujte pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU. Při procházení seznamu bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé možnosti.

 3. Až budete na požadované možnosti, stiskněte klávesu ENTER.

Použití tučného formátování, kurzívy nebo podtržení

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Vyberte některou z možností formátování:

  Akce

  Stiskněte

  Použití formátu tučného písma

  CTRL+B

  Použití formátu kurzívy

  CTRL+I

  Použití formátu podtržení

  CTRL+U

Přidání nadpisů

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte text, který chcete převést na nadpis, nebo umístěte fokus na místo, kam chcete přidat nadpis.

 2. Stiskněte kombinaci kláves ALT+F a potom klávesu Ě. Otevře se nabídka Styly.

 3. Mezi jednotlivými možnostmi stylů se pohybujte pomocí kláves se šipkami. Při procházení seznamu bude čtečka obrazovky oznamovat jednotlivé možnosti.

 4. Až budete na stylu nadpisu, který chcete použít, stiskněte klávesu ENTER. Pokud byla vybraná část textu, použije se u ní vybraný styl nadpisu. Pokud vkládáte nový nadpis, můžete ho nyní napsat.

Viz také

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku

Klávesové zkratky pro pohyb v poště v Outlooku

Používání klávesových zkratek pro přiblížení nebo oddálení v Outlooku

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook pro Mac pomocí integrované čtečky obrazovky v systému Mac. Můžete měnit písmo a velikost písma a používat další možnosti formátování, jako je tučné písmo, kurzíva a podtržení.

Poznámky: 

V tomto tématu

Přidání nebo úprava textu

 1. Při vytváření e-mailové zprávy můžete v případě potřeby přejít do textu zprávy opakovaným stisknutím klávesy TAB. Když se fokus přesune do textu zprávy, uslyšíte: „dokument – text“.

 2. Pokud vytváříte novou zprávu, začněte psát.

  Pokud zpráva obsahuje text, který chcete změnit nebo dále vytvářet, pohybujte se v textu zprávy pomocí kláves se šipkami. Text vyberete pomocí kombinace klávesy SHIFT a kláves se šipkami. Text přidejte nebo nahraďte zadáním.

Změna písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte část textu, kterou chcete změnit, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy, pokud zpráva zatím žádný text neobsahuje. Když se fokus přesune do textu zprávy, uslyšíte: „dokument – text“.

 2. Stiskněte COMMAND+D. Uslyšíte: „písmo“.

 3. V seznamu možností písma se pohybujte pomocí klávesy ŠIPKA DOLŮ nebo ŠIPKA NAHORU. Až uslyšíte název písma, které chcete použít, stiskněte klávesu ENTER. Nové písmo se použije.

Změna výchozího písma pro e-mailové zprávy

Když změníte výchozí písmo, vybrané písmo se použije vždy, když použijete Outlook pro Mac. Výchozí písmo pro nové zprávy, které píšete, a pro odpovědi a přeposílané zprávy můžete změnit nezávisle na sobě.

 1. V Outlooku pro Mac stiskněte kombinaci kláves Command+čárka(,). Otevře se dialogové okno Předvolby Outlooku.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Písma. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové okno Písma.

 3. Pomocí jednoho z následujících postupů se přesuňte na možnost, kterou chcete změnit:

  • Pokud chcete změnit výchozí písmo pro nové e-mailové zprávy, stiskněte jednou klávesu Tab a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete změnit výchozí písmo pro odpovědi a přeposílané zprávy, stiskněte dvakrát klávesu Tab a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete změnit výchozí písmo pro psaní a čtení zpráv ve formátu prostého textu, stiskněte třikrát klávesu Tab a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Otevře se dialogové okno Písmo s fokusem v poli Písmo. V seznamu možností písma se můžete posouvat stisknutím klávesy Šipka dolů. Požadovanou možnost vyberte stisknutím klávesy Enter. Dialogové okno Písmo se zavře a vy se vrátíte do dialogového okna Písma.

 5. Pokud chcete zavřít dialogové okno Písma a vrátit se do hlavního zobrazení Outlooku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Command+Esc a pak klávesu Enter.

Změna velikosti písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte část textu, kterou chcete změnit, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy, pokud zpráva zatím žádný text neobsahuje.

 2. Pokud chcete změnit velikost písma o dva body:

  • Stisknutím kombinace kláves COMMAND+ZNAMÉNKO PLUS (+) velikost zvýšíte.

  • Stisknutím kombinace kláves COMMAND+ZNAMÉNKO MINUS (-) velikost snížíte.

Změna výchozí velikosti písma pro e-mailové zprávy

Když změníte výchozí velikost písma, vybraná velikost se použije vždy, když použijete Outlook pro Mac. Výchozí velikost písma pro nové zprávy, které píšete, a pro odpovědi a přeposílané zprávy můžete změnit nezávisle na sobě.

 1. V Outlooku pro Mac stiskněte kombinaci kláves Command+čárka(,). Otevře se dialogové okno Předvolby Outlooku.

 2. Opakovaně stiskněte klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Písma. Výběr provedete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+mezerník. Otevře se dialogové okno Písma.

 3. Pomocí jednoho z následujících postupů se přesuňte na možnost, kterou chcete změnit:

  • Pokud chcete změnit výchozí velikost písma pro nové e-mailové zprávy, stiskněte jednou klávesu Tab a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete změnit výchozí velikost písma pro odpovědi a přeposílané zprávy, stiskněte dvakrát klávesu Tab a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

  • Pokud chcete změnit výchozí velikost písma pro psaní a čtení zpráv ve formátu prostého textu, stiskněte třikrát klávesu Tab a potom stiskněte kombinaci kláves Control+Option+mezerník.

 4. Otevře se dialogové okno Písmo s fokusem v poli Písmo. Přejděte na pole Velikost tak, že opakovaně stisknete klávesu Tab, dokud neuslyšíte aktuální velikost písma a to, že jste na poli se seznamem Velikost. Zadejte novou velikost písma a stiskněte klávesu Enter. Dialogové okno Písmo se zavře a vy se vrátíte do dialogového okna Písma.

 5. Pokud chcete zavřít dialogové okno Písma a vrátit se do hlavního zobrazení Outlooku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Command+Esc a pak klávesu Enter.

Použití tučného formátování, kurzívy nebo podtržení

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte část textu, kterou chcete formátovat, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy.

 2. Vyberte některou z možností formátování:

  Akce

  Stiskněte

  Použití formátu tučného písma

  COMMAND+B

  Použití formátu kurzívy

  COMMAND+I

  Použití formátu podtržení

  COMMAND+U

Viz také

Vytváření seznamů s odrážkami nebo číslovaných seznamů v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky Outlooku pro Mac

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook pro iOS pomocí aplikace VoiceOver – integrované čtečky obrazovky v systému iOS.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v iOSu integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v tématu Přístupnost na zařízeních Apple.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro iPad.

V tomto tématu

Přidání textu do nové e-mailové zprávy

 1. Když začnete vytvářet novou e-mailovou zprávu, umístí se fokus do pole Komu. Uslyšíte: „komu – textové pole“. Pokud se chcete přesunout do textu zprávy, potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „víceřádkové textové pole“.

 2. Poklepejte na obrazovku a začněte psát pomocí klávesnice na obrazovce.

Úprava textu e-mailové zprávy

 1. Při vytváření e-mailové zprávy se v případě potřeby přesuňte do textu zprávy potáhnutím prstem doprava nebo doleva. Když se fokus přesune do textu zprávy, uslyšíte: „víceřádkové textové pole“.

 2. Poklepejte na obrazovku. Opakovaným potahováním prstem nahoru nebo dolů můžete text procházet po jednotlivých písmenech, dokud nebudete na místě, kde chcete upravit nebo přidat text.

 3. Potáhnutím prstem doprava se přesuňte na klávesnici na obrazovce a upravte text pomocí klávesnice. Když úpravy dokončíte, můžete klávesnici na obrazovce skrýt jedním klepnutím na obrazovku.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook pro Android pomocí aplikace TalkBack – integrované čtečky obrazovky v systému Android.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Přidání textu do nové e-mailové zprávy

 1. Při vytváření e-mailové zprávy potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „text zprávy“.

 2. Poklepáním na obrazovku umístíte fokus do textu zprávy.

 3. Začněte psát pomocí klávesnice na obrazovce.

Úprava textu e-mailové zprávy

 1. Při vytváření e-mailové zprávy nejprve vyhledejte část textu, kterou chcete upravit. Můžete například potahovat prstem nahoru, dokud neuslyšíte název navigačního režimu, který je pro vaše potřeby nejvhodnější, například „slova“ nebo „řádky“.

 2. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte část textu, který chcete upravit nebo dále vytvářet. Fokus je přímo před oznámeným slovem nebo řádkem textu.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce text upravte.

Viz také

Vložení obrázku v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook Pošta pomocí Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows. Můžete měnit písmo a velikost písma a zlepšit čitelnost zpráv pomocí nadpisů.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Windows. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet nebo počítač.

V tomto tématu

Přidání textu do nové e-mailové zprávy

 1. Při vytváření e-mailové zprávy se přesuňte do textu zprávy opakovaným potahováním prstem doprava. Když se fokus přesune do textu zprávy, uslyšíte: „zpráva – upravitelný text“.

 2. Poklepejte na obrazovku a začněte psát pomocí klávesnice na obrazovce.

Úprava textu e-mailové zprávy

 1. Při vytváření e-mailové zprávy přesuňte fokus do textu zprávy a vyhledejte část textu, kterou chcete upravit. Můžete například potahovat prstem nahoru, dokud neuslyšíte název navigačního režimu, který je pro vaše potřeby nejvhodnější, například „slova“ nebo „řádky“.

 2. Potahujte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte část textu, který chcete upravit nebo dále vytvářet.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce text upravte.

Změna písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy potahujte prstem doprava, dokud nebudete v textu zprávy: Uslyšíte: „zpráva – upravitelný text“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti. Poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Formát. Poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se nabídka Formátování. Fokus je na aktuálně vybraném písmu. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku Písmo.

 5. Potahováním prstem doprava nebo doleva můžete procházet jednotlivé možnosti. Při procházení vám bude Předčítání oznamovat názvy možností.

 6. Až budete na písmu, které chcete použít, poklepejte na obrazovku.

Změna velikosti písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy potahujte prstem doprava, dokud nebudete v textu zprávy: Předčítání oznámí: „zpráva – upravitelný text“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti. Poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Formát. Poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se nabídka Formátování. Potáhněte prstem doprava. Předčítání oznámí: „velikost písma – tlačítko“. Poklepejte na obrazovku.

 5. Potahováním prstem doleva nebo doprava můžete procházet jednotlivé možnosti. Při procházení vám bude Předčítání oznamovat názvy možností.

 6. Až budete na velikosti písma, kterou chcete použít, poklepejte na obrazovku.

Použití tučného formátování, kurzívy nebo podtržení

 1. Při vytváření e-mailové zprávy potahujte prstem doprava, dokud nebudete v textu zprávy: Předčítání oznámí: „zpráva – upravitelný text“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti. Poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Formát. Poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se nabídka Formátování. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte popis formátování, které chcete použít. Poklepejte na obrazovku.

 5. Zpátky na zprávu přejdete potáhnutím prstem doprava. Uslyšíte: „navigační panel – tlačítko zpět“. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

  Fokus se přesune zpátky do textu zprávy. Poklepejte na obrazovku a potom zadejte text pomocí klávesnice na obrazovce.

Přidání nadpisů

 1. Při vytváření e-mailové zprávy potahujte prstem doprava, dokud nebudete v textu zprávy: Uslyšíte: „zpráva – upravitelný text“. Poklepejte na obrazovku.

 2. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti. Poklepejte na obrazovku.

 3. Potahujte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na sbaleném tlačítku Formát. Poklepejte na obrazovku.

 4. Otevře se nabídka Formátování. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte: „styly – tlačítko“. Poklepejte na obrazovku.

 5. Potahováním prstem doleva nebo doprava můžete procházet jednotlivé možnosti. Při procházení vám bude Předčítání oznamovat názvy možností.

 6. Až budete na stylu nadpisu, který chcete použít, poklepejte na obrazovku.

 7. Zpátky na zprávu přejdete potáhnutím prstem doprava. Uslyšíte: „navigační panel – tlačítko zpět“. Pokud chcete tlačítko vybrat, poklepejte na obrazovku.

  Fokus se přesune zpátky do textu zprávy. Poklepejte na obrazovku a zadejte nadpis pomocí klávesnice na obrazovce.

Viz také

Použití čtečky obrazovky ke kontrole pravopisu a gramatiky ve Wordu

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Přidávejte nebo upravujte text v e-mailových zprávách v aplikaci Outlook Web App pomocí klávesnice a Předčítání – integrované čtečky obrazovky ve Windows. Můžete měnit písmo a velikost písma a používat různé možnosti formátování, jako je tučné písmo, kurzíva a podtržení.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v Outlooku na webu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace Outlook Web App doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Outlook Web App běží ve webovém prohlížeči, a tak se klávesové zkratky liší od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k přechodu na příkazy a z příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Kromě toho běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, ne pro Outlook Web App.

V tomto tématu

Přidání textu do nové e-mailové zprávy

 1. Když začnete vytvářet novou e-mailovou zprávu, umístí se fokus do pole Komu. Do textu zprávy můžete přejít opakovaným stisknutím klávesy TAB, dokud neuslyšíte: „text zprávy – úpravy“.

 2. Napište zprávu.

Úprava stávajícího textu e-mailové zprávy

 1. Pokud chcete upravit nebo pokračovat ve vytváření stávající e-mailové zprávy, přejděte do textu zprávy pomocí klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT+TAB.

 2. V textu zprávy se pohybujte například pomocí kláves se šipkami, dokud neuslyšíte požadovanou část textu.

 3. Tuto část textu můžete vybrat stisknutím kombinace kláves SHIFT+klávesy se šipkami.

 4. Text přidejte nebo nahraďte zadáním.

Změna písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte text, který chcete změnit, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy, pokud zpráva zatím žádný text neobsahuje.

 2. Stiskněte jednou klávesu TAB. Uslyšíte: „nezaškrtnuto – písmo – zaškrtávací políčko“.

 3. Potom stiskněte kombinaci kláves CAPS LOCK+ENTER. Otevře se nabídka písem.

 4. V seznamu možností písma se pohybujte pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ. Požadovanou možnost vyberete stisknutím klávesy ENTER.

Změna velikosti písma

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte text, který chcete změnit, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy, pokud zpráva zatím žádný text neobsahuje.

 2. Stiskněte jednou klávesu TAB a potom opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO, dokud neuslyšíte: „nezaškrtnuto – velikost písma – zaškrtávací políčko“.

 3. Potom stiskněte kombinaci kláves CAPS LOCK+ENTER. Otevře se nabídka velikostí písma.

 4. V seznamu možností velikosti písma se pohybujte pomocí kláves ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ. Požadovanou možnost vyberete stisknutím klávesy ENTER.

Použití tučného formátování, kurzívy nebo podtržení

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte text, který chcete změnit, nebo umístěte fokus do pole textu zprávy, pokud zpráva zatím žádný text neobsahuje.

 2. Stiskněte jednou klávesu TAB a potom opakovaně stiskněte klávesu ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO, dokud neuslyšíte název požadované možnosti formátování, například: „nezaškrtnuto – tučné – zaškrtávací políčko“.

 3. Stisknutím kombinace kláves CAPS LOCK+ENTER formátování použijte.

Viz také

Kontrola pravopisu a gramatiky v Outlooku pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v Outlooku na webu

Základní úkoly v e-mailu v Outlooku s použitím čtečky obrazovky

Naučte se používat k ovládání Outlooku funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×